Islanda

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

COVID Roundup: 117 Domestic Cases Yesterday, Most Outside Of Quarantine

The Reykjavik Grapevine - Tue, 30/11/2021 - 12:11

There were 117 recorded domestic cases of the coronavirus in Iceland yesterday, plus an additional three at the border. Of yesterday’s domestic cases, 66 were outside quarantine at diagnosis.

Become a member of our YouTube channel to get special access to our video content!

190 are in border screening quarantine, with 1,816 in domestic quarantine and 1,541 in isolation. 19 are currently in hospital with the virus, with two in intensive care.

All this being the case, the domestic 14-day incidence per 100,000 inhabitants is 501.2, and the 14-day incidence at the border per 100,000 inhabitants is 26.7.

280,766 have been vaccinated against the coronavirus as of November 29th, comprising 89% of those aged 12 and older. 126,480 have also received booster shots.

Capital area health clinics report that the booster shot drive is now officially underway, and will be held at Laugardalshöll. Those who were first vaccinated in the spring, those aged 60 and older, and those with pre-existing conditions will be the first to get their booster shots, using the Pfizer vaccine. Furthermore, those aged 16 and older who had their second vaccine shot six months ago or longer may also come to the location on Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 10:00 to 15:00.

As always, be sure to abide the domestic restrictions and border regulations.

More statistics and information can be found at covid.is or below.

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");

The post COVID Roundup: 117 Domestic Cases Yesterday, Most Outside Of Quarantine appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

Staðsetning laxasláturhúss: horfum til Suðureyrar

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 17:30

Talsverð umræða hefur orðið um byggingu sameiginlegs laxasláturhúss og vinnslu á Vestfjörðum og hefur komið fram í fréttum að stóru laxeldisfyrirtækin hafi horft til Flateyrar í því sambandi. Forsvarsmenn IS47 telja aðra möguleika betri og að horft hafi verið framhjá besta kostinum; Suðureyri við Súgandafjörð.

Forráðamenn Arnarlax og Arctic Fish hafa stefnt að sameiginlegri aðstöðu, þar sem sláturhús Arnarlax á Bíldudal er að verða of lítið og hafa horft til Flateyrar með framtíðaráform sín. Þrátt fyrir að flest gögn málsins hafi verið flokkuð sem trúnaðarmál og erfitt hafi reynst að fá nauðsynlegar upplýsingar, þar sem hvorki hefur verið haldin kynning um málið né umsagna leitað, t.d. til forsvarsmanna IS47 um nýja sláturhúsið, er ljóst að slík uppbygging myndi með klárum hætti ógna öllum framtíðaráformum um uppbyggingu vistvæns eldis í Önundarfirði.  IS47 hefur opinberlega lýst yfir áformum um áframhaldandi fjárfestingu í Önundafirði og stefnt á að minnsta kosti 2.500 t. lífrænu eldi á laxi eða regnbogasilung sem myndi skapa tugi beinna starfa og ótalinna óbeinna og því ljóst að það yrði mikil lyftistöng fyrir atvinnulíf á Flateyri. Horft er til lífræns eldis þar sem slík framleiðsla mun höfða frekar til neytenda framtíðarinnar. Öflug fyrirtæki í greininni s.s frá Færeyjum, Skotlandi og Írlandi hafa fetað sig inn á þessar brautir og má greina að fyrirtækin séu að reka lífrænt eldi á betri afkomu en hefðbundinni starfsemi en það hlýst af hærri söluverðum á afurðunum. 

Forsvarsmenn IS47 hafa bent á að það hefði alvarlegar afleiðingar og andstætt öllum varúðaraðgerðum gegn sjúkdómum að stunda stórflutninga á fiski frá öðrum eldissvæðum inn á þetta svæði og raunar benti Arctic Fish á það sjálft í erindi til Ísafjarðarbæjar á síðasta ári, en þar sagði:

Varðandi líffræðilegu áhættuna þá er það lykilforsenda að fiskur sem er að koma frá öðrum eldissvæðum með brunnbátum fari siglingaleið sem virði 5km fjarlægðarmörk við eldisstaðsetningu og eldissvæði.“  ÍS 47 tekur heilshugar undir þetta með Artic Fish.

Þá má benda á nýlegar fréttir af laxaveiru í sjókvíaleldi en slíkt ætti að vera áminning um mikilvægi þess að öllum viðmiðum  og reglum er lúta að takmörkunum á flutningum milli eldissvæða sé fylgt í hvívetna.

Þegar forráðamenn Arnarlax og Arctic Fish hófu könnun á heppilegri staðsetningu, virðist fjótlega hafa verið staðnæmst við Flateyri, þrátt fyrir fjölmarga ágalla, en þá er horft til vinnuafls, vegasamgangna, húsnæðismála, hafnaraðstöðu, snjóflóðavarna, auk áðurnefnds stórflutnings um önnur eldissvæði. Forsvarsmenn IS47 fengu óháðan aðila til að skoða málið og horfa m.a. til þess að lágmarka líffræðilega áhættu og hindra dreifingu sjúkdóma og sníkjudýra. Þá var jafnframt horft til þess að önnur eldisfyrirtæki hafa gefið fyrirheit um umverfisvæna nálgun og sum hver að þau stefni á líffrænt eldi, s.s í Ísafjarðardjúpi. 

Á norðanverðum vestjörðum er Súgandafjörður eini kosturinn sem býður upp á þá nálgun að eldi, slátrun og flutningar á milli eldissvæða séu aðskild.  IS47 leitaði samstarfs við heimamenn um að greina kosti Suðureyrar við Súganda sem staðarval undir slíkan rekstur og úr varð samstarfsverkefni nokkurra fyrirtækja um slíka úttekt.  Niðurstöðurnar virðast á þann veg að allt bendi til þess að Suðureyri sé rétta staðsetningin. Sjúkdómahætta ekki fyrir hendi, lóð undir starfsemina er bæði klár og deiliskipulögð, innviðir á borð við vatn og rafmagn eru góðir, vegasamgöngur nokkuð traustar og mikil starfsemi kringum sjávarútveg þar sem starfsfólk, byggingar, tæki og tól gætu samnýst. Starfsemi sem þessi gæti einmitt verið forsenda fyrir uppbyggingu lóðar, fyllingu, hafnaraðstöðu og fleira þess háttar, sem gert uppbyggingu annarrar starfsemi sem byggja á áðurnefndum innviðum. Svo virðist, með fyrirvörum um endanlega úttekt, að hægt sé hefja framkvæmdir strax og ný vinnsla á öflugu athafnarsvæði og hafnaraðstöðu geti verið komin í rekstur innan þess tímaramma sem bæði Arnarlax og Arctic Fish hafa óskað eftir.

Forsvarsmenn IS47 funduðu í dag með bæjaryfirvöldum á Ísafirði þar sem þessar niðurstöður voru kynntar og vonast er til að yfirvöld sjái að hag allra er best borgið með uppbyggingu á Suðureyri, en ekki Flateyri.  Arctic Fish hefur frá því fyrr i haust verið haldið upplýst um viðkomandi úttekt varðandi Suðureyri og fengið kynningu á niðurstöðum.  Vonast aðilar að skýrslunni að samráð verði haft að leiðarljósi enda um mikla hagsmuni allra aðila að ræða. Mikilvægt er að horft sé til heildarhagsmuna Vestfjarða, bæði í nútíð og framtíð, og besti kosturinn verði fyrir valinu – besti kosturinn fyrir alla.

Fisherman

Klofningur

Íslandssaga

IS47

Hábrún

Íslensk Verðbréf

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Styrkir til umhverfismála

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 16:30

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra veitir árlega styrki til verkefna sem falla undir málefnasvið þess. Styrkirnir eru ætlaðir til verkefna á vegum aðila utan ríkisstofnana og er heildarfjárhæð til úthlutunar allt að  56 m.kr. en hver einstakur styrkur getur aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur 10% af heildarstyrkfjárhæð hvers árs.

Ráðuneytið veitir eingöngu styrki til verkefna sem sannanlega falla undir verkefnasvið þess og áskilur sér rétt til að áframsenda umsóknir til annarra ráðuneyta eða stofnana, í samræmi við leiðbeiningaskyldu stjórnvalda, falli verkefni betur að málaflokkum þeirra. Athygli er vakin á að ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hafa fjárhagslegan ávinning að markmiði fyrir umsækjanda, fyrir meistaraprófs- og doktorsverkefni eða fyrir nefndarsetu.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis þarf að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd fyrra verkefnis og ráðstöfun styrkfjárins til að ný umsókn komi til greina.
Upplýsingar um mat á umsóknum er að finna í 6. gr. úthlutunarreglna um styrkina.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Fyrsta verkefni Freyju gekk vel

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 15:30

Varðskipið Freyja kom með flutningaskipið Franciscu til hafnar á Akureyri í gærkvöld. Þetta fyrsta verkefni varðskipsins og gekk afar vel og voru skipin komin til hafnar fyrr en gert hafði verið ráð fyrir.

Bilun kom upp í flutningaskipinu og var leitað til Landhelgisgæslunnar vegna mikillar dráttargetu Freyju sem dró skipið til Akureyrar.

Freyja er mjög vel búin dráttarspilum svo taka má stór og öflug skip í tog en dráttargeta skipsins er til að mynda um tvöfalt meiri en dráttargeta varðskipsins Þórs.

Meðfylgjandi er myndband sem sýnir undirbúning verkefnisins og þegar skipin sigldu af stað.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Byggðamál: hlutverk Akureyrar skilgreint

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 14:00

Í stjórnarsáttmálanum nýja er sérkafli um byggðamál. Þar er nýmæli að mælt er fyrir um að mótuð verði stefna þar sem svæðisbundið hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni er skilgreint og stuðlar að uppbyggingu sem geti boðið upp á fjölbreytileika í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum.

Af öðrum áhersluatriðum má nefna að störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin, horft verði til þess að veita afslátt af námslánum vegna starfa á landsbyggðinni og áfram byggja upp háhraðanet.

Haldið verður áfram að styðja við nýsköpun, m.a. með regluverki og umhverfi sem styður við stofnun og rekstur fyrirtækja, ekki síst í fámennari byggðum. Samhliða verður unnið að eflingu sóknaráætlana landshlutanna.

Til að styðja við byggðaþróun og valfrelsi í búsetu verði störf hjá ríkinu ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega.

Sett verður markmið um hlutfall opinberra starfa á landsbyggðinni

Stutt verður við starfsaðstöðu og klasasamstarf hins opinbera og einkaaðila á landsbyggðinni.

Stutt verður við orkuskipti á landsvísu með áherslu á að horfa til orkutengdra verkefna og grænnar orkuframleiðslu. Byggðaáætlun styðji við græn umskipti um allt land.

Beita þarf hagrænum hvötum í byggðaþróun, m.a. í gegnum Menntasjóð námsmanna.

Stutt verður við þekkingarmiðstöðvar, rannsóknarsetur á landsbyggðinni, náttúrustofur og fjarheilbrigðisþjónustu í smærri byggðalögum.

Framlög verða áfram tryggð til jöfnunar húshitunar- og raforkukostnaðar heimila milli dreifbýlis og þéttbýlis.

Tryggð verður geta og fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar háhraðaneta þar sem markaðsaðilar sinna ekki þeirri þjónustu eða öryggissjónarmið krefjast þess.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Gods of Iceland: Eir, the Healer

The Reykjavik Grapevine - Mon, 29/11/2021 - 13:51

Strengths: Heals the sick and wounded
Weaknesses: The awesome responsibility of being a war medic
Modern analogue: Florence Nightingale

Very little is known about this goddess, but what little we’ve been able to piece together from the Poetic and Prose Eddas, she must have served a vital function amongst the gods. While many were involved, directly or indirectly, with the propagation of violence, Eir stands out as a healer.

Her primary abode was the top of a mountain called Lyfjaberg, or “healing mountain”. There, the sick and injured could climb the mountain and be cured by her. In fact, it is attested that once a year, she and her staff would hold a ceremony to pre-emptively cure the entire community of any diseases that might befall them in the year to come. This is certainly no mean feat, and is probably why Snorri Sturluson named her a particularly important goddess.

Unfortunately, given that this community was prone to violence and war, it also rested upon her to visit the sites of battle. There, it fell on her shoulders to decide who would live and recover from the violence, which we can’t imagine felt great, as someone devoted to healing others.

Today, her name lives on in the Fire Emblem franchise, God of War, and also in an east Reykjavík nursing home that bears her name. Unfortunately, all attempts to find Lyfjaberg itself have turned up with nothing. Maybe it was closed due to overcrowding.

The post Gods of Iceland: Eir, the Healer appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

Horror-Scopes: Deep Space Nine Edition

The Reykjavik Grapevine - Mon, 29/11/2021 - 13:39

In this edition of Horror-Scopes, we’re going to tell you which character you are in the objectively best Star Trek franchise, Deep Space Nine, based on your sun sign. And no, neither Kai Winn nor Gul Dukat will not be making an appearance here. That would be downright insulting. Let’s go!

Icelanders give books to their loved ones on Christmas Eve, a charming festive tradition which you can adopt wherever you are in the world. Browse the wonderful Icelandic books in our bookstore, and see what literary joy you might like to spread this Christmas.

Aries: March 21st – April 19th
You are Worf, son of Mogh—serious, strong, and with an undying warrior’s heart. The only thing more powerful than your sense of honour is your refusal to take a joke. Work on that!

Taurus: April 20th – May 20th
Congratulations, Taurus, you’re Odo, the chief of security. Nothing annoys you more than someone flouting the rules, i.e., the only thing holding the fabric of society together. Only you get to break the rules, doesn’t anyone know that?

Gemini: May 21st – June 20th
To some, you are but a humble tailor, but to others, a quick-witted and cunning spy. You are Garak, and honestly, no one is fooled by your duplicitousness.

Cancer: June 21st – July 22nd
Can I interest you in the bargain of a lifetime? Being just like Quark the Ferengi, your wheeling and dealing definitely gets you your share of gold-plated latinum—and a reputation for stealth. Caveat emptor indeed!

Leo: July 23rd – August 22nd
Good news, Leo, you are Commander Benjamin Sisko. A natural leader with a commanding personality, who always sticks up for the little guy, and just the slightest flexibility of morality when needed.

Virgo: August 23rd – September 22nd
Sweet, humble, and endlessly loving, you are Professor Keiko O’Brien (née Ishikawa). Your loved ones can always count on you, but may the Prophets help anyone who ever crosses you.

Libra: September 23rd – October 22nd
Much like the Chief Science Officer Jadzia Dax, you are cool, graceful, precocious, but can also work harder than anyone else—provided some good-hearted fun doesn’t distract you.

Scorpio: October 23rd – November 21st
You might fancy yourself a smoother operator and an expert at seduction, but you’re about as smooth as Chief Medical Officer Julian Bashir. And much like Julian, you’ll probably get much further once you tone down your ego and let your talents speak for themselves.

Sagittarius: November 22nd – December 21st
You are First Officer Kira Nerys! Strong-willed and with a powerful sense of justice, but not without your romantic side, you would fit in well with any Bajoran resistance militia.

Capricorn: December 22nd – January 19th
Steady, dependable, and with the work ethic of a Clydesdale, you are Chief of Operations Miles O’Brien. There’s always a problem cropping up, and it’s always on you to fix it. Give yourself a rest from time to time.

Aquarius: January 20th – February 18th
Yes, even the Dominion makes an appearance in this horoscope, as you are Weyoun, the Vorta clone who could be a master of diplomacy, but with the sense to know when to cut your losses. Watch out for those Klingons!

Pisces: February 19th – March 20th
You are Rom, little brother of Quark. Always underestimated, you still have the ability to organise and rally allies against the status quo when needed. Chin up; you’re capable of good things.

The post Horror-Scopes: Deep Space Nine Edition appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

East Iceland Shooter Charged With Attempted Homicide, Amongst Other Charges

The Reykjavik Grapevine - Mon, 29/11/2021 - 13:18

The man who went on a shooting spree last August in Egilsstaðir, resulting in him being shot and wounded by police, has been charged with attempted homicide and a host of other charges, Austurfrétt reports.

Icelanders give books to their loved ones on Christmas Eve, a charming festive tradition which you can adopt wherever you are in the world. Browse the wonderful Icelandic books in our bookstore, and see what literary joy you might like to spread this Christmas.

In addition to the attempted homicide charge, he also faces charges of violating weapons laws, issuing threats, and child endangerment. These charges arise from further details of the incident uncovered by police investigations.

Amongst these details is having broken into a house with a handgun and a shotgun and pointed it at a woman therein, with the intent of killing the homeowner, who had fled shortly before. While inside, he fired three shots from the shotgun and two from the handgun, damaging the kitchen and bathroom. He then fire six shot from the handgun and three from the shotgun at two vehicles in the garage, damaging both.

Most troubling of all, he pointed a loaded shotgun at two boys in their home, aged 12 and 14, where they sat in the living room. The two children fled from the house and into the woods.

As reported, police arrived on the scene at approximately 22:00 on August 26th and found the man in the driveway of this house. Police ordered the man to drop his weapon. When he refused, police fired on the man, wounding him critically. He was flown to hospital and treated for his injuries, and has been in custody since then.

The post East Iceland Shooter Charged With Attempted Homicide, Amongst Other Charges appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

Ísafjarðarbær : hjólastefna lögð fram

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 12:28

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt drög að hjólastefnu fyrir sveitarfélagið, sem Gylfi Ólafsson, fulltrúi í íþrótta- og tómstundanefnd vann, að beiðni íþrótta- og tómstundanefndar Ísafjarðarbæjar. Fer málið nú til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu.

Í inngangi að stefnunni segir að „meðal fullorðins fólks á Íslandi eru Vestfirðingar duglegastir að hjóla og ganga til vinnu og skóla. Ísafjarðarbær er nefnilega að mjög mörgu leyti í öfundsverðri stöðu. Staða virks ferðamáta er betri en víðast á landinu. Hámarkshraði í þéttbýli er lágur. Eyrarnar eru flatar og vegalengdir stuttar.“

Þessi áætlun tekur til daglegrar notkunar reiðhjóla sem fararmáta. Tekur stefnan til notkunar á rafhjólum, rafhlaupahjólum, hjólabrettum, léttum rafmagnsvespum, rafskutlum og öllum öðrum hjólum og léttum fararskjótum.

Bent er á að ósennilegt er að hjólreiðar geti orðið daglegur fararmáti milli Ísafjarðar annarsvegar og annarra byggðakjarna sveitarfélagsins eða nágrannasveitarfélaga.

Sett eru fram þrjú markmið. Þau ná hvert til síns aldurshóps.

Í áætluninni eru settar fram 10 aðgerðir sem eru til þess að ná ofangreindum markmiðum. Meðal aðgerða er að merkja svokallaða hjólavísa á 30 götur í byggðarlögum sveitarfélagsins, mála hjólaleiðir, setja upp hjólaskýli, bæta merkingar og gera ferðavenjukannanir.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

COVID Roundup: Iceland Responds To Omicron Variant; Epidemiologist Considering Stronger Measures

The Reykjavik Grapevine - Mon, 29/11/2021 - 12:26

There were 95 recorded domestic cases of the coronavirus in Iceland yesterday, plus an additional 17 at the border. Of yesterday’s domestic cases, 42 were outside quarantine at diagnosis. On Saturday, there were 77 domestic cases, and on Friday, 128.

Icelanders give books to their loved ones on Christmas Eve, a charming festive tradition which you can adopt wherever you are in the world. Browse the wonderful Icelandic books in our bookstore, and see what literary joy you might like to spread this Christmas.

Due to the emergence of the so-called Omicron variant of the coronavirus, new border regulations are now in place. According to the new rules, anyone who has spent 24 hours or more in Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe or South Africa within 14 days of coming to Iceland must take a PCR test, go into immediate quarantine, and then take another PCR test five days later, whether they have been vaccinated or not.

That said, chief epidemiologist Þórólfur Guðnason told reporters that he would prefer that Iceland be proactive in its response to Omicron, rather than respond when and if it arrives in the country. As such, he is considering stronger measures, at the border as domestically.

In other news, 178 are in border screening quarantine, with 1,939 in domestic quarantine and 1,592 in isolation. 19 are currently in hospital with the virus, with two in intensive care.

All this being the case, the domestic 14-day incidence per 100,000 inhabitants is 525.5, and the 14-day incidence at the border per 100,000 inhabitants is 27.8.

280,766 have been vaccinated against the coronavirus as of November 29th, comprising 89% of those aged 12 and older. 126,480 have also received booster shots.

Capital area health clinics report that the booster shot drive is now officially underway, and will be held at Laugardalshöll. Those who were first vaccinated in the spring, those aged 60 and older, and those with pre-existing conditions will be the first to get their booster shots, using the Pfizer vaccine. Furthermore, those aged 16 and older who had their second vaccine shot six months ago or longer may also come to the location on Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 10:00 to 15:00.

As always, be sure to abide the domestic restrictions and border regulations.

More statistics and information can be found at covid.is or below.

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");

The post COVID Roundup: Iceland Responds To Omicron Variant; Epidemiologist Considering Stronger Measures appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

Stjórnarsáttmálinn: fiskeldi er innlend matvælaframleiðsla

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 11:04

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sem tók við völdum í gær segir um fiskeldi að það ásamt sjávarútvegi og landbúnaði sé þungamiðja í innlendri matvælaframleiðslu sem verði efld á kjörtímablinu.

„Með auknum áhuga á hreinum afurðum, sem framleiddar eru með endurnýjanlegri orku og grunnu kolefnisspori á Íslandi, skapast mikil sóknarfæri í framleiðslu matvæla og ýmissa hliðarafurða. Við viljum búa þessari starfsemi samkeppnishæft umhverfi til að gera henni kleift að standa enn betur undir því fjölþætta hlutverki sem hún gegnir
í íslensku samfélagi, meðal annars við að skapa atvinnu og byggðafestu, auk þess að vera mikilvægur valkostur fyrir neytendur á Íslandi.“

Ný stefna um uppbyggingu og gjaldtöku

Í kaflanum um sjávarútvegsmál segir nánar um fiskeldi:

„Mótuð verður heildstæð stefna um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldis. Við þá vinnu verður lögð áhersla á tækifæri til atvinnusköpunar og mikilvægi þess að greinin byggist upp á grundvelli sjálfbærni, vísindalegrar þekkingar og verndar villtra laxastofna.“

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Handbolti: Hörður enn á toppnum í Grill66 deildinni

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 09:48

Handknattleikslið Harðar frá Ísafirði í karlaflokki heldur toppsætinu í Grill66 deildinni eftir öruggan sigur á Berserkjum í Reykjavík um helgina. Hörður hefur unnið alla sjö leiki sína og er með 14 stig. ÍR er í öðru sæti með 10 stig en á leik til góða.

Hörður tók forystuna strax í upphafi leiks gegn Berserkjunum og leiddi með þriggja marka forystu í hálfleik (11:14). Í seinni hálfleik breikkaði bilið jafnt og þétt og lauk leiknum með 10 marka sigri 23:33.

Markahæstir í li’i Harðar voru Guntis Pilpuks með 10 mörk, Sigena Hikawa, sem gerði 6 mörk og Þráinn Arnaldsson með 5 mörk.

Leiknar eru alls 20 umferðir í deildinni og tvö efstu liðin vinna sér sæti í Olís deildinni, efstu deildinni.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Kerecis á leið á hlutabréfamarkað – gæti verið 90 milljarða króna virði

Bæjarins Besta - Mon, 29/11/2021 - 08:40

Kerecis á Ísafirði er á leið á hlutabréfamarkað og er helst horft til þess að skrá það í Svíþjóð. Vonir standa til þess að fyrirtækið geti verið metið á allt að 700 milljónir dollara við skráningu eða um 90 milljarða íslenskra króna. Gengi það eftir yrði Kerecis 6. verðmætasta íslenska félagið á hlutabréfamarkaði.

Marel er verðmætast en það er metið á um 650 milljarða króna. Næst koma tveir bankar Arionbanki og Íslandsbanki sem eru metnir á um 310 og 250 milljarða króna. Önnur íslensk fyrirtæki á hlutabréfamarkaði sem eru verðmætari en Kerecis eru Síldarvinnslan, Brim og Kvika. Á stöplaritinu má sjá Arctic Fish í 20. sæti metið á 35 milljarða króna. Arnarlax er hins vegar verðmesta fyrirtækið á Vestfjörðum, en það er metið á nærri 70 milljarða króna í kauphöllinni í Olsó.

Hröð stækkun

Velta Kerecis jókst um 70% á síðasta reikningsári , sept 20- sept 21, frá því næsta á undan. Voru tekjur fyrirtækisins nærri 4 milljarðar króna. Rekstraráætlun félagsins gerir ráð fyrir að tekjurnar vaxi í 6,5 milljarða króna eða um 60% á yfirstandandi rekstrarári sem lýkur í september 2022. Tap varð um hálfa milljón dollara á síðasta rekstrarári eða rúmlega 60 milljónir króna.

Guðmundu Fertram Sigurjónsson, forstjóri og stofnandi Kerecis segir niðurstöðuna ánægjulega í ljósi hraðs vaxtar og neikvæðra áhrifa af covid19. Lögð er mest áhersla á auka söluna í Bandaríkjunum. Kerecis mun áfram leggja áherslu á vöxt umfram það að skila hagnaði næstu árin að sögn Guðmundar. Hann segir mikilvægt að auka markaðshlutdeild félagsins næstu árin. Skv. frétt Viðskiptablaðsins í síðustu viku á Kerecis í viðræðum um kaup á bandarísku félagi í heilbrigðisgeiranum og verði af kaupunum yrðu það milljarða króna viðskipti.

Helsta vara Kerecis er sáraroð unnið úr þorski til að meðhöndla þrálát sár, til dæmis hjá sykursjúkum, í bráðaáverkum og í skurðstofuaðgerðum.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Iceland’s New Government Announced

The Reykjavik Grapevine - Sun, 28/11/2021 - 14:06

Following the longest parliamentary break in Icelandic history, and negotiations between the Left-Greens, the Independence Party and the Progressive Party which began shortly after the September 25th elections, Iceland’s new government has at last been announced.

Icelanders give books to their loved ones on Christmas Eve, a charming festive tradition which you can adopt wherever you are in the world. Browse the wonderful Icelandic books in our bookstore, and see what literary joy you might like to spread this Christmas.

These changes include not only who will be a minister, but also what the ministries even are. Some new ministries have been created. The Left-Greens will continue to have three ministries, and the Independence Party will continue to have five, but the Progressive Party will now have four ministries under their control.

This is most likely due to the strong showing the Progressives made on election night; while the Left-Greens had lost three seats since the 2017 elections and the Independence Party held their own, the Progressives added five seats to their ranks.

As such, the ministerial composition is now the following, with VG (Left-Greens), D (Independence Party) and B (Progressive Party) indicating party affiliation, as per their official party symbols:

Prime Minister: Katrín Jakobsdóttir (VG)
Minister of Finance: Bjarni Bene­dikts­son (D)
Minister of Infrastructure: Sig­urður Ingi Jóhanns­son (B)
Minister of Foreign Affairs: Þór­dís Kol­brún R. Gylfa­dóttir (D)
Minister of Health: Willum Þór Þórs­son (B)
Minister of Social and Job Market Affairs: Guð­mundur Ingi Guð­brands­son (VG)
Minister of Food, Fishing and Agriculture: Svan­dís Svav­ars­dóttir (VG)
Minister of Justice: Jón Gunnarson (D) for half the term, followed by Guð­rún Haf­steins­dóttir (D)
Minister of Schools and Children’s Affairs: Ásmundur Einar Daða­son (B)
Minister of Business and Culture: Lilja Alfreðs­dóttir (B)
Minister of the Environment, Energy and Climate Affairs: Guð­laugur Þór Þórð­ar­son (D)
Minister of Innovation, Industry and Universities: Áslaug Arna Sig­ur­björns­dóttir (D)

As can be seen, most of these ministers were also ministers during the previous term, but only Katrín and Bjarni retained their original positions. Willum, Jón and Guðrún are completely new to ministerial positions.

A large part of the delay was due to the government deciding not to announce a new government until the committee investigating the Northwest District ballot counting scandal reached a conclusion. Ultimately, the majority of the investigating committee decided to let the results of the recount held there to stand as valid. This cleared the way for the new government to be announced.

The post Iceland’s New Government Announced appeared first on The Reykjavik Grapevine.

Categories: Islanda

Jólahefðir Íslendinga

Bæjarins Besta - Sat, 27/11/2021 - 13:54

Jólahefðir Íslendinga eru margar og eru oft sannarlega mismunandi eftir landshlutum, jafnvel sveitum jafnvel þó sveitir liggi nærri hver annarri. Margar hefðir hafa þó smitast um landið ef þannig má að orði komast.

Ég kynnti mér á sínum tíma mismunandi jólahefðir eftir búsetu, hvar viðkomandi ólst upp og hvað sumum þykir ómissandi sem öðrum finnst vægast sagt ekki jólalegt.

Flestar heimildir eru eftir samræður við heimamenn og mikið afskaplega átti ég mörg skemmtileg samtöl við að safna þessu saman.

Ég ákvað að byrja á Vesturlandi og tíni svo til fleiri greinar á aðventunni frá fleiri stöðum á landinu.

Sveitasiðirnir á Vesturlandi

Þessa hefð hef ég heyrt frá þónokkrum stöðum á landinu en elsta heimildin mín er úr Borgarfirði. Jólin eru að sjálfsögðu samofin íslenskum þjóðsögum og hjátrú þótt um kristna hátíð sé að ræða.

Þessi hefð heillaði mig sérstaklega en það var eldri bóndi í Borgarfirði sem sagði mér frá henni en á bæ hans hefur þessi hefð í það minnsta verið til staðar síðan langafi téðs bónda hóf búskap þar um miðja nítjándu öld.

Á bæ þessum er álfasteinn og eins og alþjóð veit borgar sig að lifa í sátt og samlyndi við álfana ef vel á að ganga. Því er hefðin á þessum bæ að á hverju aðfangadagskvöldi fer bóndinn út með disk af jólakrásunum til að færa álfunum. Ekki fylgdi sögunni hvort álfarnir þiggja matinn en sögunni fylgdi að búskapurinn hefur ávallt gengið vel og álfarnir engann usla gert.

Eftir samræður mínar við þennan bónda hef ég minnst á þessa hefð á hinum ýmsu stöðum á landinu og þessi hefð virðist vera við lýði á fleiri stöðum en virðast ekki ná jafnlangt aftur og á þessum bæ í Borgarfirði. Án efa er hægt að finna heimildir um þessa hefð sem nær lengra aftur.

Í næsta nágrenni Borgarfjarðar í Hvalfirði og sjálfsagt á fleiri stöðum, það vill bara svo til að ég þekki einstaklega vel til í Hvalfirði er sú hefð að búfénaðurinn gengur fyrir klukkan sex á aðfangadagskvöld þegar jólin eru hringd inn, þá er valið besta heyið og búfénaði gefið áður en mannfólkið sest til veisluborðsins. Búfénaðurinn fær því einnig sín jól.

Einnig hefur verið til siðs þar sem bændur súrsa ennþá sjálfir að halda í þá hefð að smakka til súrmatinn á aðfangadag.

Skemmtileg hefð tíðkast á Snæfellsnesi, á mörgum bæjum er haldin jóladagbók, jafnvel þó ekki sé haldin dagbók aðra daga ársins. Eru þar taldnir upp hverjir voru viðstaddir, hvað var í matinn, hver fékk möndlugjöfina (ef sú hefð er viðhöfð), hvernig veðrið var og svo framvegis. Sem sagnfræðing finnst mér þetta einstaklega skemmtileg hefð með það í huga hversu áhugavert verður að glugga í þessar bækur í framtíðinni og sjá þróunina.

Halla Lúthersdóttir

Deildartunguhver

Myndir: Halla Lúthersdóttir

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Ísafjörður: línuhappdrætti Iðunnar Ísafirði

Bæjarins Besta - Sat, 27/11/2021 - 12:30

Línan verður seld á Ísafirði í verslunarmiðstöðvunum Neista og Ljóninu á göngunum. Salan fer fram fimmtudaginn 2. desember og föstudaginn 3. desember kl. 15 – 18 og laugardaginn 4. desember kl. 12 – 16.

Það er Slysavarnadeildin Iðunn á Ísafirði sem verður með sína árlegu sölu á Línunni, en það er jólahappadrætti deildarinnar. 

Er þetta í fertugasta og níunda sinn sem Línan er seld og hefur verið ómissandi þáttur í jólaundirbúningnum fyrir marga. Vinningar eru allir gerðir af félagskonum og hver öðrum fallegri og vandaðri. Hægt er skoða hluta af þeim í glugga Gamla bakarísins þar sem búið er að stilla upp góðu úrvali.

Dregið verður síðan fimmtudaginn 9. desember og vinningar keyrðir út eða haft samband við viðkomandi.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Laxeldi: grunur um blóðþorra í laxi á Austurlandi

Bæjarins Besta - Sat, 27/11/2021 - 11:29

Í tilkynningu frá Löxum ehf á Austurlandi segir að rökstuddur grunur sé um ISA (blóðþorra) í einni kví Laxa fiskeldis í Reyðarfirði.

Fram kemur einnig að Matvælastofnun, MAST, hafi staðfest að rökstuddur grunur sé um að ISA veira sé í einni kví í sjókvíum Laxa fiskeldis á stöðinni Gripalda.  Fyrirtækið hefur einangrað stöðina og unnið er að því að taka út allan fisk sem er í viðkomandi kví.  Allar aðgerðir og áframhaldandi aðgerðir eru unnar í nánu samstarfi og eftir fyrirmælum MAST.

Í frétt Matvælastofnunar um málið segir að ef sú greining sem nú liggur fyrir reynist rétt með staðfestingarprófum sé þetta í fyrsta sinn sem sjúkdómsvaldandi afbrigði ISA-veirunnar greinist í laxi hér á landi.

ISA-veiran uppgötvaðist við krufningu og sýnatöku í kjölfar vaxandi óútskýrðra affalla í kví G7. Ákvörðun hefur verið tekin um að aflífa lax úr viðkomandi kví við fyrsta tækifæri og farga úrgangi með tryggum hætti. Lax sem alinn er í öðrum kvíum á eldissvæðinu virkar heilbrigður, fóðrun eðlileg og vöxtur góður. Fiskur í nágrannakvíum verður settur undir hert eftirlit og skimanir af öryggisástæðum segir á vef Mast.

Matvælastofnun hefur í varúðarskyni sett dreifingarbann á starfsstöð fyrirtækisins við Gripaldi í Reyðarfirði sem mun gilda þar til slátrað hefur verið úr sjókvíunum og svæðið sett í hvíld.

Frá því fyrsta tilfelli blóðþorra var staðfest í Noregi árið 1984 hefur veiran einnig valdið klínískum sjúkdómi hjá fjölmörgum öðrum laxeldisþjóðum.

Veiran er skaðlaus mönnum og berst ekki með fiskafurðum.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Hollvinir samfélagsins

Bæjarins Besta - Sat, 27/11/2021 - 10:17

Endurnýjuð ríkisstjórn verður væntanlega kynnt til sögunnar á allra næstu dögum. Þessi ríkisstjórn þarf að taka á efnahagslegum afleiðingum kóvid-faraldursins og stendur því frammi fyrir klassískum spurningum stjórnmálanna. Á að verja innviði samfélagsins og beita jöfnunartækjum til að draga úr ójöfnuði í kjölfar kreppu? Eða á að nýta tækifærið með vísan til skulda ríkissjóðs, afhenda fjármálaöflum sameiginlegar eigur og auka þannig ójöfnuð til að fáir útvaldir geti makað krókinn. Fjármagnseigendur eru með fullar hendur fjár og um allan heim bíða þeir eftir að komast yfir samfélagslegar eigur því þar er helsta gróðavonin um þessar mundir. Að reka hluta af grunninnviðum fyrir ríkið „tryggir greiðsluflæði“ eins og það heitir á fjármálatungumáli. Á venjulegu máli heitir það að vera með hendurnar í vasa skattgreiðenda, eða vera hreinlega á ríkisspenanum. Innviðirnir verða að vera til staðar, þeir mega ekki klikka og því er ljóst að ríkið hleypur undir bagga ef í harðbakkann slær. Þetta er módel sem getur ekki klikkað fyrir fjármagnseigendur og hefur um áratugaskeið verið kynnt fyrir almenningi sem hagkvæmni í rekstri. Ríkið hefur minnkað skuldir sínar með því að fá einkaaðila til verka og bindast þeim svo notenda- eða leigusamningsböndum um ókomna tíð, sem alla jafna eru dýrari fyrir skattgreiðendur. Hagkvæmnin er því aðeins til á pappír og í vösum fjármagnseigenda.

Þetta er ekki samsæriskenning heldur raunveruleg staða. Fjárfestingasjóðir undirbúa nú innviðasókn í trausti þess að ríkisstjórnin vinni með þeim. Slíkt er ekki almenningi í hag, að selja eða gefa frá sér sameiginlegar eigur og greiða svo fyrir þær leigu eða þjónustugjöld í fyrirsjáanlegri framtíð. Það er skaðleg hugmyndafræði sem meira að segja íhaldssömustu alþjóðastofnanir vara við í kjölfar niðursveiflunnar og ýmis lönd reyna að vinda ofan af slíkum afdrifaríkum mistökum fortíðar. 

Það verður áhugavert að vita hvaða öfl innan stjórnmálanna munu leggjast á sveif með almenningi í þessu máli og hvaða öfl ætla að leyfa fjármagnsöflunum að vaða uppi. ASÍ mun fylgjast náið með þróuninni, en almenningur verður líka að eiga sína hagsmunaverði í hópi stjórnmálamanna. Saman eiga slíkir stjórnmálamenn, verkalýðshreyfingin og félagasamtök að mynda öflugt þrýstiafl sem stendur vörð um velferð, eignir og þjónustu sem við höfum byggt upp síðustu áratugi og eigum sem samfélag að njóta góðs af. 

Góða helgi,
Drífa Snædal

forseti ASÍ

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Vegagerðin: höfum öll leyfi fyrir Teigsskóg

Bæjarins Besta - Sat, 27/11/2021 - 09:00

Upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir að stofnunin viti af kvörtun tveggja aðila til Bernaskrifstofunnar í Strassborg yfir vegagerð í Gufudalssveit og fylgist með framvindu málsins þar. Þá hafi Vegagerðin upplýst viðeigandi aðila um það sem að okkur snýr, „en höldum annars okkar striki í framkvæmdinni enda með öll leyfi til staðar varðandi hana.“

Samkvæmt þessu hefur kvörtunin eða kæran ekki haft áhrif á framgang málsins og er ekki líklegt til þess.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda

Hvaða vísindamanneskjur hittum við í framtíðinni?

Bæjarins Besta - Fri, 26/11/2021 - 18:30

Breska sendiráðið óskar eftir þátttöku nemenda á aldrinum 5-14 ára í myndasamkeppni um teikningu af sögupersónu sem mun koma fyrir í nýju bókinni. Sögupersónan á að vera vísindamanneskja framtíðarinnar.

Bryony Mathew, breski sendiherrann á Íslandi, hefur gefið út áhugaverðar barnabækur og nú er verið að þýða og staðfæra eina bókina að íslenskum veruleika. Bókin heitir á frummálinu Qubits and Quiver Trees og fjallar um ný störf sem verða okkur mikilvæg eftir 10-20 ár. Í nýju útgáfunni verður bætt við störfum sem verða m.a. mikilvæg fyrir Ísland.

Keppnin stendur til 8. desember og mun vinningshafinn fá endurgerð af teikningunni sinni í bókinni unna af myndskreytinum Millie Bicknelle. Vinningshafinn fær einnig tvö árituð eintök af bókinni. Nánari upplýsingar í meðfylgjandi auglýsingu. Athugið að þó foreldrar og forsjáraðilar séu nefndir til að senda inn er í góðu lagi að kennari/skóli sendi inn myndir fyrir hönd nemenda sinna.

Með þátttöku í þessu verkefni gefst tækifæri til að ræða um t.d. staðalímyndir þeirra sem vinna í vísindagreinum, ný störf sem munu hugsanlega bætast við á næstu árum og hvaða færni og eiginleika einstaklingur sem sinnir störfum í framtíðinni gæti þurft að hafa yfir að ráða.

.fb-background-color { background: #ffffff !important; } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; } Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Categories: Islanda