Suriname

Ministerie van Arbeid wil voor mensen met beperking kansen op arbeidsmarkt vergroten

DB Suriname - 3 ore 33 min fa

De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking, die zich sterk maakt voor mensen met een beperking, start met een project om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen zelfredzaam te zijn door middel van assistentie, ondersteuning, coaching/begeleiding en training in ondernemerschap. 

Ook is het de bedoeling om de kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten en te versterken door specifieke op maat gesneden vaktrainingen in ondernemerschap, schilderen, assistent constructiewerker en computer hardware level 1 & 2. Hiervoor zullen kandidaten geregistreerd worden, waarna een selectieproces volgt. De deelname is gratis en de registratie kan bij SPWE, Stichting Productieve Werk Eenheden (Saskia Kotino, tel. 8994344) en SAO, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (tel. 457644), zo meldt het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zaterdag 15 mei.

Op 27 februari 2018 werd de proclamatie verklaring ‘Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking’ getekend. De Alliantie bestaat uit het United Nations Development Programme (UNDP), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (nu het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie), SAO, SPWE, Stichting Wan Okasi, Stichting Unu Pikin en Stichting Blindenzorg Suriname. 

Het doel van de Alliantie is:

– Het bevorderen van Decent Work voor personen met een beperking door het implementeren van diverse activiteiten die gericht  zijn op het vergroten van  het bewustzijn, dat ook mensen met een beperking  recht hebben op Decent Work

– Het creëren van mogelijkheden en kansen voor personen met een beperking om als werknemers of ondernemers te kunnen functioneren.

– Het volledig gevoel van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen met een beperking. 

Binnen de Alliantie hebben de verschillende projectpartners vanuit hun eigen specialisme en doelstelling de taak om invulling te geven aan het project. In februari 2018 is de SPWE in het kader van de Alliantie aangewezen als het instituut om de begeleiding aan micro-ondernemers en startende ondernemers met een beperking uit te voeren. Vanaf september 2018 is met een financiële injectie van de Vereniging Bedrijfsleven via de UNDP het traject ingezet 17 micro-ondernemers te begeleiden in de opzet of de verdere ontwikkeling van hun onderneming. De SAO is belast met het uitvoeren van vaktrainingen. SPWE en SAO zijn instituten die vallen onder het ministerie van AW&J.

Categorie: Suriname

Minister Ramadhin: ‘Markten voldoen nog niet aan de protocollen’

DB Suriname - 3 ore 37 min fa

‘Avondklok vanaf zes uur is redelijker dan vanaf zeven uur’

De redactie van Dagblad Suriname heeft vrijdag 14 mei minister Ramadhin van Volksgezondheid benaderd met een aantal Covid-gerelateerde vragen die ook en vooral leven in de samenleving en wachten op antwoorden en duidelijkheid.

Zo begrijpen veel mensen niet waarom de markten nog gesloten moeten blijven, terwijl bijvoorbeeld grote winkelbedrijven gewoon hun deuren mogen openen. Door het gesloten houden van de markten zijn risicovolle situaties op straat ontstaan bij de markt en elders in het centrum van Paramaribo. Immers, standhouders verkopen nu hun producten op straat, in weer en wind en Covid-maatregelen worden nauwelijks in acht genomen. De omgeving rond de standhouders op straat zijn nu gebieden geworden met een groot risico op verspreiding van het Coronavirus.

‘Markten voldoen nog niet aan alle maatregelen’

In een reactie zegt minister Ramadhin: ‘Markten zijn plekken die volgens protocollen aan een aantal zaken nog moesten voldoen. We hebben gezien, dat een aantal cruciale zaken ontbreken, zoals de basiszaken als sanitizers, mondkaptoezicht, in- en uitlooproute, scheiding tussen kopers en verkopers. Die dingen zijn allemaal opgenomen in het protocol. Maar, men hanteert de zaken niet en daardoor krijg je dus ongewenste situaties en ook besmettingen in de markten. En grote winkelbedrijven hebben dus wel redelijk hun protocollen in de hand en er komt ook meer toezicht. Daarover hebben we vanmiddag (lees: vrijdagmiddag) een meeting met alle Covid-cluster ministers waarbij we dan structure in place gaan zetten om het toezicht op deze zaken dus nog meer te intensiveren.’ 

‘Wij willen zoveel mogelijk contact verminderen, daarom zes uur’

Wat mensen ook niet begrijpen, is dat de aanvangstijd van de avondklok nu gedurende twee weken is gesteld op 18.00 uur. Burgers vragen zich waarom voor dat tijdstip is gekozen en niet bijvoorbeeld voor 19.00 of 20.00 uur. Men begrijpt de motivatie niet, de logica niet.

Minister Ramadhin: ‘De motivatie om terug te gaan van acht naar zes uur en niet naar zeven uur, ja dat is een discussie die eenieder kan voeren. Maar, wat belangrijk is, dat wij het contact willen verminderen en dus ook daarmee bewerkstelligen dat je minder contact hebt en dat je dus ook minder besmettingsrisico’s loopt. Dus feitelijk, een afname naar zes uur is redelijker dan zeven uur, omdat je daarmee niet veel winst zult hebben. En, we houden ook automatisch rekening met diverse factoren.’

‘Aantal personen na vaccinatie toch besmet geraakt’

Op de vraag of gevaccineerde personen in het land toch besmet zijn geraakt met het Covid-19 virus antwoordt de minister: ‘In de eerste groep gevaccineerden is wel een aantal personen die positief getest zijn daarna. Van de personen die een tweede prikje hebben gehad, waaronder ik, is pas rond 18 mei, want het 2e prikje is op 4 mei toegediend en pas na twee weken kan je zeggen dat de immuniteit is bereikt, heb ik nog geen informatie. Maar van de eerste prik, ja, er zijn personen besmet geweest, maar dat is ook wel te verwachten, want de dekking was nog niet optimaal, althans incompleet.’

Wanneer en hoeveel vaccins uit Nederland nog onduidelijk

De minister kan nog geen concreet antwoord geven op de vragen of, wanneer en hoeveel vaccins uit Nederland gaan komen. ‘Ik ben, zoals bekend en ook is geschreven in de Volkskrant, nog wachtende op een formele reactie. Maar, we hebben alle geduld. De situatie is natuurlijk schrijnend en we hopen inderdaad gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden door Nederland geboden.’ 

‘Op korte termijn uitspraak over meer vrijheden voor gevaccineerden’

Tot slot reageert Ramadhin op het dat de gezondheidsautoriteiten in de VS gevaccineerde personen meer vrijheden geven dan niet-gevaccineerde personen. Gaat dat ook mogelijk worden in ons land?

De minister: ‘Over meer vrijheden voor gevaccineerde personen wordt continu nagedacht. De CDC in de VS (Centers for Disease Control and Prevention, in het Nederlands Centrum voor ziektecontrole en Preventie) gaat al heel ver met de personen die al volledig gevaccineerd zijn, dat ze buiten zonder mondkap mogen. Wij kijken ook naar de CDC, zoals we dat altijd hebben gedaan. Ongetwijfeld zal die discussie ook hier losbarsten, ook onder de epidemiologen en public health deskundigen. Dus, we zijn nog niet zover, omdat we nog hele kleine percentages personen hebben die volledig gevaccineerd zijn. Maar, de discussie is eigenlijk al geopend binnen de groep van deskundigen. Dus op korte termijn gaan ook wij een uitspraak doen hierover. Maar, vooralsnog kan ik mij terugvinden in de aanbevelingen van de CDC.’

PK

Categorie: Suriname

Beslissingen nemen op het laatste moment ne wroko

DB Suriname - 3 ore 39 min fa

“Een deel verdient zijn brood, terwijl een ander deel huilt van nood. Ik vind het nog steeds erg, dat ik mijn zaak niet open kan doen”, zegt Jowilla tegenover Dagblad Suriname.

“Als je langs de straat rijdt, zie je dertig tot vijftig mensen dicht op elkaar en dan worden wij, die de protocollen juist in de gaten kunnen houden, gestraft. Ik kan nog controleren, dat ik maar 5 mensen in mijn zaak heb, maar de mensen die verkopen niet.” “Ik vind het heel oneerlijk. Kan men niet met een plan komen, dat wij als kleine ondernemers toch onze zaak kunnen openhouden? Wij hebben ook onze gezinnen te voeden en de vaste lasten te betalen”, benadrukt Jowilla.

“Ik heb zo’n pech, ondanks dat ik twee zaken draai moeten beiden gesloten worden”, zegt Suzie. “Ik heb een haarsalon waarin ik mij alleen concentreer op haar en een nagelstudio waar ik ook sieraden verkoop, maar nu kan ik niets doen. De bestellingen van mijn sieraden lopen alleen. Als ik dat niet had zou ik wel diep in de schulden zitten”, benadrukt Suzie.

“Als ondernemer word je nu gestraft vind ik, ondanks je kleine hossel probeert men je te dwingen te bedelen”, zegt Marlon. “Door mijn deuren te sluiten of zo lang gesloten te houden, heb ik gemerkt dat ik ook veel klanten heb verloren. Je eigen klanten zijn nu je concurrenten geworden. Dat is pas erg. Enkele anderen geven aan, dat een familielid ook het werk kan doen, dus zij gaan hun haar voortaan daar laten knippen.”

“Als ik nu open ga, moet ik klanten trekken, geld zien te maken om de vaste lasten te betalen en ook nog nieuwe spullen aanschaffen. Het wordt me echt te veel. Ik dacht juist dat men blij moet zijn als het volk op eigen benen vooruit probeert te gaan. Maar, alles wordt beperkt of stopgezet en de schuld draagt Corona. In een land ga je problemen meemaken, maar de vraag is hoe ga je ermee om en hoe los je het op. Maar hier merk ik alleen dat Corona de baas is over alles. Ik vind dat er beter nagedacht moet worden, beslissingen nemen op het laatste moment is ook geen oplossing, a ne wroko”, benadrukt Marlon.

TM

Categorie: Suriname

Minister Achaibersing: “Ik maak me zorgen over uitvoeringscapaciteit Herstelplan”

DB Suriname - 3 ore 40 min fa

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft tijdens het recente VES-debat in heldere taal meegedeeld ,dat hij bezorgd is over de uitvoeringscapaciteit van het Herstelplan. De kunst is namelijk niet om te weten wat gedaan moet worden, maar hoe iets gedaan moet worden.

De exacte woorden van de minister luiden als volgt: “Waar ik me wel zorgen over maak, en daar ben ik eerlijk over, is de uitvoeringscapaciteit. We kunnen de maatregelen goed ontworpen hebben, maar als de uitvoering niet goed opgepakt wordt dan kom je er ook niet.”

Volgens Achaibersing is de uitvoeringscapaciteit afhankelijk van de beschikbare expertise op de diverse ministeries.

“Het is niet alleen Financiën die uitvoert. Als het gaat om fiscale maatregelen dan heeft Financiën een leidende rol, maar niet als je praat over bijvoorbeeld canon-verhoging en grondconversie. Daar maak ik me zorgen over en ik heb dat ook uitgesproken in de ministerraad.” Achaibersing geeft aan erop aangedrongen te hebben om desnoods capaciteit in te huren zodat zij die met de uitvoering bezig zijn getraind kunnen worden.

Hij voert aan dat de enige dekking die het IMF (Internationaal Monetair Fonds) vraagt, is het uitvoeren van het programma zoals dat afgesproken is tussen Suriname en het IMF.

De minister wijst erop dat de US$ 690 miljoen die Suriname leent van het IMF in tranches zal worden overgemaakt naar mate de maatregelen uitgevoerd worden. “Als we de maatregelen niet uitvoeren zoals afgesproken dan komt er ook geen geld. Er zijn ook macro-economische (prestatie)indicatoren afgesproken waaraan de uitvoering van de maatregelen en de uitkomsten van de uitvoering gemeten worden, door ons en ook door het IMF. En als we voldoen aan 80% tot 90%, het liefst 100% ,dan komt er een tranche vrij”, aldus de Financiën-minister. 

Categorie: Suriname

Cocktail The Band introduceert hun nieuwe voorzanger AJ Dhanai

DB Suriname - 5 ore 38 min fa

Cocktail The Band heeft middels een videoclip hun nieuwe voorzanger AJ Dhanai geïntroduceerd. Na een succesvolle Suriname-tour in maart 2020 en verplichte quarantaine heeft AJ Dhanai het besluit genomen om samen met muziekgroep ‘Cocktail The Band’ (onder management van Beta Kalpoe) een doorstart te maken. Met deze eerste release proberen de mannen van Cocktail The Band een breder publiek aan te spreken, zowel in het binnen- als buitenland. Ze hebben een format gecreëerd dat als leidraad moet dienen voor andere videoclips die zij nog zullen uitbrengen. Het is de bedoeling om harten te raken en het oog van de kijkers op YouTube en andere media te boeien. De videoclip is daarom als short-movie opgenomen, genaamd ‘Stalkers Intention’. Tijdens deze videoclip neemt AJ Dhanai de kijker mee in zijn (fictieve)verhaal. Er komt gauw een vervolg van ‘Raja ko Rani’.

Deze muziekgroep uit Amsterdam bestaat uit een divers team van muzikanten, met ieder zijn eigen inbreng. Zo is de productie van het nummer in handen van muzikaal leider Jermaine Kalpoe,  Jerrestudio, is de track door JimJamstudios, Jimmy Makhaisingh gemixt en gemasterd en draagt Rinesh Ramgoelam, General Graphics zorg voor de visuals en het marketing-aspect omtrent releases in de scene. Het uiteindelijke doel is om een tour in Suriname, Trinidad & Tobago en New York te maken, zodat ook het publiek aan de andere kant van de oceaan live van hun muziek kan genieten.

Khoesiaal P.

Categorie: Suriname

Release Salman Khan’s Radhe doet ZEE5 servers crashen

DB Suriname - 6 ore 27 min fa

De gekte rondom een Salman Khan-film beperkt zich niet tot de kassa’s van de bioscoopzalen. De fans van de ‘bhai’ zijn net zo opgewonden voor de release van zijn nieuwste actie entertainer Radhe: Your Most Wanted Bhai op het digitale platform. Op donderdag 13 mei crashten de servers van het streamingplatform ZEE5 toen velen zich haastten om de regie van Prabhu Deva te streamen.

ZEE5 Premium heeft op sociale media laten weten dat ze aan hun systeem werken en het probleem zullen oplossen. Ze bedankten ook de fans van Khan voor hun immense liefde. “Dank u voor de ongekende liefde, zal snel terug zijn,” las de tweet. De servers crashten rond het middaguur toen meer dan 1,25 miljoen mensen probeerden in te loggen op ZEE5. Ze werden later hersteld.

Radhe is de eerste Bollywood megafilm die op meerdere media tegelijk wordt uitgebracht. In het buitenland is de film al in de bioscoop te zien en in India is hij beschikbaar op ZEE5’s pay per view platform ZeePlex. Hij is ook te bekijken via DTH-diensten, waaronder Dish TV, D2H, Tata Sky en Airtel Digital TV.

Salman Khan sprak eerder over geld mislopen aan de kassa met Radhe. “We zullen geld mislopen aan de kassa met Radhe. De reden waarom we deze film uitbrengen is voor de fans. Ik wil niet dat ze naar een theater gaan om naar mij te kijken. Ik wil niet dat Salman Khan ke fans ko coronavirus hogaya ya unhone faila diya. Ik ben blij dat Zee ook bereid was om samen met ons de verliezen op te vangen,” zei hij.

Naast Khan schitteren Disha Patani, Randeep Hooda en Jackie Shroff in de hoofdrollen in Radhe. De film krijgt gemengde reacties van het publiek. Terwijl het voor sommigen een adempauze is in deze grimmige tijden, hebben sommigen de film tijdverspilling genoemd.

Categorie: Suriname

Artiest Sergio komt met nieuwe song ‘Taanga Lobi Dede’

DB Suriname - 6 ore 41 min fa

De zanger Sergio heeft zijn nieuwste videoclip genaamd ‘Taanga Lobi Dede’ uitgebracht. Dagblad Suriname verkreeg de volgende informatie van Mc Vuure. Sergio heeft als doelstelling om nu meer bekendheid te geven aan zijn carrière.  Hij koestert zijn zangtalenten. Sergio heeft in 2017 zijn eerste single uitgebracht. Het is de droom van de artiest om op internationaal level bezig te zijn in de muziekscene. Hij zet het maken van producties voort en heeft dit keer weer zo een love song gelanceerd.

Khoesiaal P.

Categorie: Suriname

121 Covid positief geteste personen zaterdag – Weer een patiënt aan virus overleden

DB Suriname - 7 ore 3 min fa

Het aantal Covid-19 positief geteste personen bedraagt zaterdag 121, aldus het Covid-dashboard op de Covid-website van de gezondheidsautoriteiten ‘s avonds. Er zijn zaterdag 306 tests uitgevoerd.

Helaas heeft het virus weer een mensenleven gekost. Het totaal aantal doden sinds Covid-19 medio maart 2020 zijn intrede deed in het land bedraagt nu 224.

72 Patiënten zijn zaterdag genezen verklaard. In Intensive Care Units liggen 29 patiënten, en 180 personen worden buiten ICU’s verpleegd in de ziekenhuizen, vrijdag werden nog 160 patiënten verpleegd.

579 Positief geteste personen bevinden zich nu in isolatie, dat waren er donderdag 497.

Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de Covid-pandemie bedraagt 11.828.

PK

Categorie: Suriname

Politie pakt in een avondklok-nacht 47 overtreders op

DB Suriname - 7 ore 10 min fa

House party aan Awaralaan door politie beëindigd 

Het Korps Politie Suriname meldt zaterdagavond 15 mei, dat in de nacht van vrijdag en zaterdag 47 overtreders van de avondklok zijn opgepakt, waaronder 7 vrouwen, en overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politie Academie. Er werden drie voertuigen weggesleept.

De overgebrachte overtreders bevonden zich zonder enige reden op de openbare weg. Ze kregen allemaal een bestuurlijke boete.

Het gemengd team van de politie, leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Nationaal Leger, kreeg vervolgens ‘s nachts tussen een en twee uur een telefonische melding van de politie Uitvlugt, dat er een feest was aan de Awaralaan. Daar aangekomen werden agenten geconfronteerd met een house party.

Tijdens het overbrengen van de feestgangers naar de Politie Academie hebben twee mannen en een vrouw zich hevig verzet en brachten een mannelijke BBS’er en een politieagente slagen toe. De BBS’er en de agente hebben aangifte gedaan op het politiebureau Uitvlugt, waarna zij werden doorverwezen naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor het verkrijgen van medische hulp.

De broers Azaad, K. en Ishaan, K., beiden 26 jaar, werden na overleg met het Openbaar Ministerie voor bedreiging, mishandeling en vernieling door de politie in verzekering gesteld.

President Santokhi wil einde aan overbrengen overtreders naar Politie Academie

President Chandrikapersad Santokhi had overigens op 24 april in het RBN-programma Kal Aaj Aur Kal nog gezegd, dat ‘er een einde moet komen aan het overbrengen van overtreders van de avondklok en lockdown naar de Politie Academie’. ‘Ze vinden het leuk en dat kan niet. Men moet gestraft worden.’

Categorie: Suriname

Gouden huwelijk voor echtpaar Kasbi-Kartoinangoen

DB Suriname - 8 ore 40 min fa

Het echtpaar Kasbi-Kartoinangoen herdacht op 06 mei jongstleden dat ze 50 jaar is getrouwd. Het echtpaar is gehuldigd voor hun gouden huwelijk. Zij hebben op het commissariaat  uit handen van de districtscommissaris Fulgence Javinde, de gebruikelijke enveloppe met inhoud in ontvangst mogen nemen.

Echtgenoot Mantje Kasbi zag het levenslicht op 28 augustus 1952. Hij is militair geweest en was Adjudant bij de luchtmachtbasis te Zorg en Hoop. Sanijem Kasbi-Kartoinangoen zag het levenslicht op 18 aug 1953. Zij had de zorg van de gezin op zich. Het echtpaar heeft elkaar zelf leren kennen. Ze hebben 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon, 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Khoesiaal P.

Categorie: Suriname

Nederland stuurt Suriname zo’n 700.000 Covid-vaccins

DB Suriname - Sab, 15/05/2021 - 23:31

Suriname krijgt uit Nederland zo’n 700 duizend covid-vaccins. Dat schrijft althans de Volkskrant zaterdag 15 mei te hebben vernomen van zowel Surinaamse als Nederlandse regeringsbronnen. 

Met de uit Nederland afkomstige vaccins zou iedereen in Suriname ouder dan 18 jaar gevaccineerd kunnen worden, aldus de Nederlandse krant. Afgelopen woensdag werd bekend, dat Suriname de demissionaire regering Rutte in Den Haag per brief had verzocht om vaccins. Na twee weken, zo zei de Surinaamse minister van Gezondheidszorg Amar Ramadhin eerder, was hierop uit Den Haag nog geen reactie gekomen.

De oproep van minister Ramadhin leidde wel tot vragen in de Tweede Kamer. Minister Hugo de Jonge van VWS zei afgelopen week in het parlement dat Nederland vanwege ‘de speciale relatie’ met Suriname in gesprek zou gaan over de mogelijk te bieden hulp. Om welke vaccins het eventueel zou gaan is nog onduidelijk.

De redactie van Dagblad Suriname heeft zaterdag tevergeefs geprobeerd een reactie op c.q. bevestiging van de Nederlandse berichtgeving te krijgen van minister Ramadhin.

PK

Categorie: Suriname

Sonu Sood reageert op Harbhajan Singh’s tweet

DB Suriname - Sab, 15/05/2021 - 23:11

Harbhajan Singh heeft via Twitter hulp gezocht voor een levensreddende injectie voor een patiënt in Karnataka die in kritieke toestand verkeert als gevolg van een infectie met het coronavirus.

Acteur Sonu Sood blijft zijn steentje bijdragen temidden van de coronavirus pandemie. Hij is op zijn tenen gaan staan om mensen te helpen ziekenhuisbedden, zuurstofflessen en medicijnen te vinden. Toen de Indiase cricketer Harbhajan Singh onlangs een verzoek indiende voor medicijnen in Bangalore, was Sood er snel bij om hulp te bieden.

Harbhajan vroeg dinsdag via Twitter om hulp bij het verkrijgen van een levensreddende injectie voor een patiënt in Karnataka die kritiek was door een coronavirusinfectie. Sonu antwoordde snel en verzekerde Harbhajan dat hij het medicijn zal bezorgen. Sonu tweette: “Bhaji…Zal worden bezorgd.”

Ontroerd door Sonu Sood’s snelle reactie, antwoordde Harbhajan Singh: “Dank je mijn broer…moge god je zegenen met meer kracht.”

Ongeveer een week geleden, hielp Sonu Sood cricketer Suresh Raina die een zuurstoffles wilde voor een Covid positief familielid. De acteur, die samen met zijn team uit Mumbai de Sonu Sood foundation runt, was er snel bij om de batsman te helpen.

Categorie: Suriname

Bizar: huwelijksaanzoek bij auto-ongeluk

DB Suriname - Sab, 15/05/2021 - 21:08

Het huwelijk is in het leven van de mens een belangrijke en heel grote stap. Maar daarvoor is een huwelijksaanzoek van belang. Een man heeft zijn vriendin op een heel unieke manier ten huwelijk gevraagd. Hij heeft een filmregisseur, een stuntman en een visagist ingehuurd om zijn eigen dood in een auto-ongeluk te faken voor zijn diepbedroefde vriendin. Hij is plotseling opgestaan en werd zij ten huwelijk gevraagd. Terwijl hij bedekt was met verband en nep bloed. Ongelofelijk genoeg ze zei ja.

Dit koppel heeft naderhand hun verhaal/ ervaring mogen delen met de buitenlandse media. Middels dit verhaal tracht Dagblad Suriname ook zulke Bizarre gebeurtenissen naar buiten te brengen.

Khoesiaal P.

Categorie: Suriname

Twee ernstige verkrachtingszaken: 16-jarig zwakbegaafd meisje door oom verkracht

DB Suriname - Sab, 15/05/2021 - 21:04

14-Jarige jongen verdacht van verkrachting 4-jarig neefje

Er zijn naar verluidt afgelopen week twee ernstige verkrachtingszaken geweest. Een 16-jarig zwakbegaafd meisje zou door een oom zijn verkracht in de nacht van donderdag op vrijdag in Paramaribo. Een kleuter van vier jaar jong te Wanica zou zijn verkracht door zijn 14-jarige neef.

Het meisje van 16 jaar werd in de woning waar zij woont met een zwakbegaafde broer, een zus en haar moeder, door haar oom, die ook daar woont, verkracht. De volgende dag heeft het meisje haar zus verteld wat haar was overgekomen.

De moeder zou vervolgens aangifte hebben gedaan bij de politie, die het meisje met een visum verwees naar een gynaecoloog voor onderzoek.

De zaak is in behandeling bij de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. De oom zou nog niet zijn aangehouden.

Een 4-jarig jongetje is naar verluidt woensdagavond in een woning in het district Wanica verkracht door een neef (14). De twee zouden alleen thuis zijn geweest. De kleuter vertelde zijn moeder wat er was gebeurd en die deed meteen aangifte bij de politie. Zijn neef is aangehouden.

Beide zaken zijn nog niet officieel bevestigd door het Korps Politie Suriname.

PK

Categorie: Suriname