Traduci pagina

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Romania

HONOR Magic4 Pro, smartphone cu încărcare wireless de 100W, este disponibil acum şi în România

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 6:13pm
HONOR continuă prezentarea portofoliului local prin anunţarea flagship-ului HONOR Magic4 Pro în România, echipat cu cel mai recent procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G.
Categorie: Romania

BNR se așteaptă la o inflație de 14,2% în iunie

Cotidianul RO - Ven, 20/05/2022 - 6:10pm

Consiliul de Administrație al BNR susține că rata anuală a inflației este așteptată să își accentueze creșterea în trimestrul II 2022 – până la 14,2 la sută în iunie, față de 11,2 la sută în proiecția precedentă –, și să descrească doar ușor în următoarele patru trimestre, ajungând la 12,5 la sută în decembrie 2022 și la 12,4 la sută în iunie 2023, mult peste nivelurile de 9,6 la sută, respectiv 5,0 la sută prognozate anterior. Totodată, după o ajustare descendentă relativ abruptă probabil consemnată ulterior pe fondul unor ample efecte de bază, ea este așteptată să se reducă treptat și să rămână la finele orizontului prognozei la 6,2 la sută, semnificativ deasupra intervalului țintei, precum și a valorii previzionate în februarie, de 3,2 la sută, conform minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 10 mai 2022.

Responsabile de deteriorare continuă să fie șocurile globale pe partea ofertei, amplificate și prelungite de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei, au subliniat în mod repetat membrii Consiliului, remarcând că principalele resorturi sunt majorările mult mai ample anticipate a fi consemnate de prețurile alimentelor procesate și combustibililor, precum și de prețurile gazelor naturale și energiei electrice, cu precădere sub influența ascensiunii mai puternice a cotațiilor mărfurilor agroalimentare și energetice.

În același timp, s-a observat că efectele inflaționiste anticipate ale scumpirii mai consistente a energiei vor fi considerabil atenuate de schemele de plafonare prezumate a fi aplicate până în martie 2023, dar se vor evidenția pregnant ulterior, contrabalansând parțial și temporar influențele de sens opus venite din efecte de bază și din probabile corecții descendente ale cotațiilor mărfurilor energetice. Pe acest fond, descreșterea ratei anuale a inflației este așteptată să se întrerupă și să se inverseze brusc în luna aprilie 2023, dar să se reia apoi și să se accentueze la mijlocul anului viitor, fără ca aceasta să revină însă în interiorul intervalului țintei la finele orizontului prognozei, au sesizat membrii Consiliului. Totodată, s-a concluzionat că, în această conjunctură, efectele inflaționiste adiționale ale șocurilor pe partea ofertei se vor concentra pe termen scurt la nivelul componentei de bază a inflației, inclusiv în condițiile ponderii ridicate deținute în coșul acesteia de alimentele procesate.

În același timp, s-a convenit că impactul prezumat a fi exercitat de schemele de sprijin asupra dinamicii IPC este grevat de incertitudini, și că balanța integrală a riscurilor la adresa perspectivei inflației induse de factori pe partea ofertei rămâne înclinată în sens ascendent, cel puțin pe termen scurt, în contextul prelungirii războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate, cu potențiale implicații mai severe asupra cotațiilor mărfurilor energetice și nonenergetice, prioritar agroalimentare, precum și asupra lanțurilor de producție și aprovizionare.

În urma analizei, membrii Consiliului au susținut în mod unanim că un asemenea context reclamă o nouă creștere a pasului de majorare a ratei dobânzii-cheie, în vederea ancorării anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu și a prevenirii declanșării unei creșteri autoîntreținute a nivelului general al prețurilor de consum – eventual printr-o spirală salarii-prețuri –, dar și din perspectiva credibilității băncii centrale. În același timp, s-a reafirmat că o eventuală tentativă a băncii centrale de a contracara efectele inflaționiste directe și indirecte, deosebit de ample, ale șocurilor adverse pe partea ofertei ar fi nu doar ineficace, ci chiar contraproductivă, întrucât ar provoca pierderi ample activității economice și ocupării forței de muncă pe termen mai lung.

Din partea factorilor fundamentali, sunt însă de așteptat presiuni inflaționiste modice și în epuizare treptată, implicit mai estompate decât cele din prognoza precedentă, date fiind creșterea ușor sub așteptări a economiei pe ansamblul anului 2021 și perspectiva încetinirii mai pronunțate a ritmului acesteia în 2022-2023 comparativ cu previziunile precedente, ce fac probabilă restrângerea treptată a excedentului de cerere agregată în următorii doi ani spre valori cvasi-nule, au concluzionat membrii Consiliului.

Dinamica inflației de bază va rămâne, în schimb, puternic afectată pe termen scurt de efectele inflaționiste ample ale șocurilor pe partea ofertei, au remarcat membrii Consiliului, ce vor fi potențate în continuare de cotele crescute ale așteptărilor inflaționiste pe termen scurt și de ponderea însemnată a importurilor în coșul inflației de bază. Asemenea efecte sunt așteptate să decurgă îndeosebi din creșteri mult mai ample ale cotațiilor mărfurilor agroalimentare, precum și din scumpirea drastică a energiei și din acutizarea perturbărilor pe partea ofertei. În aceste condiții, rata anuală a inflației CORE2 ajustat își va prelungi probabil creșterea până la finele acestui an, deși într-un ritm mult încetinit în semestrul II, urcând la 10,9 la sută în decembrie 2022, mult peste nivelul previzionat anterior, pentru ca apoi să se înscrie pe o traiectorie descendentă vizibil mai pronunțată decât cea anticipată anterior, rămânând însă la finele orizontului proiecției la 4,2 la sută, față de valoarea de 3,2 la sută prognozată în februarie.

Referitor la viitorul poziției ciclice a economiei, membrii Consiliului au observat că, după ce a atins o dinamică foarte înaltă din perspectivă istorică în 2021, dar ușor inferioară celei anticipate, creșterea economică este așteptată să decelereze considerabil în 2022-2023 și semnificativ mai pronunțat decât în previziunile anterioare, sub impactul războiului din Ucraina și al sancțiunilor instituite, ce va atinge probabil un vârf de intensitate în 2022, și va fi doar parțial contrabalansat de efectele absorbției fondurilor europene aferente instrumentului Next Generation EU. Evoluția implică valori mult mai joase ale excedentului de cerere agregată față de cele estimate anterior și care se restrâng gradual din trimestrul II al anului curent, până spre anulare la finele orizontului prognozei, chiar și în condițiile unei noi ajustări consistente în jos a dinamicii PIB potențial.

S-a sesizat că principalul determinant al avansului PIB va rămâne probabil consumul privat, în condițiile unei creșteri relativ robuste a acestuia pe orizontul proiecției, dar vizibil mai temperate în 2022 decât s-a previzionat anterior, îndeosebi pe fondul creșterii dinamicii inflației și a ratelor dobânzilor la creditele și depozitele populației, dar și al influențelor opuse venite mai cu seamă din ridicarea restricțiilor de mobilitate, din majorarea efectivului de salariați și din afluxul de refugiați ucraineni.

Formarea brută de capital fix ar putea să-și stopeze însă creșterea în 2022, și să se redinamizeze puternic în anul următor, pe fondul atenuării efectelor războiului, au arătat membrii Consiliului. Relevante din această perspectivă au fost considerate incertitudinile crescute și efectele generate pe termen scurt de războiul din Ucraina – mai ales prin slăbirea cererii externe, creșterea costurilor materiale, acutizarea blocajelor în lanțuri de producție și înăsprirea condițiilor de finanțare –, dar și probabila majorare a cheltuielilor publice de capital, eventual și în sectorul energetic și în transporturi, inclusiv cu aportul fondurilor europene.

În cazul exportului net, este în schimb probabilă o ameliorare a contribuției acestuia la dinamica PIB în raport cu anii precedenți, chiar până la o valoare marginal pozitivă în 2022, în condițiile unei scăderi relativ mai pronunțate a dinamicii volumului importurilor față de cea a volumului exporturilor de bunuri și servicii. Deficitul de cont curent este însă așteptat să se mărească și în 2022 ca pondere în PIB, în principal pe fondul continuării deteriorării raportului de schimb, iar în anul viitor să scadă doar ușor, evoluție considerată îngrijorătoare de către membrii Consiliului, mai ales din perspectiva potențialelor implicații adverse asupra inflației, primei de risc suveran și, în final, asupra sustenabilității creșterii economice.

În același timp, s-a arătat în mod repetat că războiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei amplifică considerabil incertitudinile și riscurile la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, prin efectele potențial exercitate, pe multiple căi, asupra puterii de cumpărare și încrederii consumatorilor, precum și asupra activității, profiturilor și planurilor de investiții ale firmelor, dar și prin afectarea economiei europene/globale și a percepției de risc asupra economiilor din regiune, cu impact nefavorabil asupra costurilor de finanțare. Incertitudini și riscuri decurg și din evoluțiile economice din China, în contextul recrudescenței pandemiei și al restricțiilor severe instituite, ce ar putea slăbi și mai mult economia globală și comerțul internațional, îndeosebi prin exacerbarea blocajelor în lanțuri de producție-aprovizionare, au subliniat mai mulți membri ai Consiliului.

Totodată, au fost reiterate preocupările membrilor Consiliului legate de perspectiva absorbției fondurilor europene, mai ales a celor aferente programului Next Generation EU, care este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte, însă este esențială pentru accelerarea reformelor structurale, inclusiv a tranziției energetice, dar și pentru contrabalansarea, cel puțin în parte, a impactului economic al războiului din Ucraina, precum și al consolidării fiscale.

O sursă importantă de incertitudini și riscuri la adresa previziunilor rămâne însă și conduita politicii fiscale, au convenit membrii Consiliului, evidențiind, pe de o parte, execuția bugetară din primele luni ale anului și cerința continuării consolidării bugetare în contextul procedurii de deficit excesiv și al tendinței de înăsprire a condițiilor de finanțare, iar, pe de altă parte, actuala conjunctură economică și socială dificilă pe plan intern și global, marcată puternic de războiul din Ucraina și de sancțiunile instituite, cu potențiale implicații adverse asupra parametrilor bugetari.

Membrii Consiliului au apreciat în mod unanim că, în ansamblul său, contextul analizat reclamă majorarea cu 0,75 puncte procentuale a ratei dobânzii de politică monetară, în vederea ancorării anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu și a stimulării economisirii, pentru a se asigura readucerea durabilă a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

The post BNR se așteaptă la o inflație de 14,2% în iunie appeared first on Cotidianul RO.

Categorie: Romania

Abuzuri sexuale de nedescris asupra a doi copii, frate şi soră. Sentinţă record

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 6:10pm
O instanţă de judecată l-a condamnat pe un inculpat la o pedeapsă foarte mare în urma acuzaţiilor de viol în formă continuată şi trafic de minori
Categorie: Romania

La fiecare 100 de copii de la sate, 2 au abandonat școala în pandemie

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 6:00pm
La fiecare 100 de copii din mediul rural, doi au abandonat școala în timpul pandemiei, arată fundația World Vision România într-un studiu recent.
Categorie: Romania

O poveste despre femei care au schimbat lumea deschide TIFF 2022: Rețeaua Jane

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 5:58pm
Rețeaua Jane, o poveste curajoasă despre drepturile femeilor, inspirată din realitățile Americii de la finalul anilor ’60, deschide cea de-a 21-a ediție TIFF, cu o proiecție de Gală organizată vineri, pe 17 iunie, de la ora 20:45, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.
Categorie: Romania

Cel mai bogat om din Ucraina, proprietarul uzinei Azovstal din Mariupol, vrea să-şi vândă iahtul aflat în faza de construcţie

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:57pm
Rinat Ahmetov are o avere estimată de peste 7 miliarde de dolari şi este proprietarul uzinei Azovstal, Mariupol, puternic bombardată de ruşi în timpul invaziei Ucrainei.
Categorie: Romania

PRESELECȚIA PENTRU GALA TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2022

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 5:54pm
UNITER anunţă organizarea preselecției pentru „GALA TÂNĂRULUI ACTOR – HOP”, a XXV-a ediţie, în perioada 13 – 15 iulie 2022, la Teatrul Odeon Bucureşti, sala Majestic.
Categorie: Romania

Instalaţie-manifest expusă la Iaşi: baraje anti-tanc folosite de militarii din Ucraina ca sistem de apărare VIDEO

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:53pm
Este lucrarea unui artist ucrainean compusă din 16 baraje anti-tanc folosite de militarii din Ucraina ca sistem de apărare în războiul cu Rusia.
Categorie: Romania

Ciolacu: Cei ce vorbesc despre noi taxe și impozite sunt cei care vor să își păstreze privilegiile

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 5:45pm
Cei care vorbesc despre noi taxe și impozite sunt cei care care vor să își păstreze de fapt privilegiile și luxul pe spatele românilor cinstiți, afirmă președintele PSD, Marcel Ciolacu. El susține scăderea impozitării muncii pentru românii cu venituri mici.
Categorie: Romania

Ce concurenţi se „îmbarcă“ în America Express

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:40pm
Nouă perechi de vedete vor merge pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7.000 de kilometri, ce trece prin Mexic, Guatemala şi Columbia.
Categorie: Romania

Centrala hidrolectrică de pe Dunăre Porţile de Fier I a împlinit 50 de ani. Este cea mai mare de acest fel din România

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:37pm
Hidroelectrica a aniversat jumătate de secol de la inaugurarea celui mai important obiectiv hidroenergetic din România, S.H.E.N. Porţile de Fier I, anunţă compania într-un comunicat de presă.
Categorie: Romania

Programul „Litoralul pentru Toți” începe duminică

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 5:35pm
Programul social „Litoralul pentru toți” începe duminică. Federația Patronatelor din Turismul Românesc spune că prețurile sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon.
Categorie: Romania

Ciucă, la Fabrica Bosch din Jucu: Companiile în continuă extindere reprezintă poli de dezvoltare pentru regiunile în care îşi desfăşoară activitatea

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:28pm
Premierul Nicolae Ciucă a vizitat, vineri, Fabrica Bosch din Jucu, judeţul Cluj, una dintre cele două unităţi de producţie ale companiei Bosch în România, care activează pe plan local din anul 2013. Premierul a apreciat că firmele care continuă să se extindă ”reprezintă poli de dezvoltare pentru regiunile în care îşi desfăşoară activitatea” şi a promis că nu va fi modificat cadrul fiscal în acest an.
Categorie: Romania

Incendiu violent la un apartament din Braşov/ Peste 50 de persoane au ieşit din bloc sau au fost evacuate / Mai mulţi adulţi şi copii sunt evaluaţi medical

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:25pm
Un incendiu violent a izbucnit, vineri, la un apartament dintr-un bloc din municipiul Braşov, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale, inclusiv pentru salvare la înălţime. Peste 50 de persoane au ieşit din imobil sau au fost evacuate de forţele de intervenţie, iar mai mulţi adulţi şi copii sunt evaluaţi medical.
Categorie: Romania

Mihaela Buzărnescu nu s-a calificat pe tabloul principal la Roland Garros

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:25pm
Mihaela Buzărnescu, locul 118 WTA şi cap de serie numărul 15, a ratat, vineri, calificarea pe tabloul principal la turneul de grand slam de la Roland Garros.
Categorie: Romania

Italia propune un plan pentru încheierea războiului

Cotidianul RO - Ven, 20/05/2022 - 5:24pm

Guvernul Italiei a propus Naţiunilor Unite crearea unui grup internaţional pentru facilitarea negocierilor în vederea unui armistiţiu general în Ucraina şi a unui acord de pace cu Rusia, a anunţat vineri ministrul de Externe de la Roma, Luigi Di Maio, citat de cotidianul Le Monde.

„Propunem constituirea unui grup internaţional pentru facilitarea ajungerii la un armistiţiu. Acest grup ar urma să fie format din organizaţii internaţionale precum Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)”, a declarat vineri Luigi Di Maio.

„Obiectivul este să lucrăm pas cu pas, spre exemplu prin armistiţii locale, prin operaţiuni de evacuare a civililor, prin crearea de noi coridoare umanitare securizate, astfel încât să obţinem forţa necesară pentru un armistiţiu general, iar ulterior pentru o pace durabilă, printr-un acord de pace veritabil”, a subliniat ministrul italian de Externe.

Iniţiativa Guvernului de la Roma intervine în contextul în care invazia militară rusă în Ucraina, lansată pe 20 februarie, a amplificat crizele energetică şi alimentară la nivel internaţional.

The post Italia propune un plan pentru încheierea războiului appeared first on Cotidianul RO.

Categorie: Romania

Primarul general al Capitalei a cerut Corpului de Control să verifice stadiul dosarelor depuse pe Legea 10/ 2001

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:22pm
Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă, vineri, că a cerut Corpului de Control să verifice stadiul dosarelor depuse pe Legea 10/ 2001 pentru a vedea e ce acestea au tărăgănat de ani de zile. Primarul precizează că 793 de dosare au fost analizate de la începutul anului.
Categorie: Romania

Epidemia de variola maimuţei, „cea mai mare din istorie" în Europa, cu peste 100 de cazuri

Jurnalul - Ven, 20/05/2022 - 5:18pm
Peste 100 de cazuri de variola maimuței, o infecție virală mai frecventă în vestul și centrul Africii, au fost raportate în Europa, iar oficialii germani au descris epidemia ca fiind cea mai mare din regiune.
Categorie: Romania

ANM: Norul de fum din zona Cernobîl se îndreaptă către estul Ucrainei

Adevarul - Ven, 20/05/2022 - 5:13pm
Administraţia Naţională de Meteorologie, ANM, anunţă, vineri, printr-un comunicat că, în perioada 20 - 22 mai, norul se va deplasa către estul Ucrainei şi sud-vestul Rusiei.
Categorie: Romania

Epidemia de variola maimuţei, „cea mai mare din istorie” în Europa

Cotidianul RO - Ven, 20/05/2022 - 5:13pm

Peste 100 de cazuri de variola maimuței, o infecție virală mai frecventă în vestul și centrul Africii, au fost raportate în Europa, iar oficialii germani au descris epidemia ca fiind cea mai mare din regiune.

Cazurile au fost confirmate acum în țări precum Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Franța, Statele Unite și Australia.

Identificată pentru prima dată la maimuțe, boala se răspândește de obicei prin contact apropiat și s-a răspândit rareori în afara Africii, astfel încât această serie de cazuri a declanșat îngrijorarea.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu se așteaptă ca această epidemie să evolueze într-o pandemie precum COVID-19, având în vedere că virusul nu se răspândește la fel de ușor ca SARS-COV-2, potrivit Reuters.

Variola maimuței este, de obicei, o boală virală ușoară, caracterizată prin simptome de febră, precum și printr-o erupție cutanată cu umflături specifice.

„Cu mai multe cazuri confirmate în Regatul Unit, Spania și Portugalia, acesta este cel mai mare și mai răspândit focar de variola maimuței văzut vreodată în Europa”, a declarat serviciul medical al forțelor armate germane, care a detectat vineri primul caz în această țară.

Fabian Leendertz, de la Institutul Robert Koch, a descris focarul ca fiind o epidemie.

„Cu toate acestea, este foarte puțin probabil ca această epidemie să dureze mult timp. Cazurile pot fi bine izolate prin depistarea contactelor și există, de asemenea, medicamente și vaccinuri eficiente care pot fi folosite în caz de nevoie”, a spus el.

Nu există un vaccin specific pentru variola maimuței, dar datele arată că vaccinurile care au fost folosite pentru eradicarea variolei sunt eficiente în proporție de până la 85% împotriva variolei maimuțelor, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Din 1970, au fost raportate cazuri de variola maimuței în 11 țări africane. Nigeria a avut un focar de amploare începând din 2017 – până în prezent, în acest an, au fost înregistrate 46 de cazuri suspecte, dintre care 15 au fost confirmate între timp, potrivit OMS.

Primul caz european a fost confirmat pe 7 mai la o persoană care s-a întors în Anglia din Nigeria. De atunci, peste 100 de cazuri au fost confirmate în afara Africii.

The post Epidemia de variola maimuţei, „cea mai mare din istorie” în Europa appeared first on Cotidianul RO.

Categorie: Romania