Albania

Misteri që do të përndjekë vrasjet e 11 vajzave

Gazeta Koha Jone - 1 ora 35 min fa

Një vrasës i dënuar me 70 vjet burg vdiq në qeli duke lënë pa përgjigje 11 çështje në lidhje me vrasjet e 11 vajzave të humbura. Edward Harold Bell, 82 vjeç, po hetohej për shkak të “rrëfimit” që kishte bërë në një gazetë, ku deklaronte se ishte vrasës serial dhe përgjegjës për vrasjet 11 vajzave në vitet 1971-1977.

Në një letër që ai i kishte dërguar “Houston Chronicle” rreth vrasjes së vajzave, të cilat u zhdukën nga vendndodhje të ndryshme rreth Teksasit në vitin 1970, Bell i quante ato “Të njëmbëdhjetat që shkuan në parajsë”.

Megjithatë edhe pse pretendonte se ishte vrasës serial, ai ndodhej në burg për një vrasje tjetër, atë të një ish-marinsi. Për sa i përket vrasjeve të vajzave, ai nuk akuzohej për asnjë prej tyre, por ishte i dyshuari kryesor në të paktën dy prej çështjeve.

Në vitin 2011, ai raportoi për gazetën amerikane se ishte pjesa që i mungonte pazëllit në lidhje me zbulimin e vrasjeve. Bell pretendonte se kishte vrarë vajzat, disa prej të cilave ishin rreth 12 vjeçe.

Pas vrasjes së ish-marinsit, Edward Bell kishte qëndruar 14 vjet në arrati pas lirisë me kusht. Autoritetet e kapën pas shfaqjes së një emisioni televiziv në 1993. Ai jetonte me një adoleshente në një jaht në Panama. Pasi Bell pretendoi në vitin 2011 se kishte vrarë 11 vajzat, ndaj tij nisi menjëherë një hetim për t’i vërtetuar deklaratat.

Sipas mediave të huaja, Bell kishte përshkruar edhe mënyrën se si i përzgjidhte dhe si i vriste viktimat e tij. Ai pretendonte se i zgjidhte nga një dyqan akulloreje, i qëllonte, i vriste dhe më pas i hidhte trupat në kënetë.

Edhe pse deri më tani mbeten mister, detektivët që u morën me këto çështje shprehen se vdekja e tij mund të nxjerrë në pah detaje të tjera. Kjo për shkak se shumë persona që mund të kenë dijeni për ngjarjet nuk kanë pranuar të flasin nga frika që Bell mund të dilte nga burgu. /Abc News

Categorie: Albania

Vendimi i KPK: Kreu i Gjykatës së Përmetit u shkarkua për deklarim të rremë

Gazeta Tema - 1 ora 39 min fa

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nga ka krijuar bindjen e brendshme se kreu i Gjykatës së Përmetit, Pashk Gjaci nuk ka qenë i sinqertë më deklarimet rreth pasurisë së tij.

Nga Edmond Hoxhaj

Trupa gjykuese e Komisionit të Pavarur i Kualifikimit, KPK, e përbërë nga Olsi Komici kryesues, Valbona Sanxhaktari relatore dhe Roland Ilia anëtar, nuk është bindur nga deklarimet dhe provat e paraqitura nga kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, Pashk Gjaci për kriterin e pasurisë, duke vendosur më 21 mars shkarkimin e tij nga detyra.

Pashk Gjaci ka ushtruar profesionin e avokatit përgjatë viteve 2000-2010. Në nëntor të vitit 2010 ai u emërua kryetar i Gjykatës së Përmetit. KPK e ka kryer procesin e rivlerësimit ndaj Gjacit për të tre kriteret e rivlerësimit, përfshirë pasurinë, pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Në vendimin e zbardhur të komisionit thuhet se janë konstatuar pamjaftueshmëri të deklarimeve dhe deklarim i rremë për një vilë tre katëshe që zotërohet nga ish-Kryetari i Gjykatës së Rethit Gjyqësor Përmet, Pashk Gjaci, si edhe pasaktësi në deklarimin e pasurive të tjera.

Ndërkohë, komisioni ka rrëzuar gjetjet e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, për figurën duke e cilësuar të pabazuar në prova raportin për papërshtatshmërinë e figurës. Subjekti i rivlerësimit është vlerësuar “kalues” në aspektin e profesional.

Gjaci i shtohet listës së gjatë të krerëve të gjykatave të rretheve gjyqësore të cilët janë rrëzuar në KPK – kryesisht për kriterin e pasurisë dhe pastërtisë së figurës, duke ngritur pikëpyetje mbi mënyrën e promovimit të lidershipit të sistemit të drejtësisë në të kaluarën.

Deklarimet e rreme për pasurinë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konstatuar se subjekti ka bërë deklarim të rremë lidhur me një shtëpi banimi 3-katëshe, në Laç, me sipërfaqe ndërtimi të katit të parë 191 m2 dhe truall 500 m2, ndërtuar me leje të vitit 2002, në emër të gjyqtarit Pashk Gjaci.

Sipas komisionit, kjo pasuri është regjistruar në ZVRPP në vitin 2011, 100% në emër të tij dhe vlera e deklaruar në atë moment ka qenë 11,5 milionë lekë. Në rivlerësimin e vitit 2012 shtëpia është çmuar më shumë se dyfshin, në shumën e 25,2 milionë lekëve. Nga hetimi administrativ ka rezultuar se gjyqtari Gjaci është pajisur me leje sheshi dhe leje ndërtimi në nëntor të vitit 2002, për ndërtimin e një shtëpie banimi 3-katëshe me sipërfaqe ndërtimi 191 m2 dhe sipërfaqe trualli 500 m2, falë një aktmarrëveshje të nëntorit të vitit 2002, ku babai i subjektit e lejon atë të ndërtojë mbi truallin që i është dhënë nga shteti.

Babai i gjyqtarit ka deklaruar se, në momentin që ai do të bëhej pronar i ligjshëm i truallit, do t’ia kalonte në pronësi djalit të tij. Nga dokumentacioni ka rezultuar se në vitin 2003, babai gjyqtarit Pashk Gjaci ka blerë tokën në bashkinë Laç, në vlerën prej 190 mijë lekësh, pavarësisht faktit se leja e ndërtimit i ishte dhënë të birit. Të gjitha veprimet e kryera për ndërtimin deri në regjistrimin e pronës, janë kryer nga gjyqtari Gjaci dhe komisioni ka konkluduar se nuk ka një akt ligjor që vërteton kalimin e pronësisë së truallit nga babai në emër të tij, ndonëse rezulton e regjistruar në vitin 2011 në emër të subjektit.

Në deklarimin veting Gjaci ka përshkruar shtëpi banimi 3-katëshe, me sipërfaqe 140 m2 e truall 500 m2, 100% pronar. Në deklaratën para fillimit të detyrës, të vitit 2010, ai e ka deklaruar këtë pasuri si 33% bashkëpronar dhe si burim për ndërtimin e kësaj prone, në të dyja deklaratat ai ka pasqyruar kontribute të përbashkëta të tij, të vëllait dhe babait të tyre.

Komisioni ka konstatuar se sipërfaqja e objektit ndërtimor, deklaruar nga gjyqtari Gjaci prej 140 m2 , rezulton të jetë 191 m2. Ndërkohë, nga hetimi administrative është zbuluar se për të njëjtin shesh ndërtimi, nga Bashkia Laç, në vitin 1997 i është dhënë leje ndërtimi babait të gjyqtarit Gjaci për një objekt me sipërfaqe 140 m2.

“Nga hetimi rezultoi se, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur në mënyrë të pasaktë këtë pasuri në formularin vetting dhe se ajo nuk përputhet me deklarimin e bërë nga subjekti i rivlerësimit për herë të parë në vitin 2010, as deklarimet ndër vite nuk kanë pasqyruar ndryshime të kësaj pasurie. Subjekti i rivlerësimit nuk ka patur burime të ligjshme financiare, të mjaftueshme, për ndërtimin e kësaj pasurie”, citohet në vendimin e KPK-së.

Edhe pretendimi i gjyqtarit Gjaci se për kalimin e kësaj pasurie në pronësi 100% të tij, kishte marrëveshje me të vëllain për ti dhënë gjysmën e një sipërfaqe toke 3800 m2 në Velipojë, nuk e kanë bindur komisionin, pasi nuk ka dorëzuar dokumente provues.

“Subjekti nuk arriti të bind trupin gjykues lidhur me arsyet e deklarimit të sipërfaqes së shtëpisë në 140 m2 kur ajo në fakt është 191 m2 si në lejen e ndërtimit ashtu edhe në dokumentin e regjistrimit të pronës në ZVRPP,” thuhet në vendim, ku sipas komisionit, ka pasur fshehje të sipërfaqes reale të ndërtesës.

KPK ka gjetur pasaktësi edhe në deklarimet e kryera prej Gjacit lidhur me pasurinë tokë-arë me sipërfaqe 3.800 m2 në Velipojë të Shkodrës, blerë në vitin 2010 dhe me kontratën e shitblerjes të gushtit 2014, me vlerë totale 1.4 milionë lekë. Sipas KPK-së, gjyqtari e ka pasqyruar këtë pasuri që në deklaratën para fillimit të detyrës, në vitin 2010, kur ishte ende e paregjistruar. Por, nuk është gjetur i faktuar me dokumente pretendimi i Gjyqtarit Gjaci, se gjysmën e kësaj sipërfaqe toke ja kishte kaluar të vëllait në këmbim të kontributit të tyre për shtëpinë e banimit 3-katëshe në qytetin e Laçit.

Probleme janë evidentuar edhe në deklarimin e një ndërtese me sipërfaqe 300 m2 mbi një truall 320 m2 në Mirditë, e privatizuar në vitin 1995, me vlerë fillestare prej 163.188 lekësh dhe e rivlerësuar në shtator të vitit 2011, në vlerën 9 milionë lekë. Trupa gjykuese ka konstatuar se nuk kishte përputhje të deklarimit të gjyqtarit Gjaci me dokumentacionin e dorëzuar dhe përgjigjen e ZVRPP-së Mirditë.

Lidhur me një ndërtesë tjetër me sipërfaqe 21 m2 po në Mirditë, privatizuar në vitin 1995, e rivlerësuar në vitin 2011, gjyqtari Gjaci ka deklaruar para fillimit të detyrës në vitin 2010 se vlera e kësaj pasurie ka qenë 2.800 lekë. Komisioni ka konstatuar se kjo pasuri është blerë në gusht të vitit 1995, nga Ndërmarrja e Riparim-Shërbimit, Rrëshen në shumën e 12,801 lekëve dhe se nuk është deklaruar burimi. Vlera e kësaj pasurie, në rivlerësimin e kryer në shtator të vitit 2011 është përcaktuar 871,073 lekë. Gjyqtari Pashk Gjaci ka sqaruar për komisionin se ky është një lapsus në deklarim dhe se burimi kanë qenë të ardhurat nga puna e tij.

Ndërkohë, trupa gjykuese e KPK-së ka gjetur të rregullta deklarimet e gjyqtarit Pashk Gjaci për blerjen një automjeti “Isuzu, Autokarro” në vitin 2008 në vlerën e 350.000 lekëve; për dhurimin e letrave me vlerë nga nëna e tij në vlerën e 249.201 lekë; për pasurinë tokë-arë dhe truall me sipërfaqe 3100 m2 në Miriditë, e trashëguar; për autoveturën tip “Mercedes Benz”, e importuar më datë 28 janar 2011 me vlerë totale 692.516 lekë dhe për një depozitë bankare në “Raiffeisen Bank” në vlerën 3.5 milionë lekë, minus tërheqje. Bindëse janë gjetur bindëse edhe deklarimet për burimet e tij dhe mundësinë e të atit për blerjen e një pasurie tokë-arë në bashkëpronësi familjare, me sipërfaqe 2.406 m2, në, Laç me vlerë totale 1.717.882 lekë, ku pjesa e kontributit të subjekti i rivlerësimit është në vlerën 858.942 lekë. Gjyqtari Gjaci ka deklaruar si burim të investimit të tij të ardhurat e siguruara nga puna si avokat në vitin 2009, ndërsa për të atin ka sqaruar se ai është pensionist, ka kryer një punë të dytë dhe se djali tjetër që është emigrant që prej vitit 1996 i ka dërguar të ardhura ndër vite.

Analiza financiare negative

Gjyqtari Pashk Gjaci, në deklaratën veting ka pasyruar 16 milionë lekë të ardhura nga avokatia për periudhën 2000 – 2010, para fillimit të detyrës si gjyqtar. Edhe në deklaratën para fillimit të detyrës ai deklaron të njëjtën vlerë. Por komisioni ka gjetur se qarkullimi total vjetor për periudhën 2000-2010 ka qenë në masën 13.8 milionë lekë. Sipas komisionit, Gjaci nuk arriti të paraqiste dokumente ligjorë për shumën e pretenduar në deklaratën veting. Ndërkohë, nga analiza financiare është rrëzuar edhe pretendimi tjetër i Gjacit, se marzhi i fitimit të avokatit ishte 90%. Sipas Komisionit, marzhi i fitimit të tij ka qenë 80% e qarkullimit vjetor, pasi duhet të zbriten tatimet dhe taksat e paguara, detyrimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore si dhe shpenzime për ushtrimin e aktivitetit si qira, shërbimet utilitare e shpenzime të tjera të nevojshme.

Në vendim thuhet se nga analiza financiare, rezultoi se pasuritë e deklaruara nga subjekti i rivlerësimit në deklaratën para fillimit të detyrës të vitit 2010, nuk përballoheshin me të ardhurat e ligjshme të subjektit të rivlerësimit, pasi ato nuk ishin të mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve për ndërtimin e shtëpisë 3-katëshe në Laç.

Figura, KPK rrëzoi DSIK

Sipas raportit të dorëzuar nga KPK nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, ka rezultuar se ndaj gjyqtarit Pashk Gjaci është regjistruar një procedim penal në vitin 2014 nga prokuroria e Përmetit, por në mars të vitit 2015 Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër ka vendosur ta pushojë çështjen. Sipas DSIK, gjyqtari Gjaci në situatat që ndodhet mund të vihet nën presion nga strukturat kriminale dhe se është i papërshtatshëm për të vazhduar detyrën.

Por, pasi KPK ka nisur hetimin dhe ka administruar edhe shpjegimet e gjyqtarit Gjaci e ka rrëzuar konstatimin e DSIK. Gjaci ka deklaruar para komisionit se pushimi i kallëzimit penal ndaj tij është kryer pasi nuk ekzistonte fakti penal. Ndërkohë, që edhe ish-Këshilli i Lartë i Drejtësisë, KLD dhe Ministria e Drejtësisë kishin vendosur ndërprerjen e procedimit disiplinor për këtë rast duke mos e gjetur të bazuar në prova ankesën.

“Në përfundim, trupi gjykues vlerësoi se konkluzionet e arritura nga grupi i punës i DSIK-së nuk janë të mbështetura në prova dhe në ligj, dhe se ato nuk qëndrojnë”, thuhet në vendim.

Ndërkohë, komisioni ka zhvilluar një procedurë hetimore lidhur me një vendim gjyqësor, të ndjekur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet, si dhe transparencën e ndjekur ndaj kësaj çështjeje në të gjitha hapat. Nga kërkimet, ka rezultuar se vendimi gjyqësor, nuk figuronte i publikuar në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, por ai u gjet në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, e cila kishte trajtuar çështjen në shkallën e dytë të gjykimit. Në këtë vendim komisioni ka konstatuar se janë trajtuar kërkesat sipas objektit të çështjes dhe është dhënë vendimi bazuar në kërkesat e bëra. Ndërsa lidhur me mos publikimin, Gjykata e Përmetit ka sqaruar se kjo është përgjegjësi e kontraktorit që administron faqen online dhe se duhet marrë sqarim pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Ndërkohë lidhur me profesionalizimin, gjyqtari Gjaci ka siguruar vlerësim kalues nga KPK. Sipas komisionit, ai ka treguar cilësi të mira në punë, gjykim të drejtë, ka respektuar të drejtat e palëve dhe konsiderohet “i aftë”. Sipas treshes gjykuese të KPK-së, Gjaci ka arritur nivelin minimal kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale.

Denoncimet nga publiku

Një ankesë nga publiku ka ardhur për kundërshtim të një vendimit gjyqësor të vitit 2013 të dhënë nga gjyqtari Gjaci, që është prishur nga Gjykata e Apelit në janar të vitit 2014, për shkelje të normave proceduriale-civile për thirrjen e palëve në gjykim, duke mos respektuar parimin e kontradiktoritetit dhe duke cënuar për pasojë të drejtën e pronësisë së palës si edhe cënimin e paanësisë në gjykim. Por, në tetor të vitit 2015, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar KLD-së që të ndërpritet procedimi disiplinor pasi nuk ekzistonin me kushtet dhe kriteret ligjore, gjë që është pranuar nga KLD-ja.

KPK ka hetuar edhe lidhur mbi shkrimet e publikuara në mediat e shkruara se gjyqtari Gjaci, ishte denoncuar lidhur me përpjekje për marrjen me forcë të një prone nga pronarët e ligjshëm. Sipas komisionit, në janar të vitit 2011, së bashku me disa persona të tjerë, ai ka ndërhyrë në pronën e shtetasit P.Gj. në zonën e njohur si “gryka e lumit” në një fshat të Lezhës. Për këtë çështje, është bërë kallëzim penal nga shtetasi P.Gj. për subjektin e rivlerësimit dhe babain e tij. Po ashtu, është hapur një procedim penal nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë. Por, prokuroria e Lezhës i ka përcjellë KPK-së dosjen prej nga është konstatuar se procedimi penal ka filluar ndaj babait të gjyqtarit Gjaci dhe jo ndaj tij. Gjaci ka sqaruar për komisionin se prona në fjalë është e blerë nga babai i tij dhe se konflikti me shtetasin P.Gj. ka ndodhur për arsye të mbivendosjes së pronës së blerë prej tij dhe pronës së blerë nga babai i subjektit të rivlerësimit. Ai ka deklaruar se ka qenë prezent në disa situata konflikti për të mbështetur dhe suportuar ligjërisht të drejtat e babait të tij, por se ai, në asnjë rast nuk ka qenë pjesë e ndonjë përplasjeje më këta shtetas dhe se nuk ka ushtruar asnjë ndikim lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje, e cila aktualisht është ende e pazgjidhur. Trupi gjykues i KPK-së i ka vlerësuar shpjegimet e Gjacit në përputhje me dokumentacion e administruar dhe nuk ka gjetur indice të cilat mund të ngrenë dyshime të arsyeshme mbi veprime korruptive të kryera prej tij apo në bashkëpunim me persona të tjerë.

Në përfundim, treshja gjykuese e KPK-së e përbërë nga Olsi Komici kryesues, Valbona Sanxhaktari relatore dhe Roland Ilia anëtar, kanë vendosur shkarkimin nga detyra të kryetarit të Gjykatës së Përmetit Pashk Gjaci, për deklarim të rremë të pasurisë, paraqitjes në mënyrë të pasaktë të pasurive në pronësi dhe se me shpjegimet dhe provat e paraqitura ai nuk arriti të bindë trupin gjykues për të kundërtën, duke mos arritur një nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë.

 

Categorie: Albania

Këto 9 zakone të çuditshme ju përmirësojnë shëndetin

Shekulli - 1 ora 41 min fa

Për të gjithë ne shihen si sjellje të çuditshme dhe jo normale për t’u kryer, por në fakt studimet kanë...

The post Këto 9 zakone të çuditshme ju përmirësojnë shëndetin appeared first on Shekulli.

Categorie: Albania

Deklarata: PD do të publikojë dosjen e re bombë të blerjes së votave

Rilindja Demokratike - 1 ora 41 min fa

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi i ftuar në studion e ABC News tha se, së shpejti Partia Demokratike do të publikojë dosjen e re bombë të blerjes së votave.

Mirela Milori:A ka material të reja për sa i përket dosjeve hetimore për shitblerjen e votive?
Gazment Bardhi: Partia Demokratike sigurisht që disponon informacione dhe material që përfshijnë aktivitet criminal të anëtarëve të qeverisë, të cilat kalojnë në një filtër verifikimi dhe dokumentimi të plotë.

Sapo ne dokumentojmë aferat të cilat do të duhet të ndajmë me publikun, i bëjmë ato publike. Konfirmoj që po, kemi informacione të cilat i kemi në përpunim dhe verifikim të metejshëm, dhe sapo të jenë të të gatëshme për tu ndarë me opinionin public sigurisht që do të bëjmë denoncimin përkatës.

Mirela Milori: Janë me po të njëjtën rëndësi se denoncimet e mëparshme?
Gazment Bardhi: Ndoshta më të rëndësishme sesa denoncimet që ka bërë deri më sot Partia Demokratike.

Mirela Milori: Dhe cilët janë të përfshirë në këto material?
Gazment Bardhi: Jemi në process verifikimi dhe dokumentimi. Sapo të kemi kryer procesin e plotë të verifikimit dhe dokumentimit të këtyre aferave, do ti ndajmë ato me opinionin public.

Mirela Milori: Ka të bëjë me shitblerjen e votës?
Gazment Bardhi: Po, ka të bëjë me shitblerjen e votës…

Mirela Milori: Po tjetër vec blerjes së votive, me cfarë aferash ka të bëjë?
Gazment Bardhi: Afera korruptive të kësaj qeverisje.

Mirela Milori: Ministra, ish ministra, çfarë?
Gazment Bardhi: Ministra, ish-ministra. Pra ministra në detyrë dhe ish-ministra e gjithë veprimtaria e kësaj qeverie. Kjo qeveri sillet si bandë. Në çdo veprim që kryen sillet si bandë. Mungesë respekti ndaj ligjit dhe shërbim ndaj grupeve kriminale dhe një grushti të caktuar njerëzish. Edi Rama ëshë njeriu që zgjohet në mëngjes, hap hartën e Shqipërisë dhe vendos se çfarë do të bëjë me Shqipërinë dhe cilën copë do ti japë kujt krimineli apo oligarku.

Mirela Milori: Kur do t’i keni gati?
Gazment Bardhi: Sapo të kemi bërë të plotë procesin verifikues dhe dokumentues. Deri më sot, çdo denoncim që ka bërë PD, pavarësisht propagandës së qeverisë, ka rezultuar i vërtetë. Nuk ka një denoncim të bërë nga PD, që të mos ketë rezultuar i vërtetë. Të njëjtën gjë, për shkak të seriozitetit të verifikimit, dokumentimit me çeshtjet e para, të njëjtën gjë jemi duke bërë me materialet e reja.

Mirela Milori: Dosje tjetër që ndodhet në prokurori?
Gazment Bardhi: Prokuroria ka dosjet e veta, ashtu siç partnerët ndërkombëtarë dhe shërbimet partnere kanë informacione e tyre. Prokuroria, besoj unë, ka të dokumentuara mal me material që provojnë… Nëse prokuroria do të ishte në krye të detyrës, sot gjysma e qeverisë apo ish-ministrave të kësaj qeverie, do të ishin në burg, përfshirë edhe Edi Ramën.

The post Deklarata: PD do të publikojë dosjen e re bombë të blerjes së votave appeared first on Rilindja Demokratike.

Categorie: Albania

Qeveria ”Rama 2”, Demalia: Do të përmbyset në kurthin e vet

Gazeta Koha Jone - 1 ora 43 min fa

Mjaft kritik në qëndrimin e tij shfaqet analisti, Ilir Demalia, i cili shpreh bindjen se ky pushtet do të përmbyset. Duke e gjetur Shqipërinë e sotme me Rilindjen në pjesë letrare të Alfred de Lamartine, Demalia shkruan se tani do të kemi evolucionin e ndërgjegjes.

“Nëse arrin që prej një kombi qytetarësh të bësh një shoqëri të turpshme gënjeshtarësh, nëse e bën atdheun të skuqet për shkak të të këqijave zyrtare, nëse lejon që të fundoset shoqëria në tragjedi të vërteta të korrupsionit, nëse lejon që pandershmëria e pushtetit shtetëror të pikëllojë dhe poshtërojë kombin dhe pasardhësit, ky pushtet, të jeni të sigurt që do të përmbyset. Dhe, do të përmbyset jo në gjakun e vet si ai i vitit 1789, por në kurthin e vet. Mqenëse keni pasur revolucionet e lirisë dhe kundër-revolucionet e famës, tani do të keni revolucionin e ndërgjegjes dhe pëbuzjen tuaj në fundin tuaj”.

Categorie: Albania

“Nderim Musolinit!”, provokime neo-fashiste para ndeshjes Milan-Lacio (VIDEO)

Shekulli - 1 ora 48 min fa

Provokime neo-fashiste në Itali në vigjilje të 25 prillit, që njihet si dita e çlirimit nga nazizmi. Në prag të...

The post “Nderim Musolinit!”, provokime neo-fashiste para ndeshjes Milan-Lacio (VIDEO) appeared first on Shekulli.

Categorie: Albania

Rusia do të nisë livrimin e sistemit S-400 për Turqinë

Gazeta Koha Jone - 1 ora 49 min fa

Rusia do të nisë eksportimin drejt Turqisë të sistemeve për mbrojtjen nga raketat S-400, duke filluar nga muaji korrik, tha një zyrtar rus.

Alexander Mikheev, kreu i eksportuesit shtetëror të armëve ruse Rosoboronexport tha se “Gjithçka tashmë është diskutuar dhe është rënë dakord”, sipas agjencisë së lajmeve Interfax.

Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar se do të vendosin sanksione nëse Turqia vulos marrëveshjen me Rusinë për importimin e sistemit antiraketë S-400.

Ankaraja ka thënë se blerja e këtij sistemi nuk duhet të bëhet shkak për sanksione, sepse Turqia nuk është rivale e Uashingtonit dhe mbetet e angazhuar ndaj aleancës së NATO-s.

Categorie: Albania

Sri Lanka, rritet numri i viktimave

Abc News - 1 ora 49 min fa

Ka shkuar në 360, numri i viktimave të sulmeve me bombë në kishat e Sri Lankës. Ndërkohë, nga hetimet e autoriteteve vendase ka rezultuar se atentatorët ishin njerëz të arsimuar, njëri prej të cilëve në Mbretërinë e Bashkuar.

Është rritur në 359 të vdekur dhe mbi 500 të plagosur bilanci i viktimave të sulmeve të shumëfishta në Sri Lanka. Kryeministri i vendit aziatik ka deklaruar se Shteti Islamik mund të jetë i lidhur me shpërthimet e ndodhura në kishat dhe hotelet e kryeqytetit Kolombo.

Vetë ISIS mori përsipër përgjegjësinë e sulmit të shumëfishtë, por nuk paraqiti ndonjë provë për të vërtetuar përfshirjen e tij. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Sri Lanka paralajmëroi se në vend ka gjasa të ndodhin sulme të tjera terroriste.

Ndërkohë, autoritetet kanë vijuar hetimet mbi atentatorët, nga të cilat ka rezultuar se një prej tyre dikur ka studiuar në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas autoriteteve, atentatori ka jetuar në jug-lindje të Anglisë në vitet 2006-2007, por nuk i ka përfunduar studimet. Më pas ai ka udhëtuar për në Australi, ka saktësuar zëvendës ministri i Mbrojtjes së Sri Lankës, pa publikuar të dhëna të tjera.

Policia ka identifikuar 8 nga 9 autorët, një nga të cilët ishte grua dhe ka konstatuar se të gjithë ishin të arsimuar dhe i përkisnin shtresës së mesme të popullsisë. Në tërësi, policia ka arrestuar rreth 60 persona në lidhje me atentatet e përgjakshme./abcnews.al

Categorie: Albania

9 zakone të çuditshme që përmirësojnë shëndetin tonë

Gazeta Koha Jone - 1 ora 49 min fa

Të luajturit video lojra, përtypja e një çamçakëzi, ose duke qenë i çrregullt duket se ka efekte pozitive. Me sa duket, këto aktivitete “shkatërruese” kanë efekte pozitive në disponimin, trurin dhe shëndetin mendor.

Përtypja e çëmçakëzit ul nivelin e stresit dhe përmirëson memorien.

Gromësimat ndihmojnë në eliminimin e dhimbjes së stomakut.

Dushi i ftohtë, ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe dobësimin.

Mos bërja e dushit shpesh ua bën lëkurën më të butë.

Thashethemet, zhvillojnë shoqërinë dhe ulin stresin.

Mediat sociale, na bëjnë më të lidhur me shoqërinë.

Të luajturit ndihmon në marrjen e vendimeve.

Të betuarit, ul stresin dhe iu bën më tolerantë.

Të qenit i çrregullt ju bën kreativë.

Categorie: Albania

Bardhi-gazetares: Më kujtoni një fjali të Patozit kundër Ramës në intervistën tënde

Rilindja Demokratike - 1 ora 49 min fa

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi i ftuar në studion e ABC News tha se, askush nuk mund të përfaqësojë Partinë Demokratike, apo LSI-në, apo partitë e tjera të koalicionit opozitar, në një tryezë për reformën zgjedhore të mundshme.

“Ne kemi shprehur vullnetin tonë poltik që grupet kriminale të mos diktojnë qeverinë e radhës. Kush do që kërkon të zerë vendin e opozitës apo të Partisë Demokratike në atë komision, nuk ka për ta zënë asnjëherë asnjëri prej atyre deputetëve që janë në atë parlament.

Mund të marrin pjesë në çfarëdo lloj komisoni, por ata nuk përfaqësojnë as PD-në, as LSI-në, as opozitën. Ne nuk pranojmë asnjë produkt i cili nuk i jep zgjidhje problemit të zgjedhjeve në Shqipëri”.

Bardhi foli po ashtu edhe për zgjedhjet e 30 qershorit, ku tha se atë nuk do të ketë zgjedhje por votime të njëanshme.

“Së pari nuk ka asnjë koalicion për të mos hyrë në zgjedhje. Ka një koalicion për tu bërë bashkë në zgjedhje të ndershme.

Më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje sa kohë kryeministër është Edi Rama i cili ka vjedhur vota me kriminelët.

Shqiptarët presin që në vitin 2019 të bëhen zgjedhje dhe të jenë të lira. Sa kohë janë kapur me përgjime përfaqësuesit më të lartë të kësaj qeverie dhe nuk është dënuar askush, ne nuk jemi të gatshëm të hyjmë në zgjedhje të tilla.

Jam i bindur që Partia Socialiste ajo e vërteta do zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sot më të pakënaqur ndaj qeverisë Rama nuk janë vetëm demokratët, por edhe socialistët që besuan të alternativa e Ramës në vitin 2013”, tha Bardhi.

Pjesë nga intervista e Sekretarit të Përgjithshëm, Gazment Bardhi dhënë për ABC News

Mirela Milori: Një koment për qëndrimin e zotit Patozi se nuk ëhstë e lehtë të thuash se nuk do të lejohen zgjedhjet.

Gazment Bardhi: PD është e vendosur për të pamundësuar zgjedhje fallco në Shqipëri. Mesa duket, zoti Patozi ka vendosur që t’i shërbejë të kundërtës, pra të jetë pjesë e zgjedhjeve fallco dhe farsë në Shqipëri. Është zgjedhja e tij, shqiptarët dinë të gjykojnë.

Mirela Milori: Ditën e djeshme është krijuar Bindja Demokratike, një forcë e re opozitare, e cila ka deklaruar pjesëmarrjen në zgjedhje.

Gazment Bardhi: Unë e shpreha qëndrimin tim, por që të quhesh opozitare duhet të kesh aktivitet që të konsiderohesh opozitare. Ju nuk mund të thoni që “është krijuar një parti, e cila nuk është krijuar ende dhe kjo është opozitare”.

Pasi të kesh krijuar partinë, gjatë qëndrimeve që mban në aktivitetin tënd politik, identifikohesh si opozitare apo qeveritare. Zoti Patozi ishte në studion tuaj dhe po të më thoni apo të mbani mend ndonjë fjali që tha kundër Edi Ramës, ju lutem, ma kujtoni. ma thoni.

Në 30 minuta në intervistën tuaj, foli vetëm kundër PD, nuk foli kundër Edi Ramës. Prandaj, duhet të jemi të sinqertë me shqiptarët. Opozitar të bën vetëm veprimtaria politike.

Sa për pjesëamarrjen në zgjedhje, në përputhje më kushtetutën dhe ligjin, kjo parti nuk merr dot pjesë në zgjedhje, sepse nuk është rregjistruar akoma në gjykatë, ndërkohë, që afati i rregjistrimit të partive politike për të marrë pjesë në zgjedhje ka përfunduar dje.

Nëse Edi Rama, për interesat e veta, do të urdhërojë politikisht anëtarët e vet në KQZ që të shkelin ligjin për ta regjistruar këtë parti, besoj se ua qartëson shpejt shqiptarëve nevojën për krijimin e kësaj partie.

Mirela Milori: Mendoni që do të marë elektorat nga PD?
Gazment Bardhi: Asnjë rrudhje të PD nuk ka për të patur. Të jeni të sigurt se, siç kemi rritje gjatë këtyre muajve të fundit, rritja e pandalshme e PD do të vijojë. Ju ftoj të kërkoni, statutin, nismëtarët, firmëtarët e kësaj partie për të parë edhe se kush ka firmosur për krijimin e kësaj partie dhe për të qartësuar publikun.

Mirela Milori: Meqë do të ketë një forcë opozitare që do të marrë pjesë në zgjedhje…
Gazment Bardhi: E përsëris, opozitar bëhesh, kur ke filluar veprimtarinë politike dhe ke një aksion politik kundër qeverisë.

Mirela Milori: Të mos përsërim përgjigjet.
Gazment Bardhi: Do të duhet të jemi të sinqertë me shqiptarët, sepse I vendosim epitetin dhe pastaj e zhvillojmë debatin sipas epiteteve që nuk qëndrojnë.

Mirela Milori: Pyetjet i bëj unë dhe i kemi ndarë rolet. Prania e një partie tjetër opozitare në zgjehdjet e 30 qershorit, e dëmton PD dhe kauzën tuaj?

Gazment Bardhi: Cila është partia opozitare ju lutem, se unë nuk njoh ndonjë parti opozitare që të jetë rregjistruar ë zgjedhje. Dhe po e përsëris, partia nuk është rregjistruar akoma dhe nuk merr dot pjesë në zgjedhje ligjërisht. E vetmja mundësi për të marrë pjesë në zgjedhje është ndihma e Edi Rames. Nuk e di nëse janë të gatshëm themeluesit, që të pranojnë tani ndihmën e Edi Ramës.

The post Bardhi-gazetares: Më kujtoni një fjali të Patozit kundër Ramës në intervistën tënde appeared first on Rilindja Demokratike.

Categorie: Albania

Zjarri në “Notre-Dame”, punëtorët e pranojnë hapur: Pinim cigare

Gazeta Koha Jone - 1 ora 50 min fa

“Le Bras Freres”, kompania e ndërtimit, e cila po merrej me montimin e skelave rreth katedrales së Notre Dame në Paris, ka pranuar në gjykatë se disa nga punëtorët pinin cigare në vendin ku po punohej, por ka mohuar që të ketë ndonjë lidhje mes cigareve dhe djegies së Katedrales.

“Në të vërtetë ka punëtorë që herë pas here shkelnin rregullat dhe ndiznin ndonjë cigare, por në asnjë mënyrë zjarri nuk mund të jetë shkaktuar nga kjo”, tha Marc Eskenazi, zëdhënësi i kompanisë shkruan tg.Com24.

Ndërsa sa i përket pistës se zjarri mund të jetë shkaktuar nga motorët elektrikë të ashensorëve të skelave, zëdhënësi i kompanisë siguroi gjithashtu se ato nuk kishin asnjë problem. Për momentin nuk dihen edne shkaqet e zjarrit të rënë më 15 prill në katedralen e famshme Notre Dame në Paris. Ndërsa dyshimi është se ai u ndez aksidentalisht nga ndonjë qark i shkurtër.

Categorie: Albania

“Bashkë për të bërë ndryshimin”, banorët e Unazës – Ramës: S’ti harrojmë fjalët e tua prej halabaku

Gazeta Koha Jone - 1 ora 52 min fa

Banorët e Unazës së Re kanë dalë në protesta edhe sonte. Ata shprehen se shtëpitë i kanë ndërtuar me gjak e nuk ka asnjë person që mund të shkatërrojë ato.

“Motoja jonë, e këtyre personave që kemi dalë këtu është ‘Bashkë për të bërë ndryshimin’. Ne jemi në tërësi një komb që harxhojmë gjërat shpejt. Por ne nuk harrojmë dot fjalët e tua prej halabaku.

Miqtë e mi, ka ardhur koha që ne të vendosim fatet tona. Ne jemi me SHBA-të, me partnerin tonë më të rëndësishëm ndërkombëtar. Kjo se nuk mund të kemi më besim te ky horr, te këta horra, te këta grabitës të pronës publike. Kombi shqiptar në rast se do demokraci, shtet ligjor e zhvillim, duhet që të kërkojë një orë e më parë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

I themi Edi Ramës dhe horrave të tij se këtu nuk ka punë. I themi se ke zaptuar pronën publike, ke shkatërruar gjithçka, për turp të Zotit”, deklaroi një protestues.

Protestuesit janë shprehur se Edi Rama nuk ka punë dhe nuk mund të prishë banesat e tyre, të cilat, sipas tyre, janë ndërtuar me gjak e ndershmërisht.

Klevis Balliu në mbështetje të banorëve të Unazës së Re.

Publiée par Partia Demokratike e Shqipërisë sur Mercredi 24 avril 2019

Categorie: Albania

Farsa elektorale sjell varfëri kombëtare

Gazeta Koha Jone - 1 ora 52 min fa

Nga Klevis Balliu –

Duhen ndarë zgjedhjet elektorale nga farsa elektorale.

Votime mund të zhvillohen, siç dhe janë zhvilluar jo në Shqipëri por kudo në botë.

Votime bënte Enver Hoxha dhe fitonte Enver Hoxha dhe varfëria kulmonte, pasi duke mos patur zgjedhje nuk kishte se kujt ti druhej diktatori. Hoxha merrte gjithçka për vete ndërkohë që qytetarëve një herë në 5 vite mund ti binte fati të provonin mishin.

Votime bënte Stalini dhe fitonte Stalini dhe vriste, priste e vidhte sipas qejfit, s’kishte se kujt ti druhej, s’kishte alternativë ose me saktë alternativat i vendoste ai.

Votime bënte Noriega i Panamasë ku vetë jetonte në një luks të shfrenuar, madje merrte dhe dekorata ndërkombëtare derisa SHBA e plasi pas hekurave njësoj si miqtë e tij diktarorë që nuk lejuan kurrë një alternativë përballë tyre.

Votime bën dhe Bashar AL Asad, vëllai i madh i Erdoganit që është dhe vëllai i madh i Edi Ramës por dhe atje gjithmonë fiton Bashar AL Asad edhe pse populli Sirian vritet, dhunohet dhe varfërohet çdo ditë. Ndërkohë që Bashari dhe qeveria e tij bëjnë garë se kush ka më shumë flori.

Edhe Edi Rama kërkon të bëjë votime por jo zgjedhje pasi me zgjedhje qytetarët nuk e mbështesin.

Pasi, cili student do të mbështeste qeverinë që ju rriti tarifat me një ligj të korruptuar?

Cili fermer do ti jepte votën një qeverie që nuk ka dhënë një subvencion për ta?

Cili naftëtarë do ti jepte votën një qeverie që ka rritur çmimin e naftës më shumë se çdo vend në rajon dhe në Europë?

Cili pensionist do ti jepte votën një mazhorance që nuk ka rritur pensionet në 4 vite?

Cili polic do ti jepte votën një mazhorance që kërkon Veting për ta pa bërë Veting për veten?

Cili qytetar do ti jepte votën një mazhorance që jo vetëm ka rritur taksat që ekzistonin por ka shpikur dhe disa të reja?

Cili biznesmen i bizneseve të vogla do ti jepte votën një mazhorance që takson me 20% TVSH biznesin e vogël, siç nuk ndodh me asnjë vend të botës?

Cili shqiptar do të votonte një mazhorancë që mbush vendin me drogë, që dhunon barbarisht qytetarët me gaz, që i poshtëron ata duke i krahasuar me organe gjenitale apo që i shan dhe drejtpërdrejt me fjalë rrugaçi.

ASNJË.

Ndaj duhen votime që Rama të fitojë dhe jo zgjedhje.

Por Shqipëria për fatkeqësinë e tij është në një sistem demokratik dhe Ramës i duhet të shpikë disa fraksione opozitare që në fakt janë si departamente të Partisë Socialiste. Dhe krijon parti natën, frynë disa parti të tjera të cilat gjithë bashkë nuk bëjnë 100 vota në rang kombëtar, paguan disa të dashuruar pas parasë për të marrë mandatet dhe në fund thotë “ja ku është opozita”.

 

Në fakt nëse këta pseudo deputetë dhe parti që marrin miliona euro nga taksat e qytetarëve thjesht për të bërë sehir në Parlament do të kishin të drejtë edhe sheshet nuk do mbusheshin me protesta popullore.

Fakt është që sheshet më shumë janë mbushur në këto kohë që janë djegur mandatet sesa më përpara, çka tregon se qytetarët nuk i njohin ato viktima si deputetë sepse e kuptojnë që janë aty për ti dhënë pak oksigjen një qeverie që është në grahmat e fundit të saj dhe në veçanti një kryeministri, fundi i të cilit nuk do jetë thjesht largimi nga pushteti por do jetë përballja e tij me drejtësinë për inkriminimin e institucioneve, vjedhjet në buxhet, kanabizimin e vendit, droga, projektet me narkotrafikantë si dhe blerja e votës si fakt i dosjeve 339 dhe 184, ku zotëria kryeminister flet dhe vetë me banditë të rëndomtë.

Kuptohet nëse do të kishte votime çfarë do të ndodhte? Sistemi Demokratik do të binte, do kishim një opozitë që do të paguhej për të qenë opozitë e jo alternativë. Ndërsa Rama mund të mbretërojë duke vazhduar vjedhjet, të cilat do ti varfëronin qytetarët edhe më shumë se sot, pasi nuk do të kishte më asgjë që të mund ta ndalte.

Por jo vetëm kaq.

Do të varfërohej edhe vendi pasi deti do i falej Greqisë, veriu i Kosovës Serbisë, nafta Rusisë e kështu me radhë.

Por në Shqipëri ka Opozitë të vërtetë, e cila qoftë për ata që e duan e qoftë për ata që se duan nuk mund të thonë që ska të drejtë, pasi fasada e Rilindjes tashme ka rënë.

Tentativa e Ramës për të njohur zgjedhjet pa Partinë Demokratike është mjerane, pasi është kjo parti që ngriti institucionet demokratike dhe solli zgjedhjet e para pluraliste që ti sot po tenton ti shkatërrosh. Është kjo parti që liberalizoj vizat, që ti sot po bllokon. Është kjo parti që antarësoj Shqipërinë në NATO. Është kjo parti që i dha Shqipërisë Statusin e Kandidat në BE. Është kjo parti që shtroj Rrugët. Është kjo parti që eliminoj ndërprerjen e dritave e të uji, probleme të cilat me vjedhjet masive ti i riktheve.

Çdo herë që Partia Demokratike ka qenë në pushtet Shqipëria ka qenë më pranë ëndrrës Europiane.

Është kjo parti praktikisht që ka ndërtuar gjithçka dhe qytetarët ja njohin sot si suksese që Shqipëria ka arritur dhe si e tillë ajo ka një mbështetje mbarë kombëtare Mbështetje e cila nuk të lejon sot të bësh votime por do të detyrojë të bësh zgjedhje me çdo kusht dhe e vërteta është që këtë në dorë e ka opozita, pasi fuqia e qeverisë edhe prej skandaleve, rënjes së mbështetjes së saj nga qytetarët, varfëria që krijoj si dhe dosjet e shumta kriminale ku është përfshirë e ka zhbërë fuqinë institucionale.

Pra praktikisht opozita nuk po i kërkon më kësaj mazhorance, pasi mazhoranca sështë më mazhorancë, opozita po i sqaron që votime nuk do ketë se këtu do bëhen vetëm zgjedhje.

Categorie: Albania

VIDEO: Demostrim force nga amerikanët në Mesdhe

Gazeta Tema - 1 ora 52 min fa

Shtetet e Bashkuara të Amerikës avancojnë drejt një demostrimi të pazakontë të pranisë së tyre ushtarake në Detin Mesdhe.

Siç njoftoi të hënën Marina Amerikane në Mesdhe gjenden aktualisht  aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln dhe aeroplanmbajtësja USS John C. Stennis.

E gjithë kjo lëvizje, në një zonë ku Rusia ka rritur fort kërcënimin ushtarak, duke vendosur veçanërisht në brigjet siriane, luftanije dhe nëndetëse me raketa të telekomanduara.

Dy aeroplanmbajtëset dhe anijet që i shoqërojnë do të kenë mundësi të bashkëpunojnë me aleatët dhe partnerët amerikanë.

“Kjo është një mundësi e rrallë për të demonstruar angazhimin tonë të hekurt ndaj stabilitetit dhe sigurisë në rajon”-tha admiralja e Flotës së 6 amerikane,  Lisa Franchetti.

Secili grup  përbëhet nga një aeroplanmbajtëse, një kryqëzor shkatërrues, dy raketa hedhës, një nëndetëse dhe një anije mbështetëse. Në përgjithësi stërvitja do të përfshijë mbi 130 aeroplanë, 10 anije dhe 9.000 marinarë dhe marinsa.

“Komunikimi diplomatik dhe dialogu i  kombinuar me mbrojtje të fortë nga këto aeroplanmbajtëse janë një mesazh për Rusinë se nëse dëshiron me të vërtetë marrdhënie  të mira me SHBA-të  duhet të ndërpresë aktivitetet e saj destabilizuese në mbarë botën”- dekalroi  nga aeroplanmbajtësja, ambasadori amerikan në Rusi.

Categorie: Albania

Studentë shqiptarë nga Zvicra vizitojnë ”Horën e Arbëreshëve”

Gazeta Koha Jone - 1 ora 53 min fa

Dyzet studentë shqiptarë nga Zvicra, kanë vizituar këto ditë ngulimet shqipfolëse të Siçilisë. Studentët, shumica me prejardhje nga Kosova, dhe të gjithë të brezit të dytë, kanë zhvilluar, ndër të tjera, një bisedë në Sallën e Bibliotekës bashkiake të ngulimit shqipfolës të Sëndastinës (Santa Cristina Gela) me studiuesin arbëresh Mateo Mandala. Ngulimet shqipfolëse në Jugun e Italisë, me kryqendrën Hora e Arbëreshëve (Piana degli Albanesi) u krijuan pas humbjes së Skënderbeut dhe vendosjes përfundimtare të osmanëve në Shqipëri. Një pjesë e popullatës, përfshirë edhe shumë fisnikë arbër, u zhvendosën në Jug të Italisë në bazë të një marrëveshjeje me mbretin e Napolit.

Categorie: Albania

Jari shpërndan udhëzimet për bllokimin e rrugëve

Gazeta Tema - 1 ora 53 min fa

Pas lajmit se nesër opozita do bllokojë disa akse kryesore rrugore në Shqipëri, Jari vendosi të shpërndajë disa udhëzime për demokratët, se si të mbështesin udhëqësite  e tyre në këtë detyrë të vështirë:

“Të dashur demokratë,

Jari ju sqaron!

Nesër është një ditë e veçantë, pasi protesta jonë do të shtrihet në gjithë akset kryesore rrugore në vend.

Tek rrethrotullimi i TEG në lindje të Tiranës, do të jetë Grida, Albana dhe Strazua.

Duhet të bëni kujdes që Grida të jetë në vijën e pare, pasi është e bukur dhe mund të hutohen shoferat, dhe të mos mërziten ndërkohë që presin.

Albana të qëndrojë nga ana e TEG, që të tremben ata që vijnë nga vilat luksoze.

Kurse Strazua do të jetë nga ana e hyrjes për Selitë, për të trembur policinë, pasi ka armë.

Tek rrethrotullimi i Doganës do jetë djali Fahriut, Pollo dhe Gaz Bardhi.

Djali i Fahriut dhe Pollo duhet të jenë bashkë, pasi Pollo ka qenë mik me Fahriun gjithë jetën.

Djali i Fahros duhet të jetë me pamje nga Unaza e Re, se mobilizon ata që do t’u prishen shtëpitë.

Pollo duhet të jetë me fytyrë nga Lapraka, pasi ata janë tifoza të Partizanit dhe sa shikojnë një “kuqo”, qetësohen.

Gaz Bardhi duhet të jetë me shpinë kthyer nga Kavaja, se kështu ul tensionet.

Tek rrethrotullimi i Rrogozhinës do anulohet bllokimi, se na ka tradhtuar Lym Murrizi.

Bllokimi do bëhet tek rrotullimi i Sheq.

Aty do jetë Luan Baçi, Alibeaj dhe Agron Shehu.

Luan Baçi do jetë nga ana e policisë, se ai di të përballet me ta.

Gon Shehu nga drejtimi i Vlorës, pasi po e panë vlonjatët, qetësohen se e dinë që s’ka rrezik.

Alibeaj me pamje nga Mallakastra, që të mobilizojë njerëzit e vet.

Në kryqezimin e Milotit kemi vendosur të çojmë Mul Nokën dhe një grup sekret të tij.

Kështu e kemi të sigurtë që kuksianët, sa të shikojnë Mulin, do mendojnë që kanë ardhur në Tiranë dhe do zbresin nga makinat.

Pastaj laçianët do bëjnë punën e tyre.

Secili prej postoblloqeve do të mbajë dhe një parrullë kundër Partisë “Bindja Demokratike”.

Secili prej bllokuesve duhet të mbajë në dorë një pankartë ku shkruhet “Jo Bindjes”.

Kjo do merret me dy kuptime, por qëllimi është të sulmojnë dhe armiqtë tanë të brendshëm.

Grida dhe Salianji, ndryshe nga të tjerët, do kenë një parrullë ku janë çift dhe ku shkruhet: “Binduni që mund t’ia dilni”

I juaji, Jari!”

Categorie: Albania

Video/ Kompozitori i këngës “Xhamadani vija-vija” detyrohet të mbyllë shkollën e muzikës në Shkodër

Gazeta Shqiptare - 1 ora 55 min fa

Nuk ka shqiptar që nuk e njeh “xhamadanin vija-vija”, mjafton të dëgjohen notat e para dhe zemrat e të gjithëve çohen peshë. Por kjo këngë e dashur për shqiptarët, jehon falë një kompozitori. Ai është Zef Çoba. Deri para pak ditësh Zefi vijonte i palodhur kontributin vullnetar për artin, por mesa duket Shkodra do të humbasë jo pak prej shkëlqimit të saj artistik.  Shoqata “Rozafa Ekspresion”, krijuar në vitin 1999 me inisiativën e dirigjentit dhe kompozitorit Zef Coba do të mbyllet. Zefi ka dhënë publikisht dorëheqjen.

Artisti Zef Coba e quan familje artistiske grupin me të cilin punon, ndërsa rrugën e gjatë të dhjetëra koncerteve ndër vite ai e konsideron aventurë. Por mesa duket kësaj aventure i ka ardhur fundi.

Dy nga pikturat në murin e dhomës ku artistët ushtrojnë provat janë dhuratë e familjes së Bik Ndojës. Miranda, vajza e artistit të merituar si dhe e mbesa, Graciela janë pjesë e korit të dirigjuar nga Zef Çoba. Secili prej nxënësve të profesor Zefit i ka dhënë shpirt atij vendi.

Të njohur me lajmin e mbylljes së shoqatës, grupi vijonte aventurën. Për herë të parë vihet në skenë opera e parë shqiptare. Edhe pse ka dhënë dorëheqjen Zefi do të përfundojë të gjitha angazhimet e premtuara.

Zefi është krenar që ka shumë për të ofruar, por nuk mund ta fshehë zhgënjimin. Kërkues, i mërzitur por edhe i lodhur ai dënon fort epokën ku humanizmi nuk besohet më. “Nuk mund të konceptohet që dikush të ketë shpirt human”, thotë Zefi, duke ripërsëritur se ai nuk bën art për para.

The post Video/ Kompozitori i këngës “Xhamadani vija-vija” detyrohet të mbyllë shkollën e muzikës në Shkodër appeared first on Gazeta Shqiptare Online.

Categorie: Albania

U arrestua gabimisht si hajdut, 18-vjeçari kërkon 1 miliard dollarë nga Apple

Gazeta Koha Jone - 1 ora 55 min fa

Një student 18-vjeçar në New York ka hedhur në gjyqë kompaninë ‘Apple‘, pasi ai u arrestua gabimisht duke u akuzuar se kishte vjedhur në një nga dyqanet e kësaj kompanie.

Studenti i quajtur Ousmane Bah pretendon se është arrestuar në shtëpinë e tij në New York në nëntorë pasi u ngatërrua nga sistemet që njohin fytyrat e njerëzve që dyshohen për vepra penale.

Bah ndër të tjera tha se kishte humbur më parë një kartë studenti, e cila mund të jetë përdorur nga grabitësit e vërtetë në dyqanet e Apple.

Tashmë Bah kërkon nga ‘Apple’ 1 miliard dollar pasi pretendon se arrestimi e ka çuar në stres dhe vështirësi të tjera të rënda në jetën e tij.

Nga ana tjetër ‘Apple’ ka mohuar të ketë përdorur sistemin për njohjen e fytyrave për të identifikuar grabitësin.

Categorie: Albania

Biberaj: Nëse nuk plotësohen kushtet, s’ka zgjedhje, protestat do të përshkallëzohen

Gazeta Koha Jone - 1 ora 58 min fa

Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Aleksandër Biberaj është shprehur se opozita do të vazhdojë aksionin e saj opozitar, duke i përshkallëzuar protestat.

Lidhur me marrjen pjesë ose jo të opozitës në zgjedhjet vendore të dekretuara për t’u mbajtur më 30 qershor, Biberaj u shpreh në një intervistë për “Fax Neës” se gjithçka është e negociueshme.

“Gjithçka është e negociueshme me mazhorancën, por natyrisht opozita është në aksionin e vetë dhe nuk ka për t’u ndalur. Nëse plotësohen kushtet e vendosura nga ana e opozitës mund të marrim pjesë në zgjedhjet lokale, në të kundërt jo. Ndërkohë që aksioni opozitar do të vazhdojë me protesta, tashmë do të bllokojmë akset rrugore”, u shpreh Biberaj.

I pyetur nga gazetarja se si do të vepronte Partia Demokratike nëse do të futeshin në zgjedhje, ai është shprehur se mund të gjenden shumë mënyra mjafton vetëm dëshira dhe vullneti për të gjetur kompromisin e qeverisë dhe opozitës.

“Kryeministri dhe mazhoranca e ka topin në fushën e vet aktualisht. Por nëse flasim për mënyrat ka modalitete dhe ka raste e mundësi plotë, por duhet që të gjendet gjuha e përbashkët mes qeverisë dhe opozitës jashtë Kuvendit”, u shpreh anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së.

Biberaj ka treguar, gjithashtu, se çfarë ka parashikuar të bëjë PD-ja pas djegies së mandateve.

“Strategjia është e qartë, do shkohet në zgjedhje të parakohshme, sepse ajo mazhorancë nuk është normale. Ajo mazhorancë që është në Kuvend mandatin e saj të dytë nuk po e qeverisë. Këtë e kanë treguar dhe të gjitha studimet e kryera”, theksoi Aleksandër Biberaj.

Categorie: Albania

Nesër pasdite shmangini këto rrugë, do të bllokohen nga PD dhe LSI: Ja emrat e “grupit të gatshëm”, që do drejtojnë bllokuesit

Gazeta Tema - 2 ore 7 min fa

Të enjten në orën 18.00 opozita përshkallëzon protestën për zgjedhjet. Për rreth një orë ajo do të bllokojë 5 akse kombëtare.

Në Elbasan, qarkullimi në rrethrrotullimin Bradashesh do të paralizohet, ndërsa në Durrës do të bllokohet autostrada Plepa-Kavajë. Edhe autostrada e Milotit për rreth një orë do të bllokohet nga militantët e opozitës. Në të njëjtën orë kalimi në rrethrrotullimin e Sheqit në Fier dhe atë të Shqiponjës në Tiranë gjithashtu do të paralizohet.

Përmes kësaj forme të mosbindjes civile te përdorur edhe më parë, opozita synon të forcojë mesazhin se aksioni i saj do të përshkallëzohet nëse kushti i saj për qeveri tranzitore dhe zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër nuk plotësohet. Bllokimi i rrugëve do i paraprijë protesta simbolike e të rinjve të FRPD-së e cila rikthehet tek Parlamenti në të njëjtën orë me seancën plenare.

AKSET QË DO BLLOKOHEN

1- Elbasan (Rreth rrotullimit Bradashesh).

2- Durrës (Autostrada Plepa – Kavajë).

3- Milot (Karburanti në Autostradë).

4- Fier (Rreth rrotullimi i Sheqit).

5- Tiranë (Rreth rrotullimi Shqiponjës).

SHPËRNDARJA E ISH DEPUTETEVË

Tiranë – Rrethrrotullimi Shqiponja

Aldo Bumçi

Albana Vokshi

Halim Kosova

Gent Strazimri

Klevis Balliu

Agron Shehaj

Grida Duma

Jorida Tabaku

Genc Pollo

Dhurata Çupi

Valentina Duka

Astrit Veliaj

Isuf Çela

Fatbardha Kadiu

Durrës-Autostrada Plepa-Kavajë

Edi Paloka

Oerd Bylykbashi

Orjola Pampuri

Florion Mima

Elbasan-Rreth rrotullimit Bradashesh

Edmond Spaho

Endri Hasa

Luçiano Boçi

Ervin Salianji

Hekuran Hoxhalli

Fier- Rreth rrotullimi i Sheqit

Enkelejd Alibeaj

Nada Meçorapaj

Tritan Shehu

Milot-Karburanti në Autostradë

Flamur Noka

Lorenc Luka

Bardh Spahia

Izmira Ulqinaku

Romeo Gurakuqi

Xhemal Gjunkshi

Lindita Metaliaj

Andon Frrokaj.

Categorie: Albania