Atlante - notizie dal mondo in tempo reale e lingua originale

Raccontare il mondo o leggere il mondo? La domanda non è superflua perché “conoscere” è – sovente – conoscenza scritta da altri (e non controllatia. “Leggere il mondo” vuol dire, invece, monitorare (facendo la tara di quel che si racconta) il racconto.

HOP FROG, in questo contesto, offre un nuovo servizio (naturalmente gratuito) che si innesta su quello che i maggiori Media mondiali scrivono, raccontano e su cui si legge (e si interpreta) la quotidianità. Il “motore” parte da Salerno. Un’opportunità, pertanto, per coloro che vengono a Salerno (per turismo, lavoro ed altro) ma anche per studenti (per esempio i molti Erasmus risiedenti a Salerno) ricercatori, docenti, studiosi, imprenditori etc.

Atlante, dunque, come “lente specifica” (ma non deformante) per chi da Salerno (ma non solo, naturalmente) vuole restare “al centro del fiume”. Nel flusso della quotidianità senza abituarvisi.

 • สวนอินทผลัมทั่วไทยระวังแก๊งหลอกขายต้นพันธุ์ออกอาละวาดอีกระลอก “สระแก้ว-เพชรบูรณ์-หนองคาย-ขอนแก่น” เตือนแห่ปลูกกันหลายพันไร่อีก 2 ปีแข่งขันสูง เสี่ยงล้นตลาด ราคาตก แนะศึกษาพันธุ์ ราคา ตลาดให้ดีก่อนปลูก

  อินทผลัมถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรง เกษตรกรหลายจังหวัดต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้ง อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนราคาสูง สามารถเก็บผลผลิตได้นาน และคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปอาจจะมีการปลูกอินทผลัมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ได้ลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรและนักวิชาการด้านการเกษตร ถึงการเติบโตของตลาดอินทผลัม ซึ่งมีแนวโน้มราคาดิ่งลง ตามการขยายพื้นที่ปลูกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ หวั่นจะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นที่นิยมปลูกตามกัน เพราะช่วงแรกได้ราคาดี และยังมีแก๊งหลอกขายต้นพันธุ์ให้เกษตรกรในราคาสูงมาอีกระลอก จากที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่มาแล้ว

  สระแก้วชี้อีก 2 ปีแข่งขันสูง

  นายสุภาพ ดาวไธสงค์ เจ้าของสวนอินทผลัมวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจังหวัดสระแก้วหันมาปลูกอินทผลัมตามกระแสกันมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกขายต้นพันธุ์ โดยบอกกับเกษตรกรว่าต้นพันธุ์ที่นำมาขายให้เป็นการเพาะเนื้อเยื่อที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และพร้อมรับซื้อผลผลิตและประกันราคา ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายตกเป็นเหยื่อลงทะเบียนทำสัญญา โดยคนกลุ่มดังกล่าวเป็นแก๊งหลอกลวงมาหลายจังหวัด และถูกตำรวจจับแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทำให้เกษตรกรที่นำต้นพันธุ์ไปปลูกต้องไถทิ้งไปหลายราย

  สำหรับสวนของตนเองมีเนื้อที่ 3 ไร่ ปลูกอินทผลัมพันธุ์บาร์ฮี (กินสด) จำนวน 60 ต้น แบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้ปีนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากจากปี 2562 ได้ผลผลิตปริมาณ 1 ตันกว่า แต่ปีนี้ได้ผลผลิตปริมาณ 6 ตันกว่า ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการตลาดทั้งขายออนไลน์ และเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวสวนเป็นจำนวนมาก ด้านแนวโน้มตลาดอินทผลัมจังหวัดสระแก้ว ปีนี้เปิดตัวมากกว่าทุกปี คาดว่ามีเกษตรกรปลูกมากกว่า 20 สวน หรืออาจจะเป็น 100 สวน โดยผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.วังน้ำเย็น อ.เขาฉกรรจ์ อ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร อ.คลองหาดคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า ผลผลิตจากสวนต่าง ๆ น่าจะเพิ่มมากขึ้น และมีการแข่งขันทางการตลาดสูงกว่านี้ ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 350-600 บาท

  นายสุรเชษฐ์ วัฒนพรพรรณ เจ้าของสวนอินทผลัมสระแก้วคุณแอน กล่าวว่าสวนของตนเองมีเนื้อที่ขนาด 50 ไร่ ปลูกอินทผลัมมา 2 ปี จำนวน 1,200 ต้นมีทั้งพันธุ์บาร์ฮี พันธุ์โคไนซี่ และพันธุ์อื่นอีก 40 สายพันธุ์ สำหรับราคาตอนนี้พันธุ์บาร์ฮี 400-600 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์โคไนซี่ ราคา 700 บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นพันธุ์เนื้อเยื่อจากต่างประเทศต้นละ 2,000-2,200 บาท อย่างไรก็ตามถึงแม้ปัจจุบันคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักตลาดอินทผลัม ยังทานผลสดไม่เป็น ซึ่งส่วนใหญ่ทานแต่ตากแห้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่เชื่อว่าตลาดอินทผลัมยังไปได้อีกไกล

  น.ส.สุธีกานต์ สุวรรณอำไพ เจ้าของสวนทวีกานต์วิมานดิน อินทผลัมเนื้อเยื่อรายแรกของจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าแม้ว่าอินทผลัมปลูกง่าย แต่ดูแลยาก โดยเฉพาะช่วงผลสุกตั้งแต่วันที่ 120-150 วันจะเกิดปัญหาผลร่วง เท่าที่ทราบมาว่าบางสวนร่วงหมดจนแทบไม่ได้ขายเลย ซึ่งปีนี้สวนของตนเองมีผลผลิตออกมาประมาณ 2 ตัน เน้นคุณภาพ โดยขายเองในสวน 50% และขายส่ง 50% ราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท ตอนนี้ขายหมดสวนแล้ว ซึ่งตนเองมั่นใจว่าแม้จะมีคนหันมาปลูกกันจำนวนมาก แต่ภายใน 5 ปี ราคาน่าจะยังทรงตัว

  เพชรบูรณ์หนุนพันไร่แปรรูป

  นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันมีพื้นที่การปลูกอินทผลัม ประมาณ 1,100 ไร่ มีเกษตรกรรวม 100 ราย ผลผลิตรวมกว่า 100 ตันต่อปี ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอหล่มสัก และอำเภอชนแดน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์บาร์ฮี (Barhi) สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตอนอายุ 1 ปี 8 เดือน ปัจจุบันราคาเริ่มตั้งแต่ 200-500 ต่อกิโลกรัม ในจังหวัดมีกลุ่มอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สบู่ เซรั่ม น้ำอินทผลัมสด เป็นต้น เป็นอีกช่องทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร ที่ศูนย์การเรียนรู้อินทผลัม อำเภอวิเชียรบุรี

  ทั้งนี้ ทางเกษตรจังหวัดได้มีการส่งเสริมการปลูก คือ ตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทิศทางราคา และคุณภาพอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด และวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน “Intapalum Festival” เพื่อให้ผู้ประกอบการนำอินทผลัมมาจำหน่าย ได้ผลตอบรับที่ดีมาก สร้างมูลค่ารายได้กว่า 3,500,000 บาท

  สำหรับแนวโน้มการปลูกอินทผลัมในอนาคตนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเรื่องการตลาดจะมีหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ปลูกอินทผลัมมานานกว่า 15 ปี เข้ามาดูแลและควบคุม ถ้าเกษตรกรคนใดสนใจจะปลูกอินทผลัมสามารถเข้ามาติดต่อประสานงานกับทางเกษตรจังหวัดได้

  หนองคายเสี่ยงล้นตลาด

  นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรที่ปลูกอินทผลัมแจ้งกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ไว้จำนวน 23 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 61.25 ไร่ จากภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจมาปลูกอินทผลัมน้อยลง เนื่องมาจากหลายปัจจัย ทั้งต้นพันธุ์มีราคาแพง คือถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่ได้มาจากเนื้อเยื่อ ถือเป็นต้นพันธุ์ตัวเมียทั้งหมด มีราคาสูงถึงต้นละ 1,500-2,000 บาท ส่วนต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะอยู่ที่ต้นละ 500-800 บาท แต่ต้องเสี่ยงว่าจะเป็นต้นพันธุ์ตัวเมียกี่ต้น นอกจากนี้ ล่าสุดราคาขายอินทผลัมที่รับประทานผลสดเริ่มมีราคาลดลง จากเดิมกิโลกรัมละ 400-500 บาท ตอนนี้ราคากิโลกรัมละไม่ถึง 300 บาท และยังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มมีผลผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่ซื้ออินทผลัมผลสดไปรับประทาน เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยรับประทานอินทผลัม จึงอยากทดลองรับประทานดูเท่านั้น ไม่ได้เป็นลูกค้าแบบประจำ

  “ขณะนี้ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้มีการประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกษตรกรที่คิดจะปลูกอินทผลัมในเวทีการอบรมต่าง ๆ ให้ความเข้าใจ ไม่ได้ห้าม แต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกษตรกรที่คิดจะปลูกได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในการปลูกอินทผลัม หากผลผลิตออกมามาก ๆ มีในทุกพื้นที่แล้วจะทำอย่างไร ราคาผลสดมีแนวโน้มถูกลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกลับราคาต้นพันธุ์ที่ยังมีราคาที่แพงอยู่”

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจังหวัดหนองคายนอกจากเกษตรกร 23 ราย ที่มาลงทะเบียนแจ้งปลูกอินทผลัม กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลงทุนปลูกอินทผลัม เช่น ไร่วิทยาอินทผลัม บ้านนาไหม หมู่ 12 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ถือเป็นสวนอินผลัมที่ใหญ่ที่สุดในหนองคาย มีการปลูกอินทผลัมถึง 350 ต้น พื้นที่ 30 ไร่ ปลูกมาแล้ว 3 ปีครึ่ง โดยก่อนหน้านี้ได้ทำสวนยางพาราเกือบ 200 ไร่ แต่ราคายางพาราตกต่ำ จึงเปลี่ยนมาปลูกพืชอื่น

  แนะศึกษาตลาดก่อนปลูก

  รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า ปัจจุบันอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรง เกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย เก็บผลผลิตได้ในระยะเวลานาน ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการปลูกอินทผลัมประมาณ 100 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 31,835 กก./ปีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

  ส่วนใหญ่พบในอำเภอน้ำพอง ภูเวียง และหนองเรือ ปลูกพันธุ์บาร์ฮี (Barhi) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ปลูกและดูแลง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีรสชาติหวาน กรอบ เหมาะสำหรับรับประทานผลสด ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งนำเข้าจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราคาประมาณ 1,800-2,300 บาท/ต้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกต้น โดยต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 37,301 บาท/ไร่(เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3) และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กก./ไร่ (เฉลี่ย 20-80 กก./ต้น) คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 383,240 บาท/ไร่ ราคาผลสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 300-800 บาท/กก. ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของผลผลิต

  สำหรับการปลูกอินทผลัมถึงแม้จะมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่าพืชอื่น ๆ แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคศัตรูพืชและแมลงที่อาจมาทำลายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรสนใจปลูกอินทผลัม ควรศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ตนเอง เพราะถึงแม้อินทผลัมจะเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่ยังคงต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลผลิตโตอย่างเต็มที่ และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

  อ่านข่าวต้นฉบับ: ผุดแก๊งหลอกขายต้นพันธุ์อินทผลัม เตือนเกษตรแห่ปลูกอีก 2 ปีเสี่ยงล้นตลาด

  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 04:57
 • Tribune Online
  Lending bank should seek court order to enforce CBN’s GSI —Expert

  CBN banking sector tourism sector Tourism, Emefiele, CBN, money

  A lawyer, strategist and governance expert, Dr Charles Omole has made critical recommendations for the smooth working of the Global Standing Instruction recently introduced by the Central Bank of Nigeria (CBN). The CBN gave effect to a new policy that will have major ramification for banking services in Nigeria. The new Global Standard Instruction (GSI) […]

  Lending bank should seek court order to enforce CBN’s GSI —Expert
  Tribune Online

  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 05:00
 • El nuevo coronavirus ha puesto en aprietos a un sinnúmero de países. Italia se convirtió en el epicentro de la enfermedad en occidente, con 250 mil casos confirmados y unas 35 mil muertes. Esta nación era tomada como un mal ejemplo de lo que no se debía hacer, por ejemplo, en la falta de una reacción oportuna. Donald Trump se refirió a Italia en una de sus intervenciones. No obstante, unos meses después, esa nación europea vive días distintos
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 22:00
 • На месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира.
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 22:50
 • El alero novato Darius Bazley anotó 23 puntos como reserva, su mejor marca de profesional, y los Thunder de Oklahoma City ganaron este domingo con facilidad por 121-103 a los Wizards de Washington que siguen sin conocer la victoria en el burbuja de Orlando.

  Bazley anotó 5 de 8 triples, mientras que el ala-pívot italiano Danilo Gallinari llegó a los 20 y el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander aportó otros 18 puntos en el juego de ataque de los Thunder que estuvieron siempre al frente del marcador.

  El triunfo dejó a los Thunder con la ventaja de 3-2 en la serie que han disputado ambos equipos.

  El ala-pívot Mike Muscala también anotó 18 puntos, mientras que el base Chris Paul tuvo 13 con nueve asistencias, y el escolta reserva Hamidou Diallo también consiguió los mismos tantos y capturó seis rebotes con los Thunder, que se ponen quintos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

  Los Wizards, que llegaron al partido ya eliminados de la contienda por los playoffs, cayeron a 0-6 desde que la NBA reanudó la temporada.

  El escolta segundo año Jerome Robinson, que salió de reserva, lideró a Washington con 19 puntos, mientras el alero alemán Isaac Bonga anotó 14 tantos, los aleros Troy Brown Jr. y Moritz Wagner -de reserva- lograron 12, el ala-pívot japonés, el novato Riu Hachimura, llegó a los 11 tantos y el base Ish Smith tuvo 10 anotaciones.

  EFE

  La entrada Bazley destacó en el triunfo de los Thunder de Oklahoma City se publicó primero en Líder en deportes.

  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 23:01
 • Tawary - Ce dimanche 9 août 2020, la Présidence de la République a rendu public, un décret portant nomination de l’ancien ministre de...
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 20:16
 • Las protestas de los libaneses contra la putrefacción de la clase política dirigente estallaron en octubre pasado, como un movimiento esperanzador que pretendía revivir las bases de un país que en otros tiempos fue un floreciente ejemplo de éxito para toda la región. Con una crisis institucional gravísima, a la que se sumó el colapso económico del que no es ajena la guerra en la vecina Siria, llegó entonces la pandemia para golpear a un país tremendamente debilitado. Y cuando se creía que la situación ya no podía empeorar se produjo la devastadora explosión del puerto de Beirut, que marcará sin duda un referente esencial para el futuro del país. El Líbano tiene por delante un horizonte muy complicado, y la opción de convertirse en un estado fallido es en estos momentos más probable que nunca. Para poder afrontar la situación, la vieja generación de dirigentes que han permitido la putrefacción del sistema debería dar un paso al lado de forma voluntaria o, de otro modo, arrastrarán a todo el país hacia el abismo. La sociedad libanesa de todas las creencias seguramente no soportaría que después de lo que ha pasado todo siguiera igual. Los participantes en la conferencia de donantes que se celebró ayer a instancias de la ONU y de Francia han dado a entender claramente que las ayudas que están dispuestos a aportar no se harán efectivas si antes no se producen verdaderas reformas en la cúpula de las instituciones. Naturalmente, falta saber qué actitud adoptará en estos momentos la dictadura iraní, que es un importante factor de inestabilidad en Líbano. De hecho, esta nación ha sido siempre un país parcialmente tutelado, sea por Francia, sea por Siria, sea por Irán. Existe una pequeña posibilidad de que esta catástrofe pueda servir para reconstruir un nuevo país basado en el derecho y la democracia, incluso en una sociedad en la que las divisiones religiosas se entrecruzan. Se necesitaría un gobierno provisional independiente que pudiera dirigir la reconstrucción más inmediata de Beirut y preparar el terreno para unas elecciones justas y efectivas con tiempo para que el país pueda intentar llegar a un nuevo pacto sociopolítico. Lo único seguro es que debe evitarse el camino de la confrontación como el que han seguido otros países de la zona, donde esos anhelos de libertad y democracia que impulsaron a una parte de la población en lo que de forma incorrecta se ha llamado «primavera árabe» han terminado por llevar a todos a infiernos pavorosos de guerra y destrucción. El momento es espacialmente grave. Del tacto con el que los libaneses sean capaces de gestionar toda esta catástrofe dependerá su propia supervivencia y, de forma paralela, la difícil estabilidad de la región.
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 23:21
 • Великобритания регистрира най-голямото
дневно увеличение на инфекциите от края на юниВеликобритания съобщи вчера за 1062 нови случая на коронавирус - най-голямото дневно увеличение на инфекциите от края на юни, предаде Ройтерс. Смъртните случаи за последното денонощие са 8. От началото на епидемията във Великобритания са се заразили с коронавирус 310 825 души и са починали 46 574, предаде ТАСС, цитирана от БТА
  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 06:51
 • rotary bhayangkari solo

  Solopos.com, SOLO --  Rotary Club of Solo Raya bekerja sama dengan Bhayangkari Cabang Solo memberikan perhatian kepada 100 anak-anak TK Bhayangkari dan 20 anak yatim polisi yang meninggal saat bertugas.

  Kegiatan sosial Rotary dengan Bhayangkari itu merupakan rangkaian acara Perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-68.

  Solo Belum akan Terapkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

  Dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Senin (10/8/2020), kegiatan diawali penyerahan bingkisan secara simbolis oleh President Rotary Club of Solo Raya Retno Dewi Suci kepada Ketua Bhayangkari Evy Andy Rifai.

  Penyerahan bingkisan disaksikan oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Andy Rifai dan Past Immediate District Governor Rotary 3420 Indonesia Febri H. Dipokusumo dan Assistant Region 4 Rotary Area Solo Martha K. Wibowo.

  Pada kesempatan itu Kapolda Jateng Irjen. Pol. Ahmad Luthfi yang sedang berkunjung ke Solo juga menyambut baik kerja sama ini.

  Selain itu, Kapolda Jateng juga memberikan apresiasi kepada Rotary yang memperhatikan anak-anak keluarga Bhayangkari.

  Waduh, Kapolresta Solo Ikut Diserang Saat Lindungi Korban Kericuhan di Mertodranan

  Febri H. Dipokusumo mengatakan Rotary sebagai organisasi pengabdian masyarakat yang tertua di dunia sangat peduli pada bidang pendidikan dan kesehatan anak-anak.

  "Dalam kondisi pandemi ini diharapkan anak-anak dari keluarga Bhayangkari bisa menjadi contoh untuk teman-temannya dalam menerapkan protokol kesehatan," ungkap dia.

  Generasi Berkualitas

  Pada kesempatan ini President Rotary Club of Solo Raya Retno Dewi Suci menyampaikan bahwa Rotary membagi masker, face shield, buku, susu, dan bahan pokok.

  Bantuan itu untuk ikut memberi dukungan agar anak-anak mampu menjadi generasi Indonesia yang berkualitas.

  Solo Masih Zona Oranye Risiko Covid-19, Sekolah Belum Boleh Tatap Muka

  Kegiatan Rotary dan Bhayangkari dilanjutkan dengan berkeliling langsung dan bersilaturahmi ke rumah beberapa anak untuk melihat kondisi mereka secara langsung dan memberi dukungan moral.

  Melalui kegiatan ini Ketua Bhayangkari Solo Evy Andy Rifai juga berharap agar kerja sama kedua belah pihak bisa berkesinambungan dan memberi warna bagi Kota Solo.

  Solopos Hari Ini: Perbaiki PJJ, Mas Menteri

  The post Rotary Solo Raya Gandeng Bhayangkari Bagikan Bingkisan untuk Anak TK dan Yatim appeared first on Solopos.com.

  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 05:17
 • IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican February 5, 2020. — Reuters pic IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican February 5, 2020. — Reuters pic

  WASHINGTON, Aug 10 — The International Monetary Fund said yesterday it was willing to redouble efforts to help Lebanon after the devastating blast that hit Beirut, but said all of the country's institutions needed to show willingness to carry out reforms.

  In a statement to an emergency donor conference for Lebanon, the IMF's managing director, Kristalina Georgieva, laid out reforms expected, including steps to restore the solvency of public finances and the soundness of the financial system, and temporary safeguards to avoid continued capital outflows.

  Even before the massive explosion that killed 158 people and destroyed swathes of Beirut on Tuesday, a financial crisis had led Lebanon to enter negotiations with the IMF in May after it defaulted on its foreign currency debt. Those talks were put on hold in the absence of reforms.

  “We are ready to redouble our efforts. But we need unity of purpose in Lebanon — we need all institutions to come together determined to carry out much needed reforms,” Georgieva said.

  “Commitment to these reforms will unlock billions of dollars for the benefit of the Lebanese people. This is the moment for the country’s policymakers to act decisively. We stand ready to help,” she said.

  Georgieva also called on Lebanon to take steps to reduce the protracted losses in many state-owned enterprises and expand a social safety net to protect the country's most vulnerable people.

  Lebanon's financial crisis came to a head in October as capital inflows slowed and protests erupted over corruption and bad governance.

  Sunday's donor conference raised pledges worth nearly €253 million (RM1.25 billion) for immediate humanitarian relief after the blast, the French presidency said, adding that those commitments would not be conditional on political or institutional reform.

  Pledges were also made for longer-term support that would depend on changes by the authorities. — Reuters

  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 00:55
 • By Lewis Kihumba, BirdLife-Africa, Nairobi, Kenya

  High Seas or Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) - outside of states' jurisdictions, cover more than 50% of the Earth's surface and provide critical ecosystem services to humanity. These areas are increasingly under threat from human activities including land-based activities, fishing, and emerging deep-sea mining leading to pollution and disturbance to species and habitats. There exists strong ecological connectivity between Areas Beyond National Jurisdiction and national waters. Simply put, the ocean knows no political boundaries and ecological impacts are felt across borders.

  The United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) governs the rights and duties of states in maritime zones. Additionally, ocean governance takes the form of sectoral initiatives in various sectors including fisheries and shipping. There are also a number of regional initiatives concerned with ocean governance. However, the governance of Areas Beyond National Jurisdiction is fragmented and complex. In 2015, the United Nations (UN) passed Resolution 69/292, which began negotiations on a treaty on the conservation and sustainable use of marine biological diversity. In 2018, the negotiations were formally launched, focussing on four main elements namely: Marine Genetic Resources, including questions on benefit sharing, Environment Impact Assessments, Area based Management Tools, including Marine Protected Areas (MPAs) and Capacity building and marine technology transfer.

  The Abidjan Convention, ratified in 1984, is one of Africa's established organisations active in ocean governance on the continent. The Convention covers a geographical area of 22 countries on the Atlantic seaboard and provides a framework for the protection of marine and coastal environment in the region. The STRONG High Seas initiative which the Abidjan Convention is a partner, provides a platform and facilitates dialogue among Member States on issues around Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) and the treaty currently being negotiated.

  African States face a number of challenges, including limited mandates to address BBNJ issues, limited cross-sectoral co-operation, uneven participation in negotiations around international agreements and diverse cultures and languages. Consequently, a Working Group, with representation from the Abidjan Convention's member States, was constituted to explore areas of mutual interest, for co-operation and opportunities for joint programmes and a coordinated approach to ocean protection and governance in the region. This Working Group has had a number of meetings with the latest one in July 2020, as preparations gather pace for the Abidjan Convention 13th Conference of Parties (COP) to be held in April 2021. STRONG High Seas is working with the Abidjan Convention Working Group to produce research and to hold workshops to build awareness of the importance of BBNJ in the region and support decision-making processes in this topic.

  The project also seeks to improve the participation of African States in the negotiations taking place around a binding treaty for BBNJ. Ocean governance should be informed by robust scientific information. To this end, the STRONG High Seas has developed an ecological baseline study highlighting the status of marine biodiversity in the South East Atlantic, which is critical for key decision makers in the region. Additionally, STRONG High Seas has started a study looking at the socio-economic connections between Areas Beyond National Jurisdiction, and national waters and the relation of these socio-economic activities with marine biodiversity. Linking these efforts in the West, Central and Southern Africa, with other initiatives around the world, will provide the momentum needed to achieve effective and meaningful ocean governance for Areas Beyond National Jurisdiction. Ultimately, as the conversation on conservation and sustainable use of marine biological diversity continues, African states will be instrumental in the realization of an inclusive ocean governance framework.

  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 20:05
 • Comentador da SIC critica o Governo e a DGS por autorizarem a realização do Avante após ter cancelado os festivais de verão. Luís Marques Mendes lamenta o tratamento de favor do PCP e que a lei não seja igual para todos
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 23:02
 • Tehnicianul de 51 de ani are un debut de sezon fulminant în „Ţara Marelui Zid“, acolo unde campionatul a ajuns în etapa a 4-a.
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 21:30
 • A fire inside a police union building led authorities in Portland, Ore., to declare a riot and turn protesters away from the offices as demonstrations continue in the city after federal agents withdre
  Domenica, 9 Agosto, 2020 - 23:27
 • София, 10 август /БТА/ В Плевен продължават Летните ваканционни дни за деца от 6 до 14 години. Заниманията са безплатни, предимно на открито в градската градина от 10.00 до 12.00 ч. Има организирани игри по футбол, тенис, народна топка, забавления за най-малките; ателиета ...
  Lunedì, 10 Agosto, 2020 - 05:00