Suriname

Wegvliegend dak beschadigt 3 auto’s van de buren

DB Suriname - 1 ora 12 min fa

“Het had ook op de kinderen kunnen komen”

Aan de Granborieweg in Paramaribo vloog zondag het dak van een gebedsplaats op het erf van de buren. Meneer Glenn vertelt aan Dagblad Suriname, dat hij een knal hoorde. Zijn 3 auto’s zijn beschadigd geraakt. Gebarsten ruiten en andere schade aan de voertuigen is het resultaat.

Het dak rust nog altijd op zijn Mazda, waarvan zowel voor- als zijruiten en de spiegels zijn beschadigd. Ondanks de materiële schade noemt meneer Glenn dit toch ook een klein wonder, juist, omdat alle auto’s op het erf waren geparkeerd en konden de kinderen niet op het erf spelen. Normaal spelen de kinderen op het erf. Door de auto’s is erger gelukkig voorkomen.

Een deel van het dak van de buurman rust ook op het balkon. De buurman is nog in het westelijke district Nickerie. Hij is ondertussen gebeld en komt naar de stad. Meneer Glenn heeft zijn verzekeringsmaatschappij gebeld. Hij hoopt dat de schade wordt vergoed.

RB

Categorie: Suriname

Onbetamelijke bankservice

DB Suriname - 1 ora 17 min fa

Om een idee te krijgen van wat er leeft onder de bevolking beweegt de redactie zich zo nu en dan incognito onder het volk. Niemand wordt aangesproken of vragen gesteld. Slechts het oor wordt te luister gelegd.

Pinautomaten misère

Maandag 2 augustus was het gesprek van de dag de pinautomaten (ATM’s). Bekenden die in de meterslange rij stonden bij de ATM’s van het hoofdkantoor van de Hakrinbank: “Ik ben al een uur onderweg om te pinnen. Ik heb het bij vrijwel alle pinautomaten in Noord geprobeerd. Allemaal out of service. Het heeft mij tot nu toe SRD 100 gekost aan taxiritten. De chauffeur wacht om de hoek op mij. Want ik moet geld lichten om hem te betalen. Ik ben zonder geld op zak uit het weekeinde gekomen.”

Eind van de maand drukte

Omstanders, hadden het over: “Je kan aan de drukte zien, dat het eind van de maand en maandag is na een weekeinde van uitgaven. En als ik het goed heb, is de drukte bij de pinautomaten ook toe te schrijven aan vakantiegeld dat uitgekeerd is aan bepaalde categorieën werknemers.”

Rekeninghouders getorpedeerd

“De bank torpedeert ons. Administratieve kosten worden aan de lopende band verhoogd. Door maximumbedragen die per dag kunnen worden opgenomen, kunnen wij niet eens aan ons geld komen, al hoe dringend wij het nodig hebben. Het weerloze volk wordt van alle kanten gepijnigd. Ik kan mij niet voorstellen, dat de bank er niets aan doet om het bankverkeer vlotter te doen gaan.”

Flauwe smoezen

Dat zij door de drukte rond het einde van de maand verrast zijn is een flauwe smoes. Technische storing is ook een uitvlucht. De onbetamelijke klantenservice geeft het onhebbelijk patroon waarmee wordt gewerkt aan. Het is overduidelijk, dat de banken in grote mate medeschuldig zijn aan de financiële crisis waarin Suriname gedompeld is.

HD

Categorie: Suriname

Geen herstart voor Openbare School Loka Loka

DB Suriname - 1 ora 21 min fa

De school van Loka Loka aan de Boven Marowijnerivier blijft vooralsnog gesloten ondanks de herstart van de scholen in het binnenland op maandag 2 juli. Deze school is zwaar getroffen tijdens de wateroverlast in het gebied weken geleden. De hele school was onder water waarbij meubilair en ander materiaal zijn beschadigd. 

Informatie die de redactie van Dagblad Suriname heeft bereikt is, dat tot de dag van vandaag niemand van de overheid op de school is geweest om te kijken wat de schade is en te inventariseren om eventueel zaken aan te pakken.

Zitten met handen in het haar 

De ouders van de kinderen die deze school bezoeken zitten met de handen in het haar. Niemand kan ze uitleggen wanneer de school open zal gaan. Ze zijn bijzonder ontstemd over deze situatie. Vanuit de gemeenschap is contact opgenomen met de districtscommissaris van het bestuursressort Paamakka, maar die wist niet veel te vertellen. De school van Loka Loka is de grootste in het gebied qua aantal leerlingen. Naast Loka Loka komen de kinderen ook uit de dorpen Skin tabiki, Atimsa en de kampen langs de Boven Marowijnerivier tussen Loka Loka en Ampoma tapoe.

Ondersteuning vanuit de gemeenschap 

René Amautan, ondernemer en zelf afkomstig uit het gebied. zegt in gesprek met de redactie dat hij en andere ondernemers bereid zijn te ondersteunen zodat de school kan starten. Hij zegt dat de school grondig moet worden schoongemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om een reactie gevraagd zegt bij monde van Daniela Rosario, onderdirectrice Ontwikkelingsdienst, dat de technische dienst van het ministerie poolshoogte gaat nemen. Verder zal de hulp van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) worden ingeroepen. 

VP

Categorie: Suriname

Waardig afscheid voor Theo Jubitana

DB Suriname - 1 ora 27 min fa

“VIDS in rouwperiode” 

Afgelopen zaterdag werd in het district Para Theo Jubitana naar zijn laatste rustplaats gebracht te Hollandse Kamp, waar hij de Kapitein was. Ook voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), waar Jubitana voorzitter van was, is het nog altijd een harde slag.

Directeur Cylene France laat weten, dat de organisatie in een rouwperiode zit. Na deze periode zal een interne vergadering volgen. “Het is een heel zwaar verlies”, zegt France.

Zij zegt dat de begrafenis van Jubitana op een heel waardige manier is verlopen. “Ook de attentie die wij hebben gekregen, uit alle hoeken, onder meer van de regering, hebben de familie, de gemeenschap en de organisatie gesterkt”, laat France weten. 

RB

Categorie: Suriname

Gajadien (VHP) in 2016: “Beleid president stuurt meisjes naar massagesalons”

DB Suriname - 1 ora 32 min fa

‘Het volk wordt uitgekleed’ 

Toenmalige oppositie parlementariër en fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, leverde in november 2016 felle kritiek op het beleid van de toenmalige regering Bouterse-Adhin. Hij vond dat de regering er werk van maakte om het volk in armoede te dompelen. Tevens stelde hij dat toenmalig president Desi Bouterse jonge meisjes naar massagesalons stuurt.

“Het volk wordt uitgekleed, waarbij grote delen van het volk zelfs naar oude kleding zouden vragen”, aldus Gajadien tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2016. Toenmalig Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg Gajadien om de woorden terug te nemen omdat de president niemand naar massagesalons stuurt. Gajadien ging door en vroeg zich af  “welke economische groei is gerealiseerd, die zal worden gecontinueerd in 2017? Welke duurzame ontwikkeling is gerealiseerd die zal worden gecontinueerd? Kan de regering aangeven welke van haar maatregelen zullen leiden tot economische groei? Welke economische groei wenst de regering precies? Welke sectoren zullen bijdragen aan de economische groei en voor hoeveel? Heeft de regering becijferd hoe dit zal worden bereikt? Allemaal zaken die op geen enkele wijze concreet worden aangegeven”, stelde Gajadien toen. 

Gajadien hekelde ook het feit, dat stroomverhogingen zonder overleg worden doorgevoerd om die net voor een aangekondigde straatactie aan te houden voor enkele weken, terwijl aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds)  gerapporteerd werd, dat de committering onverkort doorging. Eveneens stelde Gajadien tegenover president Bouterse in het parlement, dat de financiële situatie in het land met de dag ernstiger werd. “If yu no man, libi a sturu dan ye gwe”, zei een geïrriteerde Gajadien in 2016. 

Ondanks de zwaar geërodeerde koopkracht van de samenleving is vooralsnog kritiek van dergelijke aard vanuit de parlementariër uitgebleven.

Asiskumar Gajadien is momenteel de fractieleider van de coalitie. Onlangs heeft hij meegewerkt aan de goedkeuring van het Herstelplan en de begroting van 2021. Gajadien stelde, dat veel mensen hun bijdrage hebben geleverd om in korte tijd de begroting en het Herstelplan te kunnen behandelen en goed te keuren. “Hiermee wordt ook voldaan aan de vereiste van het IMF om de beide documenten goed te keuren in het parlement. Het beleid is erop gericht om een positief saldo op de lopende rekening van de Staat te kunnen volbrengen”, stelde Gajadien onlangs.

SAM

Categorie: Suriname

Zelfs bedelen is moeilijk geworden

DB Suriname - 1 ora 35 min fa

“Je ziet nu veel meer mensen net als mij die het moeilijk hebben”, zegt Ricardo die ook wel Lange genoemd wordt, aan de krant. Ricardo is een dak- en thuisloze en geeft aan dat hij dagelijks in een tent gemaakt van zinkplaten slaapt.

“Ik slaap in enkele gebouwen die verlaten zijn en niet bewaakt worden, maar mijn vaste plek is in het bos waar ik een kleine plek heb gemaakt van zinkplaten en slaap ik op een bed gemaakt van kartonnen dozen. Ik ben ongeveer zes jaren over straat en merk dat er steeds meer mensen bijkomen. Vorig jaar en dit jaar heb je in een klap meer mensen op straat gekregen. Dat geeft aan dat het helemaal niet gaat. De situatie heeft alleen gebroken harten opgeleverd”, benadrukt Ricardo. “Ik probeer ondanks de situatie iets te zoeken, maar het lukt toch niet. Het vinden van een werk was al moeilijk en nu is het bedelen ook moeilijk geworden.”

Een andere burger zegt, dat hij het bedelen zelfs heeft opgegeven. “Ik stond langs de straat of voor winkels voor ondersteuning, maar omdat er steeds meer mensen bij komen krijg ik nauwelijks wat. Ik zit of slaap over straat en zoek mijn eten in vuilnisbakken. Het bedelen werkt helemaal niet meer, het lijkt nu ook een werk of business te zijn. Ook heb ik vaak gehoord dat ik een werk moet gaan zoeken, want ik zie er jong uit. Wel dingen lijken gemakkelijk wanneer het gezegd wordt, maar een werk zoeken is heel moeilijk. Wie zou iemand in dienst nemen die geen onderdak heeft? Hier wordt vaak gekeken naar je uiterlijk, niet naar je kennis of  waartoe je in staat bent.”

De man geeft verder aan, dat hij ook militair is geweest en dat dit zijn ‘beloning’ is geworden na zijn trouwe dienst. Hij heeft getracht hulp te zoeken, maar werd vaak teleurgesteld.

“Ik probeer nu op mijn benen te staan. Ik wil het wel anders hebben en ik denk anderen net als mij ook, maar die inzet en houvast is er niet voor ondersteuning. Ik hoop in ieder geval dat het leven anders wordt dan het nu is. Bedelen tot een business maken is geen oplossing.”

TM

Categorie: Suriname

UMA: “Zwangerschap is geen misdaad!”

DB Suriname - 1 ora 38 min fa

UMA Krakti Netwerk (UMA) is een NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die zich ten doel stelt de economische en sociaal-maatschappelijke weerbaarheid en zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. “Voor vrouwen in  nood”, luidt het motto van UMA lawyers. UMA zet zich via haar juridische tak in voor de versterking van de rechtspositie van vrouwen in Suriname.

Recentelijk is UMA begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk namen van zwangere vrouwen die zitten met een vervallen medische kaart, die maar niet verlengd kan worden en vrouwen die een aanvraag hebben ingediend en geen antwoord krijgen van het ministerie.

Een woordvoerster van UMA zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname: “De voorzitter van de organisatie is zelf moeder van twee kinderen. Zij kan zich daarom helemaal vinden in de situatie van de vrouwen. Een zwangerschap kan een toestand zijn tussen leven en dood. Hoe doe je als je plotseling pijnen krijg en niet geholpen kan worden, omdat je niet verzekerd bent? Wat doe je als je begint te bloeden, maar je kan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, omdat je geen verzekeringspas heb? Tijdens de zwangerschap hebben vrouwen vaak last van hoge bloeddruk, meer bekend als zwangerschapsbloeddruk. Persoonlijk heb ik dat twee keer ervaren en moest met spoed worden ingegrepen om het leven van mijn kinderen en mij te redden. Hoe zou het zijn, indien ik niet verzekerd was?”

‘Vrouwen lopen maanden achter Sociale Zaken aan’

De woordvoerster geeft aan dat zwanger zijn, geen misdaad is, maar daarop lijkt het wel tegenwoordig. Ook geeft ze aan dat velen zullen willen opmerken, dat de vrouwen beter hadden moeten weten, maar dat is nu niet aan de orde. Ze stelt, dat enkele natuurlijk nalatig zijn geweest en misschien hun kaart niet op tijd hebben verlengd. Maar, bij veel van de gevallen die zij tot nu toe hebben geregistreerd is dat niet het geval. “De vrouwen lopen al maanden achter Sociale Zaken aan en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De regering heeft een Wet Basiszorgverzekering goedgekeurd en dient zich daaraan te houden. Indien er geen geld is en is de Bazo-zorg een zorgpunt, dan dient de wet dan ingetrokken te worden. Maar, zwangere vrouwen zo aan hun lot overlaten, kan niet. Zwangerschap is geen misdaad!” 

De woordvoerster geeft verder aan, dat het de bedoeling is dat er een schrijven gaat naar de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken en de Assemblee en de vicepresident waarin aandacht gevraagd wordt voor deze zaak, met het verzoek om binnen een maand dit probleem op te lossen. “Vrouwen hebben ons benaderd die zelf op het punt staan om te bevallen, maar geen verzekeringskaart hebben. Ze hebben geen echo gemaakt, weten niet eens of hun baby gezond groeit of is, zijn geen dag naar controle geweest, omdat zij de kosten niet kunnen betalen. Er moet een oplossing komen. Het liefst gisteren dan vandaag.”

SK

Categorie: Suriname

Hindostaanse contractarbeiders in woord en beeld

DB Suriname - 1 ora 42 min fa

Hindostaanse contractarbeidsters – die tussen 1873-1916 van India
naar Suriname kwamen om voor vijf jaar op de plantages te werken – waren overlevers (survivors) en hun incasseringsvermogen, ijver
én doorzettingsvermogen zijn cruciaal geweest voor de vormin
van de Hindostaanse gemeenschap.

Deze Hindostaanse vrouwen vormden een derde van de in totaal ruim 34 duizend contractarbeiders die met 64 scheepstransporten arriveerden. Een derde van deze vrouwen was getrouwd, een derde was alleenstaand, onder wie veel weduwen. De rest (ongeveer een derde) trouwde voor vertrek uit India in de opvangcentra van de havenstad in Calcutta of bij aankomst in Paramaribo in het Immigratiedepot.

Tijdens het vijfjarig contract hadden zij vaak een driedubbele rol: zij werkten op het land of in de fabriek, moesten voor hun partner/man zorgen en voedden de kinderen op.
De meerderheid van deze contractarbeidsters was assertief. Vrijwel
allen namen deel aan het openbare leven in Suriname. Bovendien
was hun (onderhandelings)positie als gevolg van het tekort aan
vrouwen ten opzichte van Hindostaanse mannen sterk.Velen werden matriarchen en hadden een leidende rol als stammoeders binnen hun (vaak grote) familie.

Sampreshan / Hindorama.com in samenwerking met Jnan Adhin Instituut (JAI) brengt als eerbetoon aan die vrouwen deze publicatie uit, geïllustreerd met veel historische foto’s. Chan Choenni weet met oog voor detail het zware leven van deze sterke en moedige vrouwen te schilderen. Met
mooie en liefdevolle portretten van enkele stammoeders.

Prof.dr. Chan E.S. Choenni (Paramaribo,1953) studeerde Politicologie en Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1995 in de Sociale wetenschappen. In 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie op de Lalla Rookh Leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde vijf boeken en vele artikelen over de geschiedenis van de Hindostanen.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni | Hindostaanse contractarbeidsters in woord en beeld | Zoetermeer 2021:
Sampreshan | ISBN 9789080509276 | 52 pagina’s | verkoopprijs €5 (excl. verzendkosten
De brochure is verkrijgbaar via de boekhandels en de website van de uitgever Sampreshan/Hindorama
www.hindorama.com (https://www.hindorama.com/hindostaanse-contractarbeidsters-in-woord-en-beeld/)

Categorie: Suriname

Bestuursressort Wanica Noord-West werkt op eigen initiatief aan verbetering dienstverlening

DB Suriname - 1 ora 49 min fa

“Een klacht biedt de mogelijkheid tot verbetering”

Bestuursambtenaren van het bestuursressort Wanica Noord-West hebben de afgelopen week een 3-daagse training gevolgd met als onderwerp: ‘Klantgerichte dienstverlening en teambuilding’. Het doel van deze training was om de dienstverlening naar de samenleving toe efficiënter en effectiever te doen plaatsvinden, alsook de interne en onderlinge werkrelatie tussen de collega’s te bevorderen. De training werd verzorgd door districtscommissaris Suraksha Hirasingh en Reshma Garib. 

De bestuursambtenaren hebben hierbij meer meegekregen voor een betere dienstverlening naar de samenleving toe en in het bijzonder naar elke burger toe. Het is de bedoeling dat de klant met een tevreden gevoel het kantoor verlaat, maar dat ook bij controle door de bestuursambtenaren, zij zoveel mogelijk tactvol te werk gaan. De training bestond uit een theoretisch en een praktijkgedeelte waarbij voor een gerichtere overdracht van kennis en vaardigheden er ook rollenspellen zijn toegepast. De training is gedeeltelijk in de trainingszaal van het commissariaat verzorgd en het praktisch deel buiten het commissariaat.

Districtscommissaris (dc) Suraksha Hirasingh verklaart het ontstaan van de behoefte voor de training door het toenemende telefonische contact met klanten, terwijl de meeste medewerkers zijn getraind in het een op een persoonlijke contact met personen. “Vanwege de Covid-19 situatie hebben we heel veel op afstand moeten doen” laat de dc weten. Gebleken is dat er tijdens zulke momenten ‘ruis’ kan ontstaan. Ook het verkorten van wachttijden haalt de districtscommissaris aan als motivatie voor de training. Om de kosten voor de training te drukken heeft Hirasingh samen met een medewerker de training verzorgd waardoor er geen consultancy hoeft te worden aangetrokken. De dc laat weten dat er altijd behoefte is aan verbetering. Zij merkt op dat er is gewerkt aan schrijf- en luistervaardigheden. “Want soms gaat het bij het luisteren al mis.”

Naast aandacht voor het overbrengen van een boodschap is er gewerkt aan een klachtenmanagement systeem, waarbij bepaalde klachten gegroepeerd kunnen worden voor een systematische aanpak. De dc besluit met de quote “een klacht biedt de mogelijkheid tot verbetering”.

RB 

Categorie: Suriname

Tsang (NDP): ‘Groepen jongeren bij Hermitage Mall gevolg zigzagbeleid van regering’

DB Suriname - 1 ora 54 min fa

‘Ik mis samenhang tussen Volksgezondheid en Justitie en Politie bij versoepeling’

Wang (VHP): ‘Leiding mall en security hadden moeten ingrijpen’

Afgelopen zaterdagmiddag en -avond 31 juli hebben grote groepen jongeren voor de nodige onrust, spanning en ook vechtpartijen gezorgd in en rond de Hermitage Mall. Zelfs na het ingaan van de avondklok om negen uur bevonden zich nog steeds veel jongeren rond het bekende overdekte winkelcentrum. 

De jongeren konden ongestoord amok maken er werd niet tegen ze optreden. Ze namen ook nog eens ongestoord en achteloos alle Covid-19-maatregelen niet in acht. Voor die jongeren leek het Coronavirus niet te bestaan. Ze waren een grote risicovolle Covid-besmettingshaard. Volgens het NDP-Assembleelid Stephen Tsang tegenover Dagblad Suriname was de aanwezigheid van vele jongeren bij de Hermitage Mall ‘een gevolg van het zigzagbeleid van de regering’.

Op social media spraken vele burgers hun verbazing uit over hetgeen zich zaterdagavond heeft voltrokken bij de Hermitage Mall. Vele vragen zijn nog onbeantwoord: wat deden die jongeren daar, was het voor hun ontspanning? Is hinderlijk gedrag bij een winkelcentrum waar gewone burgers met plezier komen om inkopen te doen, ontspanning? Maar, burgers vragen zich vooral af waar de politie was en de eigen security van de Hermitage Mall.

De redactie van Dagblad Suriname heeft zowel het Korps Politie Suriname, het ministerie van Justitie en Politie en de Hermitage Mall benaderd om antwoord te krijgen op de vraag waar de politie en de security waren. Waarom konden die agressieve jongeren zo ongehinderd tekeer gaan en ook met elkaar op de vuist gaan? Geen enkele reactie is bij Dagblad Suriname binnen gekomen.

‘Gevolg van zigzagbeleid van de regering’

Het NDP-Assembleelid en lid van de parlementaire Commissie Justitie en Politie Stephen Tsang zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname: “Ik denk dat het gebeurde bij de Hermitage Mall een gevolg is van het zigzagbeleid van de regering. Wanneer je lockdowns instelt zonder duidelijke onderbouwing, wanneer er maar geen evaluatie komt van de lockdowns, of die hebben gewerkt of niet. Wanneer er geen data worden gedeeld met De Nationale Assemblee over de statistieken en data, dan vraag je je af of de regering wel of niet de data heeft, en hoe er weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Het is me nog onduidelijk waarom er is gekozen voor versoepeling en openstellen van scholen wanneer we zien dat de Covid-cijfers nog erg hoog zijn, en er sprake is van een uitbraak van de Delta-variant overal in de wereld die ook jongeren treft. De vraag is dan, zijn we nog steeds in code paars of niet?”

‘De regering blijft zelf steeds het verkeerde voorbeeld geven’

Tsang zegt verder, dat het een feit is, dat “jongeren snakken naar vertier, omdat ze al een hele tijd zijn opgesloten thuis vanwege de avondklok die om zes uur ‘s avonds in ging en sinds kort om negen uur”. “Ik denk dat als je overgaat tot versoepeling, je logischerwijs had kunnen voorspellen dat het overal druk gaat zijn, en dan zou er op z’n minst controle en handhaving in place moeten zijn. Ik mis de samenhang tussen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Politie bij de versoepeling. Het was niet alleen druk bij de Hermitage Mall, het was overal druk. Er waren files overal. We hebben niet gezien dat de politie massaal op straat was om te begeleiden en integendeel, dezelfde dag waren er berichten dat MN International een groot feest had, waar regerings toppers ook aanwezig waren. Voor veel minder, voor het zitten voor zijn eigen huis, is een burger recentelijk nog afgetakeld door de politie. Als steeds het verkeerde voorbeeld wordt gegeven met het vertrappen van de eigen Covid-regels door de regering, hoe wil de regering dat de burgers de regels gaan opvolgen?”

‘Leiding mall en security hadden moeten ingrijpen’

Zijn collega-Assembleelid Chuanrui Wang (VHP) zegt in een reactie: “Als parlementariër betreur ik het onverantwoordelijk gedrag dat een grote groep jongeren het afgelopen weekend heeft getoond. Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. De leiding van de mall en de security hadden daarom moeten ingrijpen en mocht de jongeren vragen om 1,5 meter aan te houden. De jongeren mocht eveneens gevraagd worden om het terrein te verlaten als ze klaar waren met inkopen doen of hetgeen ze bij de mall zijn gaan doen. Er had opgetreden moeten worden vanuit zowel de security als de politie door de jongeren op een beleefde manier te vragen om zich niet in grote groepen op te houden bij de mall. Er moest met de jongeren aldaar gecommuniceerd worden.”

“Als jonge parlementariër begrijp ik als niemand anders dat jongeren zich geïsoleerd hebben gevoeld met de vele lockdowns. Er was geen tot nauwelijks ontspanning en je vrienden zag je nauwelijks. Desalniettemin blijft het een onverantwoordelijke houding van hen die zich in grote groepen hebben verzameld bij de mall om daar te gaan ‘hangen’. Jong zijn betekent niet dat je geen Covid kan krijgen en dat je geen verspreider ben van het virus. Jonge zijn betekent eveneens niet dat je onverantwoordelijk gedrag mag tonen. De Covid-19 maatregelen blijven nog steeds recht overeind. We zien dat een grote groep jongeren gewoon het vertikt om een mond- en neusbedekking op te doen.  Men moet niet vergeten dat we ons nog steeds in een derde Covid golf bevinden. Elke dag zijn er Covid-doden en -besmettingen. We zijn helaas niet over het Covid crisis heen. Als we kijken naar het aantal personen dat volledig is gevaccineerd, dan hebben nog geen 50 procent bereikt om weer over te kunnen gaan naar het nieuwe normaal. Het streven is natuurlijk om voor eind van het jaar 75 procent volledig gevaccineerden te hebben. We zijn nu in de maand augustus. Er is nog veel werk aan de winkel. Ieder burger in Suriname moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen.”

PK

Categorie: Suriname

DNA-voorzitter Bee nodigt Nizamali Ozir uit voor gesprek

DB Suriname - 1 ora 59 min fa

Nizamali Ozir pleit al meer dan 20 jaren voor een Verzekeringskamer. De verzekeringsdeskundige Ozir heeft de redactie van Dagblad Suriname maandag 2 augustus laten weten, dat hij die dag was uitgenodigd door de voorzitter van het De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee.

Ozir geeft aan, dat Bee hem gerust gesteld heeft en aangaf dat hij goed bezig is. Ozir zegt, dat hij Bee heel erg wil bedanken, dat hij hem als eerste DNA-voorzitter heeft uitgenodigd in 20 jaar tijd. “We hebben mensen als meneer Bee nodig die oren hebben voor het volk.”

Tijdens zijn gesprek met Bee heeft Ozir uitgelegd waarom een Verzekeringskamer volgens hem nodig is. Bee gaf op zijn beurt aan dat het werk aan de juristen gegeven zal worden, om het juridisch te bekijken. Ozir haalde tijdens het gesprek ook aan, dat een Verzekeringskamer zichzelf zal financieren en dat het niet alleen bedoeld is voor de WAM-verzekering, maar ook voor de brand- en ziektekostenverzekering. Bee liet Ozir weten, dat hij dit alles zo snel als mogelijk zal doorgeven en Ozir hoopt dat de Verzekeringskamer zo spoedig mogelijk komt, zodat het volk beter geholpen kan worden en dat de Verzekeringskamer de problemen van de bevolking rechtstreeks kan afhandelen.

Ozir geeft ook aan, dat er diverse zaken zijn besproken tijdens het gesprek. Namens alle verzekerden wil Ozir de DNA-voorzitter Marinus Bee bedanken. Ook laat Ozir weten, dat hij Kenneth Rambali van Trishul en Faried Pierkhan van RBN (Rapar Broadcasting) wil bedanken voor het belichten van dit probleem in hun televisieprogramma’s.

SK

Categorie: Suriname

Financiën betaalt deel rente aan Centrale Bank

DB Suriname - 2 ore 4 min fa

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben afgelopen week weer een van de financiële problemen tussen de Staat en de CBvS opgelost. Een deel van de rente aan de CBvS is betaald. De Staat heeft daar grote schulden en aan de verplichte betalingen van de rente is nu voldaan. Dat kon door geld dat is vrijgekomen door betere structurering van de staatsschuld. 

Bij een overeenkomst van 1 november 2019 gaf de Staat de royalties van Grassalco in zekerheid aan de CBvS. Door consolidatie en betere structurering van de staatsschuld, kwam US$ 20 miljoen oftewel SRD 411 miljoen beschikbaar voor de Staat. Deze vrijgekomen middelen werden besteed aan verplichte betalingen van rente aan de CBvS. Op grond van afgesproken monetair beleid moet tenminste de rente op al die schulden betaald worden, en in elk geval minimaal SRD 300 miljoen. 

Door beter bestuur komt er geld vrij, en dat geld is nodig voor het herstel van de economie. Op langere termijn is dat in ieders voordeel, op korte termijn merkt de bevolking helaas niet veel van dat geld. Maar, de monetaire autoriteiten zijn vastberaden om door te gaan totdat alle problemen zijn opgelost. 

Die inspanningen en resultaten worden ook buiten de grenzen gezien en erkend. Het Internationaal Monetair Fonds stuurde de afgelopen week al een officieel bericht uit over de belangrijke vooruitgang in de wederopbouw die Suriname op eigen kracht tot stand wist te brengen, aldus het ministerie van Financiën en Planning.

Categorie: Suriname

Rijwet wordt aangescherpt

DB Suriname - 2 ore 51 min fa

Rijbewijs beginnende bestuurders slechts 2 jaar geldig

Om de verkeerscriminaliteit tegen te gaan heeft de regering enkele wijzigingen in de Rijwet voorgesteld. Deze wijzigingsvoorstellen vervat in de ontwerpwet wijziging Rijwet is thans in de behandeling in de Nationale Assemblee. De wijzigingen betreffen onder meer de aanscherping van de regeling met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer gericht op beginnende bestuurders. Verder is de termijn van de verlening van het rijbewijs voor de eerste maal van 10 jaar teruggebracht naar 2 jaar. Deze is de termijn waarbinnen degene die voor het eerste maal een rijbewijs heeft behaald, getoetst wordt op zijn/haar rijgedrag in het verkeer.

De eerste verlenging van het rijbewijs naar een termijn van 10 jaar zal afhankelijk gesteld worden van het rijgedrag van de beginnende bestuurders gedurende de termijn van 2 jaren. Met beginnende bestuurders wordt in de wet verstaan de bestuurders die voor de eerste maal hun rijbewijs of bromfietscertificaat nog geen 2 jaren geleden hebben behaald. Met de wijzigingen in de Rijwet zullen bromfietsers nu ook verplicht zijn een bromfietscertificaat te behalen. Verlenging van het bromfietscertificaat zal ook afhankelijk zijn van het rijgedrag. De politie zal met de wijziging van de Rijwet meer wettelijke grondslag hebben om bij ernstige verkeersovertredingen het rijbewijs of bromfietscertificaat in te vorderen. Gedurende de periode van invordering mag men helemaal geen auto en bromfiets besturen.

Verkeerscriminaliteit indammen

De ontwerpwet wijziging van de Rijwet van 1971, en voor het laatst gewijzigd bij Staatsbesluit van 2007, is vorige week dinsdag in eerste ronde in behandeling genomen door de Nationale Assemblee. Bij de debatten is men het er kamerbreed over eens dat de toegenomen verkeerscriminaliteit van de laatste jaren ingedamd dan wel tegengegaan moet worden. Nadere aanscherping van bestaande regelingen en bepalingen in de wet is een belangrijke stap daartoe, doch er zal ook gewerkt moeten worden aan voorlichting, preventie en gedragsverandering.

In de Memorie van Toelichting op de ontwerpwet wordt onder verkeerscriminaliteit verstaan het opzettelijk overtreden van verkeersregels. Het brengt niet alleen de veiligheid op de weg in ernstige mate in gevaar, maar veroorzaakt bovenal als gevolg van ernstige verkeersongevallen veel leed en slachtoffers. De meeste verkeersongevallen hebben behalve ernstige letsels ook de dood van veel verkeersdeelnemers ten gevolg. Het bewust niet naleven van de verkeersregels ligt in de meeste gevallen ten grondslag aan de vele ernstige verkeersongevallen. Daarbij kunnen genoemd worden het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet verlenen van voorrang. Jaarlijks komen meer dan 60 personen om in het verkeer. Afgezet tegen een inwonersaantal van 500.000  kan het gemiddeld aantal van 60 verkeersdoden per jaar als hoog worden bestempeld.

Beginnende bestuurders

Gelet op het feit dat beginnende bestuurders niet over de nodige ervaring beschikken zijn zij het meest kwetsbaar in het verkeer. Deze groep bestuurders vormt een groter risico voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders. De wijzigingen in de Rijwet hebben derhalve ook betrekking op de aanpak van deze groep verkeersdeelnemers. Uiteraard dragen andere aspecten ook bij aan de verkeersveiligheid, zoals verkeerstechnische voorzieningen op de weg en de inrichting van de wegen.

Naast het terugbrengen van de termijn naar 2 jaar van de eerste verlening van een rijbewijs, is de regeling met betrekking tot gebruik van alcohol in het verkeer ook voor de beginnende bestuurders aangescherpt. Voor de groep beginnende bestuurders wordt een lager alcoholpromillage in uitgeademde lucht en in bloed voorgesteld ten opzichte van ervaren rijders. Het alcoholgehalte voor de groep beginnende bestuurders wordt vastgesteld op maximaal 100 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel 0,2 milligram per milliliter bloed.

Van beginnende bestuurders wordt verwacht dat zij, gelet op hun onervarenheid, te allen tijde alert moeten zijn. De aanwezigheid van alcohol in ademlucht en  bloed  is bij beginnende bestuurders bij een geringe hoeveelheid strafbaar.

De behandeling van de wetswijzigingen van de Rijwet is verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip. Zowel regering als de Nationale Assemblee zeggen hun tijd te willen nemen om een goede wetswijzigingen in te voeren met betrokkenheid van alle relevante actoren.

SS

Categorie: Suriname

37 Personen Covid-19 positief getest maandag 2 augustus en 1 patiënt aan virus overleden

DB Suriname - 3 ore 8 min fa

Het Covid-virus heeft maandag 2 augustus 1 patiënt het leven gekost, waardoor het totaal aantal sterfgevallen nu 651 bedraagt, sinds de uitbraak van Covid medio maart vorig jaar in Suriname, zo meldt het officiële Covid-19 dashboard op de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, www.bogsuriname.com, maandagavond. 

37 Personen zijn positief getest (woensdag 90, donderdag 100, vrijdag 69, zaterdag 64 en zondag 51) en 59 patiënten zijn genezen verklaard. 135 Testen zijn uitgevoerd.

Dalende trend aantal opnames in ICU

Op Intensive Care Units van de ziekenhuizen lagen maandag 25 patiënten – dat waren woensdag nog 33 –  en in totaal lagen 58 personen met het virus in een ziekenhuis, dat waren er vorige week maandag nog 93.

646 Personen bevonden zich maandag 2 augustus nog in isolatie.

Het totaal aantal met Covid-19 besmette personen, sinds de uitbraak medio maart 2020, bedraagt nu 25.439.

PK

Categorie: Suriname

Vandaag In Het Verleden – 03 augustus 2021

Radio 10 - 4 ore 4 min fa

03 aug. 1492:

Columbus zeilt met de schepen, de Pinta, de Niña en de Santa María vanuit Palos (Spanje) met bestemming Indië. Zijn route zal hem uiteindelijk in de huidige Amerika’s doen belanden.

03 aug. 1884:

De Combékerk van de E.B.G.S. aan de Grote Combéweg wordt ingewijd.

03 aug. 1914:

Het eerste zeewaardige schip vaart door het Panamakanaal.

03 aug. 1914:

Duitsland valt België binnen en verklaart Frankrijk de oorlog, terwijl Groot-Brittannië Duitsland de oorlog verklaart.

03 aug. 1981:

In de V.S. gaan 13.000 luchtverkeersleiders in staking. Na eerst te zijn gewaarschuwd door president Ronald Reagan, wordt het merendeel ontslagen.

03 aug. 1988:

De in Moskou opgesloten Westduitser Mathias Rust, die na twee maanden eerder met een sportvliegtuigje een illegale landing maakte op het Rode Plein in de Russische hoofdstad, wordt vrijgelaten.

03 aug. 1991:

De Pan-Amerikaanse Spelen worden in Havana (Cuba) geopend.

03 aug. 2005:

De Verenigde Volksvergadering (VVV) houdt in de Anthony Nesty Sporthal een algemene vergadering ter verkiezing van een nieuwe president/vice-president. Bij dze verkiezing worden

Ronald Venetiaan en Ram Sardjoe gekozen tot president, resp. vice-president boven het koppel Parmessar/Roseval. Roseval had zich middels een brief uit de strijd teruggetrokken.

03 aug. 2008:

De Russische dissident Alexander Solzhenitsyn overleden in zijn woning in Moskou. Hij was beroemd om zijn trilogie “De Goelag Archipel”.

03 aug. 2012:

Het Suripop XVII Gala festival wordt gehouden in de Anthony Nesty sporthal. De Winnaar is Sergio Emanuelson met het Lied: “Koloku”, Arrangement van; Ornille Malone en Zang van: Shanice Redan & Elvin Pool.

03 aug. 2014:

Bij een zware aardbeving in de Chinese provincie Yunnan zijn zeker 175 dodelijke slachtoffers gevallen.

Categorie: Suriname

Today In Pop History – 03 augustus 2021

Radio 10 - 4 ore 6 min fa

03 aug. 1926:
Zanger Tony Bennett wordt in Astoria (New York) geboren. Zijn naam bij de geboorte luidt:
Anthony Dominick Benedetto.

03 aug. 1963:
The Beatles treden voor de laatste maal op in The Cavern Club in Liverpool.

03 aug. 1963:
Billboard pop hit nummer 1 is “So Much in Love” van The Tymes.

03 aug. 1968:
Billboard pop hit nummer 1 is “Hello, I Love You” van The Doors.

03 aug. 1969:
Beach Boy Carl Wilson wordt in Los Angeles aangeklaagd nadat hij verzuimd had als hospitaalsoldaat te werken in plaats van zijn militaire dienstplicht te vervullen.

03 aug. 1971:
Paul McCartney richt de nieuwe formatie “Wings”. Op.

03 aug. 1974:
Gitarist Jeff Baxter verlaat Steely Dan en sluit zich aan bij The Doobie Brothers.

03 aug. 1985:
Billboard pop hit nummer 1 is “Shout” van Tears for Fears.

03 aug. 1996:
Billboard pop hit nummer 1 is “Macarena (Bayside Boys Mix)” van Los Del Rio.

03 aug. 2004:
De legendarische Zuidelijke Rockfiguur Lacy Van Zandt overlijdt in zijn woning in Jacksonville, Florida ten gevolge van een chronische longaandoening. Hij is 89 jaar geworden. Hij was de vader van wijlen Ronnie Van Zandt (oprichter van Lynyrd Skynyrd), van de huidige leider Johnny Van Zandt en van Donnie Van Zandt van de formatie 38 Special en van de dochters Darlene en Marlene. Lacy was bekend als de “vader van de Zuidelijke Rock”.

03 aug. 2010:
Bobby Hebb overleed op 72-jarige leeftijd. Hij was een Amerikaans jazz-singer-songwriter. In 1966 bracht hij het door hem geschreven en gezongen nummer “Sunny” uit. In 2010 kreeg Hebb postuum een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville.

03 aug. 2012:
Het Suripop XVII Gala festival wordt gehouden in de Anthony Nesty sporthal. De Winnaar is Sergio Emanuelson met het Lied: “Koloku”, Arrangement van; Ornille Malone en Zang van: Shanice Redan & Elvin Pool.

Categorie: Suriname

Sportverslagen – 3 augustus 2021

Radio 10 - 4 ore 9 min fa

UEFA Champions League:

Derde Kwalificatieronde:Derde Kwalificatieronde:Dinsdag:
Malmö-Rangers
Sparta Praag-AS Monaco
Cluj-Young Boys
PSV-Midtjylland
Genk-Shaktar Donetsk Olympiakos-Loedogorets
Rode Ster Belgrado-FC SheriffWoensdag:
Spartak Moskou-Benfica
Dinamo Zagreb-Legia Warschau Ferencváros-Slavia Praag

UEFA Europa League:

Derde Kwalificatieronde:Dinsdag:
Neftçi Baku-Helsinki

Juventus gaat toch langer door met Giorgio Chiellini. Het clubicoon zat zonder club nadat zijn contract bij de Italiaanse recordkampioen op 1 juli was afgelopen, maar de verbintenis is maandag alsnog met twee jaar verlengd. Chiellini speelt al sinds 2005 bij de ‘Oude Dame’, waarmee hij acht keer landskampioen werd en vijf keer de Italiaanse beker won. Tot dusver speelde hij 535 wedstrijden voor de club uit Turijn. Slechts vier spelers kwamen vaker in actie bij ‘Juve’. Afgelopen seizoen was Chiellini verschillende keren uitgeschakeld door blessures, waardoor hij tot slechts zeventien optredens in de Serie A kwam.

Inter- Milaan vindt bod van 100 miljoen van Chelsea op Lukaku te weinig. Chelsea heeft naar verluidt een bod gedaan op Romelu Lukaku. De Italianen vinden 100 miljoen plus Marcos Alonso echter te weinig voor de Belgische topspits. De 28-jarige spits stond tussen 2011 en 2014 al onder contract bij Chelsea en speelde in Engeland ook voor Everton en Manchester United, voordat hij in 2019 naar Italië vertrok.

Santos levert weer eens een talent af aan een Europese topclub: Juventus neemt Kaio Jorge over van de Braziliaanse club. De negentienjarige aanvaller maakt voor een onbekende transfersom de overstap en tekent een meerjarig contract in Italië. Jorge scoorde bij Santos zeventien keer in tachtig officiële duels.

Het demissionaire kabinet heeft maandag besloten om de coronamaatregelen voor het bezoek aan de stadions te verlengen tot en met 1 september. De KNVB, de Eredivisie CV (ECV) en de Keuken Kampioen Divisie balen dat de eerste speelrondes slechts met twee derde van de volledige capaciteit afgewerkt kunnen worden. “Dit is opnieuw een zware teleurstelling voor iedereen in het voetbal”, schrijven de drie instanties in een gezamenlijke verklaring. “Wij doen er alles aan in onze macht om risico’s tot een minimum te beperken. Het voetbal beschikt over deskundige en professionele veiligheidsorganisaties die zorgen voor een veilige omgeving.” De wedstrijden op het EK in de Johan Cruijff ArenA, wedstrijden in de voorbereiding van clubs en onlangs nog bij de Champions League-wedstrijd van PSV hebben niet geleid tot grote corona-besmettingshaarden.” De eerste speelronde van de Eredivisie is in het weekend van 13, 14 en 15 augustus. Pas vanaf de vierde speelronde begin september is er weer een mogelijkheid dat de volledige capaciteit van de stadions benut mag worden.

Olympische Spelen:

Dames voetbal:               Heren voetbal:

Halvefinale:Halvefinale:Maandag:
VS-Canada 0-1
Australië-Zweden 0-1Dinsdag:
Mexico-Brazilië 0-0 na penalties 1-4
Japan-Spanje

Dames Basketbal                                                                 Heren Basketbal:

Groepsfase:Kwartfinale:DamesKwartfinale:Maandag:Groep B: Nigeria-Japan 83-102 Frankrijk-VS 82-93 Groep C:
China-België 74-62 Australië-Peurto Rico 96-69  Woensdag:
China-Servië
Australië-VS
Japan-België
Spanje-FrankrijkDinsdag:
Slovenië-Duitsland 94-70
Spanje-VS 81-95 Italië-Frankrijk 75-84 Australië-Argentinië

De Australische ruiter Andrew Hoy (62) verzekerde zich maandag bij de Olympische Spelen in Tokio op het onderdeel eventing van zilver (teams) en brons (individueel). Daarmee is hij de oudste Olympische medaillewinnaar sinds 1968. Hoy heeft nu zes Olympische plakken, waarvan drie goud. Sinds Sydney 2000 stond hij niet meer op het Olympische podium. „Toen ik begon met deze sport, was ik er trots op dat ik de jongste was van het stel”, lachte Hoy, die zijn eerste Olympische medaille pakte op de Spelen van Barcelona in 1992. „Nu vragen mensen in het Olympisch dorp wat ik hier doe, of ik een official ben. Dan antwoord ik dat ik wel degelijk nog een atleet ben”, vervolgde hij. Als Hoy het record van oudste medaillewinnaar wil breken, zal hij nog wel even moeten doorgaan. De Zwitser Louis Noverraz won Olympisch goud in het zeilen bij Mexico 1968 toen hij 66 was.

De Cubaan Mijaín Lopez Nuñez is de eerste mannelijke worstelaar geworden die op vier opeenvolgende Olympische Spelen de gouden medaille wint. De 38-jarige Lopez, die voor de derde keer op rij de Cubaanse vlag droeg bij de openingsceremonie, versloeg de Georgiër Iakob Kajaia met 5-0 in de finale van de 130 kilogram Grieks-Romeins. De vijfvoudig wereldkampioen zegevierde ook al op de Spelen van 2008, 2012 en 2016. Het goud voor Lopez Nuñez betekent dat hij nu de Rus Alexander Karelin voorbij is. De worstelaar won tussen 1988 en 2000 drie keer goud en één keer zilver.

Categorie: Suriname

37 nieuwe besmettingen en 1 corona dode geregistreerd

Radio 10 - 4 ore 16 min fa

Van het bijgewerkte covid-19 dashboard valt af te lezen dat er weer een persoon is gestorven aan het Corona virus. Het aantal doden in Suriname sinds maart vorig jaar, is gestegen naar 652. Van 135 mensen zijn swabs afgenomen waarvan 37 personen positief zijn getest. Hiervan zijn 98 negatief. Van het aantal geteste mensen, is 27.4% positief.

Op diverse Intensive Care Units worden 25 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 58 patiënten opgenomen. 646 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 59 personen zijn genezen verklaard.  

Terwijl de cijfers een dalende trend vertonen, is door het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt dat de deltavariant is vastgesteld in Suriname bij een 7-jarig meisje. Zij is van vakantie uit Nederland teruggekeerd. Tot nu toe blijkt niet dat iemand in haar omgeving besmet is geraakt.

Categorie: Suriname

Regering bespreekt nieuwe tarieven openbaar vervoer

Radio 10 - 4 ore 18 min fa

Subjectsubsidie mogelijkheid

Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bespreekt deze week de nieuwe tarieven voor het boot- en busvervoer met het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB). De Organisatie van Bus- en Boothouders heeft de voorbije weken actie gevoerd, omdat de betaling door de overheid te lang op zich laat wachten. De bewindsman kan geen enkele garantie geven dat er niet weer een actie komt en het openbaar vervoer niet weer stil komt te liggen, omdat er vanuit de regering nu anders wordt omgesprongen met de toekenning van subsidies. Dit nieuw beleid kan soms voor vertraging en onbegrip bij groepen zorgen.

De TCT-minister wil overstappen naar subjectsubsidie bij het openbaar vervoer. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het echt nodig hebben, zegt Jubitana.

De TCT-minister was maandag in Nickerie ivm de instalatie van een toerisme werkgroep in dat district.

Categorie: Suriname

Minister Jubitana installeert toerisme werkgroep Nickerie

Radio 10 - 4 ore 23 min fa

Minister Albert Jubitana van Tansport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft maandag in Nickerie de werkgroep ‘Toerisme Nickerie’ geïnstalleerd. In de werkgroep van tien personen zitten vertegenwoordigers van de ministeries van ROS, LVV, Arbeid, Onderwijs, en de Nickeriaanse toerismesector. Op korte termijn moet worden nagegaan hoe Nickerie aan toerisme kan verdienen en wat de sterke en zwakke punten van de sector zijn. In de toekomst krijgen andere districten soortgelijke werkgroepen, zegt minister Jubitana.

Vanuit het ministerie is er volgens Jubitana reeds een visie ontwikkeld om tijdens maar ook na Covid-19 de verdiencapaciteit van de sector te benutten en verbeteren. Daarvoor zijn er al een toerismewet en het voorstel om te komen tot een toerismeautoriteit ontwikkeld.

Op termijn zal volgens de minister van TCT op elk districtscommissariaat een afdeling ‘Toerisme’ moeten zijn. Ook in Coronie is maandag een Toerisme werkgroep geïnstalleerd.

Categorie: Suriname